ادامه تغییر رشته به انسانی

اشتراک : ادامه تغییر رشته به انسانی
سلامی مجدد خب من میدونم که برای مشاوره نیاز به یه مشاور با ذهن باز و فکر بزرگ دارم و میدونمم که توی عموم مردم این آدما خیلی خیلی کم پیدا میشن و مشاوران هم مستثنا از این قضیه نیستن؛ کسایی که درسایی که خوندن رو فقط حفظ کردن و هیچ وقت هیچ تاثیری روی افکارشون نداشته و فقط بامدرکی که گرفتن اسمشون عوض شده ولی درواقع هیچ فرقی با بقیه ی مردم ندارن! من که سراغ ندارم:( خواهشا اگه شما سراغ دارین معرفی کنید متشکرم
به بالای صفحه بردن