ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

اشتراک : پاسخ به ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

سلام. باید براساس بومی گزینی انتخاب رشته کنید.شرایط بومی را میتونی اینجا بخونید: شرایط دانشگاه فرهنگیان

هر دو ظرفیت درسته. 30هزار نفر میخوان. 20هزار از طریق کنکور و 10هزار از طریق استخدامی

به بالای صفحه بردن