زیر گروه های انتخاب رشته انسانی

ضرایب دروس انسانی

ضرایب دروس انسانی

آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی در 5 زیر گروه انتخاب رشته برگزار می شود. ضرایب دروس عمومی و تخصصی در هر کدام از این زیرگروه های کنکور انسانی متفاوت است. ضریب درس های عمومی درصد هر درس در کنکور انسانی (دروس عمومی) به چه صورت است؟ از آنجا که منابع کنکور در دروس عمومی …

ضرایب دروس انسانی ادامه مطلب »

شغل های علوم انسانی

شغل های علوم انسانی

رشته علوم انسانی در دوره دوم دبیرستان و دانشگاه تدریس و آموزش داده می شود. در این نوشته می خواهیم درباره معرفی شغل های رشته علوم انسانی توضیحاتی بدهیم؛ برای دانش آموزان دوره دوم دبیرستان که رشته آن ها علوم انسانی است یا نهمی هستند و می خواهند در این رشته تحصیل کنند. شغل های …

شغل های علوم انسانی ادامه مطلب »

ضرایب دروس کنکور انسانی

ضرایب دروس کنکور انسانی 1400 – 99 نظام جدید

کنکور انسانی به صورت دو مجموعه سوالات عمومی و اختصاصی برگزار می شود. ضرایب دروس کنکور انسانی نظام جدید 99 و  99-1400 در زیرگروه های 5 گانه انتخاب رشته، برای بسیاری از داوطلبان آزمون سراسری، موضوع مهمی است. توضیح اینکه این ضریب درس ها ضرایب دروس کنکور انسانی ۱۴۰۰ و بعدها هم هست؛ چون که …

ضرایب دروس کنکور انسانی 1400 – 99 نظام جدید ادامه مطلب »

درصدهای لازم برای رتبه زیر 1000 انسانی

رتبه زیر هزار انسانی چه درصدهای می خواد؟ چند درس باید صد بزنید؟ درصدهای لازم برای رتبه زیر 1000 در کنکور علوم انسانی، براساس کنکورهای برگزار شده اخیر (3-5 سال)  را ببینید.  رتبه زیر 1000 در کنکور علوم انسانی چه درصدهایی را میخواد ؟ درصد های مورد نیاز برای رتبه زیر 1000 انسانی که بسیار …

درصدهای لازم برای رتبه زیر 1000 انسانی ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن