دبیری زبان

اشتراک : دبیری زبان
سلام برای دبیری زبان ھم میشہ بگین درصد ھا ی لازم برای قبولی در دانشگاہ فرھنگیان رو؟
به بالای صفحه بردن