فرم های هدایت تحصیلی به رشته انسانی

فرم های هدایت تحصیلی به رشته انسانی پایه نهم

در مطلب ملاکهای هدایت تحصیلی نهم به رشته انسانی از 6 معیار برای ورود به رشته انسانی گفتیم. در این نوشته توضیحات و نمونه فرم های آن ها را می خوانید.

برای مطالعه روی تصویر زیر کلیک کنید:

هدایت تحصیلی رشته علوم انسانی
هدایت تحصیلی رشته علوم انسانی

معیار اول: نظر مشاور مدرسه

مشاور مدرسه در طول دوره متوسطه اول، با انجام فرآیندهای آموزش رسمی و فعالیت‌های مشاوره‌ای به منظور ایجاد شایستگی لازم در دانش‌آموزان برای انتخاب شاخه و رشته تحصیلی، آگاهی لازم را ارائه داده و هر یک از دانش‌آموزان در پایه نهم فرم شماره 1 را تکمیل می‌کنند.

بیشتر بدانید» حداقل نمره برای رشته انسانی

نمونه فرم را ببینید:

هدایت تحصیلی به رشته انسانی پایه نهم
هدایت تحصیلی به رشته انسانی پایه نهم

معیار دوم: عملکرد دانش آموز

ورود به هر یک از شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی مشروط به کسب حداقل نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (خرداد ماه) مربوط به رشته انتخابی است. (توضیحات بیشتر در خصوص علوم انسانی در ادامه ذکر شده است)

محاسبه امتیازات مربوط به عملکرد تحصیلی به میزان 35 امتیاز (از 100 امتیاز) در سامانه هدایت تحصیلی پیش‌بینی و به صورت نرم‌افزاری انجام می‌شود و نتایج آن نیز به صورت اتوماتیک در نمودن برگ نهایی هدایت تحصیلی درج می‌شود. در دروسی که فاقد نمره پایانی است، نمره سالانه ملاک عمل است که این فرآیند به صورت سیستمی در سامانه پرونده الکترونیکی مشاوره صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید»: شغل های علوم انسانی

تصویر زیر، یکی از فرم های تکمیل شده این سامانه است:

هدایت تحصیلی به رشته انسانی پایه نهم
فرم های هدایت تحصیلی به رشته انسانی

معیار سوم: آزمون های مشاور

در مجموع دو آزمون مشاوره‌ای از دانش آموز نهمی گرفته می شود:

  1. آزمون رغبت‌ها (عمومی ـ‌ اختصاصی)
  2. آزمون توانایی‌ها.

این دو آزمون به سه شکل برگزار می شود: آنلاین، آفلاین و کاغذی

که نحوه برگزاری آن را امکانات و شرایط مدرسه و منطقه و تصمیم کمیته هدایت تحصیلی ـ شغلی منطقه/مدرسه تعیین می کند.

معیار چهارم: نظر دبیران پایه نهم

نقش مشاور مدرسه به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیته هدایت تحصیلی هر مدرسه،  به این شکل است:

با حضور مستمر در جلسات شورای معلمان، اطلاعات مربوط به نحوه هدایت تحصیلی ـ شغلی دانش‌آموزان را ارائه می‌دهد و هم‌چنین نقش معلمان در شناسایی استعدادها، رغبت‌ها و توانایی‌های آنان را روشن می‌سازد.

در نهایت نحوه تکمیل فرم مربوط در سامانه هدایت تحصیلی ـ‌ شغلی را برای دبیران توضیح می‌دهد.

فرم ویژه دبیران در روند هدایت تحصیلی-شغلی را ببینید:

فرم های هدایت تحصیلی به رشته انسانی
فرمهای هدایت تحصیلی به رشته انسانی

معیار پنجم: نظر اولیای دانش آموز

مشاور مدرسه در طول دوره اول متوسطه با دعوت از اولیا دانش‌آموزان و همچنین با تشکیل جلسات فردی و گروهی، (به تعداد مشخص شده از قبل و در قالب بخشنامه رسمی) آنان را نسبت به شناخت استعدادها، رغبت‌ها، توانایی‌ها و شخصیت فرزندشان و نیز امکانات و نیازهای منطقه آشنا نموده و اطلاعات و آگاهی‌های لازم را جهت تکمیل صحیح نمودن برگ مربوطه، ارائه می‌دهد.

در نهایت والدین می‌توانند نظر خود را در فرم مخصوص تکمیل کنند.

فرم نهایی هدایت تحصیلی

مشاور مدرسه از مجموع همه شاخص‌های 5گانه که گفتیم، به یک جمع‌بندی رسیده و نظر خود را در فرم زیر ثبت می کند:

در مسیر هدایت تحصیلی پایه نهم به دهم، دو فرم شماره 6و7 باید تکمیل شود؛ فرم شماره 6 براساس علایق دانش آموز و معلم ها، آزمون استعداد تحصیلی مشاور و والدین است:

فرم های هدایت تحصیلی به رشته انسانی
فرم های هدایت تحصیلی به رشته انسانی پایه نهم

فرم شماره 6 هدایت تحصیلی

در فرم شماره 7 که براساس نمرات سه سال دوره اول متوسطه تهیه شده، الویت‌های دانش‌آموز به ترتیب در رشته‌های مختلف تعیین می شود و بر این اساس دانش‌آموزان به گروه‌های «الف»،«ب»، «ج» و «د» تقسیم شده‌اند!

گروه «الف» در اولویت اول ثبت‌نام قرار دارد.(تیرماه) و دانش آموزان اولویت های بعدی برای همان رشته باید تا مشخص شدن ظرفیت ها، منتظر باشند.

نمونه فرم های هدایت تحصیلی به رشته انسانی

فرم های هدایت تحصیلی به رشته انسانی
فرم های هدایت تحصیلی به رشته انسانی پایه نهم
فرم های هدایت تحصیلی به رشته انسانی
نمونه فرمهای هدایت تحصیلی به رشته انسانی
فرم های هدایت تحصیلی به رشته انسانی
نمونه فرم هدایت تحصیلی به رشته انسانی

موفق باشید و بمانید. رستم جو

منبع: انسانیها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن