پاسخ درک و دریافت فارسی یازدهم

پاسخ سوالات درک و دریافت فارسی یازدهم رشته های تجربی و انسانی و ریاضی را به صورت جواب کامل در این مطلب می خوانید.

مشاهده کتاب های ویژه کنکور 99 رشته انسانی همراه با مشاوره و برنامه ریزی: انتشارات مشاوران آموزش

پاسخ  درک و دریافت درس دوم فارسی یازدهم

1-لحن این اثر تعلیمی یا اندرزی است که تلاش می کند  با گویشی  نرم و به آرامی در جان  و دل مخاطب نفوذ کند و پیام خود را که نکاتی اخلاقی و آموزنده در بر دارد به خواننده منتقل کند. در چنین متن هایی، نویسنده یا شاعر مانند معلمی دلسوز ظاهر می شود که قصد آگاهی بخشی دارد و نکاتی را به مخاطب تعلیم می دهد .

2-تقلید نا به جا و کور کورانه نتیجه اش همه گرفتاری و رسوایی خواهد بود . زیرا چنین تقلیدی بدون توجه به توانایی ها و ظریفت های شخص اتفاق می افتد و تقلید کننده بدون در نظر گرفتن شرایط خویش ، خود را در موقعیتی  قرار می دهد که نه تنها  فایده ای برای او به همراه ندارد که گاه به زیان او هم تمام خواهد شد .

درس 3 و 4 تمرین درک و دریافت ندارد!

جواب درک و دریافت درس پنجم فارسی یازدهم

1-نوع ادبی  این درس خاطره نویسی است که نویسنده در آن صحنه ها و وقایعی  را که در زندگی اش روی داده است  و در آن ها نقش داشته یا شاهدشان بوده است بیان می کند .

2- در متن درس، دوستانی را می بینیم که هر یک آرزوی رسیدن به چیزی را در آینده برای خود دارند  و می کوشند شرایط رسیدن به آن را برای خویش  فراهم نمایند . اما نکته ای که آن ها بر سر آن عهد می بندند  بیانگر آن است که خواست خداوند بالای اراده و خواست آن هاست که ممکن است احوال روزگارشان  را بر خلاف مرادشان دگرگون نماید .در عبارت ((العبد یدبر و الله یقدر )) سرنوشت هر کس به دست خداوند  بیان شده و اینکه انسان در عین تلاش کردن  باید با آنچه که خدا برای او رقم خواهد زد خشنود باشد و آن را بپذیرد.

پاسخ درک و دریافت درس هفتم فارسی یازدهم

1-ادبیات غنی  به نثر یا شعری گفته می شود که بیان گر عواطف و احساسات شخصی شاعرباشد.در شعر فارسی ادبیات غنایی به صورت داستان ، مرثیه ، مناجات ، شکایات  و گلایه  در قالب هایی چون غزل ، مثنوی ، رباعی و قصیده مطرح شده است .درسه بیت نخستین  این درس  نیز ، نیاز عاشق به معشوق  و بالا  بودن مقام معشوق نمایان است .

2- جهان آرمانی  شاعر  در این شعر  صورتی از دنیای است که در آن انسان هایی کامل جانشین  خام اندیشان و بی همتان  شده اند. جهانی که جای انسان های حیوان صفت و غافل از محبوب و معشوق حقیقی  را  انسانی آگاه و عاشق و شناسای  ارزش های عرفانی گرفته است .

پاسخ کارگاه های متن پژوهی را در این مطلب بخوانید: پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم

فاز امتحان فارسی11
جزوه نمونه سوال فارسی 11
پاسخ درک و دریافت درس نهم فارسی یازدهم

1-درس آغازگری  تنها ، با زاویه دید سوم شخص یا (( دانای کل )) روایت شده بود ، در حالی که درس تا غزل بعد ، روای اول شخص بود . در (( آغاز گری تنها ))  راوی  از بیرون به ماجرا نگاه می کند واز وجوه  مختلف حوادث آگاهی دارد ، فراتر  از شخصیت های داستان می داند و  رویدادها را بیان می کند اما در (( تا غزل بعد)) توسط کسی روایت می شود که خود یکی از شخصیت های داستان است و پیرنگ  داستان را با فرم ((من )) یا اوقاتی به صورت جمع ((ما )) نشان می دهد .

2- ایجاد سرگرمی هایی  مثل ورزش های  دسته جمعی ، انجام نمایش هایی مثل خیمه شب بازی ، مشغول شدن به تحصیل  و یادگیری خواندن و نوشتن ، دکلمه خوانی ….

پاسخ درک و دریافت درس یازدهم فارسی یازدهم

1-برای دریافت و درک مفهوم  وبار عاطفی شعر باید به آرایه ها و نکات ادبی توجه کرد . خصوصا در بیت آخر شعر

بادرک  استعاره ها می توان به مقصود اصلی شاعر که شعرش پیرامون ظهور امام زمان (عج) است پی برد.

2- شاعر  در بیت های نخستین با اظهار  اشتیاق به دیدن معشوق خود فضای عاطفی و پر از رنج انتظار رابه تصویر می کشد . در ادامه  با زبانی ساده و خالص ارادت و میزان عشق خود رابه معشوق اظهار می دارد.

کتاب فارسی پایه 11
راهنمای کامل فارسی 11

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن