پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس پنجم

جواب کامل و پاسخ کارگاه متن پژوهی کتاب فارسی یازدهم درس پنجم رشته های ریاضی و تجربی و انسانی را بخوانید.

  • پاسخ کارگاه درس پنجم قلمرو زبانی

1-کلیدها. ساکن. ثروتمند

2- قصه های اصیل – ذوق لطیف –انعطاف جاودگرانه – لطایف غزل

3-بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا . در اینجا ((واو عطف )) آمده است .

4-

گزاره نهاد
برای من قصه های شیرینی می گفت محذوف
آنها را از مادربزرگشان به یاد داشتند

 

او و مادرم ، هر دو
از این مادر بزرگ زیاد حرف می زدند محذوف (آنها )
  • پاسخ کارگاه درس پنجم قلمرو ادبی

1-این تنها  خصوصیات سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد .

2-الف : آرامش طوفانی

ب: حقیقی ترین مجاز

  • پاسخ کارگاه درس پنجم قلمرو فکری

1-پررنگ و نگار بودن و پران و نرم (خیال انگیز و لطیف)

2-ظرفیت و گنجایش ذهنم بیشتر می شد . با ذوق و شوق و جست وخیز حرکت می کردم .

3-توکل به خدا و ایمان قلبی به او باعث آن می شود که راحتی و سختی که به انسان در مراحل مختلف زندگی می رسد  همه از جانب خداوند دانسته شود.پس این امر باعث می شد  اگر به خوشی رسید ، خدا را فراموش نکند و اگردچار سختی شد ، ناامید و سرخورده نشود. چرا که همه چیز را در دست قدرت حق می داند .

4- در این بیت گفته می شود که من ناگزیر از استفاده از شرایط بودم  هر چند که آن را بدون خطا انجام نداده باشم . در این درس هم نویسنده می گوید کلام سعدی که من از آن بهره بردم ، آنقدر شیرین و خوش بود  که نمی شد به آن نپردازم وبه طبع از آن نیاموزم هرچند که در کلام من خامی و خطا وجود داشته باشد . و این را برجسارت من حمل نکنید و ایراد نگیرید .زیرا از جاذبه کلام سعدی بود که من در آن وارد شدم.

پاسخ کارگاه درس پنجم

  • پاسخ کامل کارگاه های درس 1 تا 4

در این مطلب جواب کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی یازدهم + در این مطلب جواب کارگاه متن پژوهی درس دوم فارسی یازدهم + در این مطلب جواب کارگاه متن پژوهی درس سوم فارسی یازدهم + در این مطلب جواب کارگاه متن پژوهی درس چهارم فارسی یازدهم :

در این مطلب بخوانید: پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن