نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

نمونه سوالات اقتصاد دهم انسانی با جواب کاملا تشریحی

در این نوشته شما می توانید نمونه سوالات تشریحی یا تستی از کتاب اقتصاد دهم انسانی بصورت بخش به بخش را بطور رایگان دانلود کنید. فایل pdf این نمونه سوال ها در حجم کم و با کیفیت بالا آماده شده است.

شما می توانید با انتخاب بخش مورد نظر خودتان، سوالات آن را دانلود کنید.

پاسخنامه تشریحی و کامل این نمونه سوالات نیز در اختیارتان قرار دارد. با دانلود فایل pdf جواب نیز می توانید پاسخ های خودتان را بررسی و ارزیابی کنید.

تمام فایل های pdf با بهترین کیفیت و کمترین حجم ممکن بارگذاری شدند که در زمان و اینترنت شما صرفه جویی شود.

اگر نمونه سوالات مورد نظر خود را پیدا نکردید (که بعید است اینطور باشد) کافیست کامنت ارسال کنید.

فهرست مطالب

اگر فایل کامل نمونه سوالات را دانلود کنید، فهرست مطالب آن به شکل زیر است:

"<yoastmark

جهت دانلود فایل سوالات به ادامه نوشته بروید

نمونه سوالات شب امتحان

کتاب نمونه سوالات شب امتحان اقتصاد دهم را از فروشگاه اینترنتی با تخفیف دانش آموزی سفارش بدهید و نمره عالی در این درس رتبه ساز را کسب کنید.

برای دنلود بخشی از کتاب و سفارش کلیک کنید: اقتصاد مشاوران آموزش

یا روی تصویر کتاب کلیک کنید / ضربه بزنید:

فاز امتحان اقتصاد پایه 10

مطلبی مرتبط با پایه دهم: خلاصه منطق دهم

جهت دانلود فایل سوالات به ادامه نوشته بروید

کتاب های اقتصاد دهم :

کتاب های ویژه اقتصاد دهم را در تصویر های زیر مشاهده می کنید. جهت دانلود رایگان و سفارش کلیک کنید: اقتصاد دهم انسانی

اقتصاد دهم انسانی مشاوران
اقتصاد دهم انسانی مشاوران
مسائل اقتصاد
مسائل اقتصاد دهم
تیزشیم اقتصاد مشاوران
تیزشیم اقتصاد مشاوران

نمونه سوالات بخش به بخش

فایل سوالات فصل به فصل و بخش به بخش را دانلود کنید. پاسخنامه تشریحی نیز در ادامه قرار دارد.

سوالات اقتصاد دهم بخش اول

فایل pdf سوالات کامل بخش اول بصورت فصل به فصل را از این لینک دانلود کنید: نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی بخش اول

سوالات اقتصاد دهم بخش دوم

فایل pdf سوال کامل بخش دوم بصورت فصل به فصل : نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی بخش دوم

سوالات اقتصاد دهم بخش سوم

فایل pdf سوال کامل بخش سوم بصورت فصل به فصل را از این لینک دانلود کنید: نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی بخش سوم

سوالات اقتصاد دهم بخش چهارم

فایل pdf سوال کامل بخش چهارم بصورت فصل به فصل: نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی بخش چهارم

سوالات اقتصاد دهم بخش پنجم

فایل pdf سوال کامل بخش پنجم بصورت فصل به فصل را از این لینک دانلود کنید: نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی بخش پنجم

پاسخنامه تشریحی سوالات

فایل pdf جواب و پاسخنامه سوالات داده شده را دانلود کنید: پاسخنامه نمونه سوالات اقتصاد دهم انسانی

نمونه سوال کل کتاب

جهت دانلود نمونه سوالات بالا که به صورت بخش به بخش بودند، بصورت یک فایل کامل و پاسخنامه نیز کلیک کنید: نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

نمونه سوالات فصل به فصل

در ادامه نمونه سوالات اقتصاد دهم انسانی برای شما به صورت فصل به فصل و موضوعی از سوالات امتحانات مختلف در اختیارتان قرار داده می شود.

1)سوالات تشریحی بخش پنجم فصل سوم- کلیک کنید: ? نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

2) بخش 4 فصل2 بودجه و مالیه دولت – کلیک کنید: ? نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

3) بخش 5 فصل 1 – کلیک کنید: ? نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

4) فصل بودجه. کلیک کنید: ? نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

5) بخش 5 فصل 2 – کلیک کنید: ? نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی 

6) آزمون فصل دوم اقتصاد ایران-  کلیک کنید: ? نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

7) آزمون فصل اول اقتصاد بین الملل – کلیک کنید: ? نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

8) آزمون فصل دولت و اقتصاد – کلیک کنید: ? نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

نمونه سوال ها را ببینید

می توانید قبل از دانلود فایل pdf نمونه سوالات اقتصاد دهم انسانی را از ببینید:

اقتصاد چیست؟
 • رفع نیاز ها از طریق …………………که خداوند در اختیار انسان گذاشته است، صورت می گیرد.(دانش)
 • درتصویر بسیار ساده از حیات انسان با دو مفهوم یعنی……….. و………… رو به رو می شویم. (درک و فهم)
 • انسان به عنوان ………..خدا در روی زمین معرفی شده است.(فهم)
 • انسان به عنوان جانشین خدا در روی زمین از بُعد اقتصادی چه مأموریتی دارد؟ (فهم)
 • دانش اقتصاد چه کمکی به انسان برای رفع نیاز ها می نماید؟(فهم)
نیاز های انسان:
 • انسان موجودی کمال جو است؛ به همین دلیل با برآورده شدن پاره ای از نیاز هاایش، احسااس بای نیاازی باه او دست می دهد. صحیح ۝ غلط۝
 • با گذشت زمان تمام نیازهای انسان برطرف می شود؟ صحیح ۝ غلط۝
 • محرک انسان برای فعالیت اقتصادی………………….است.
 • اگر انسان فقط درنیاز های مادی و حیوانی خود متوقف شود، کمال جویی به نوعی …………. تبدیل می شود.
 • در جدول زیر موارد نقطه چین مربوط به نیازها را مشخص کنید.
نمونه سوالات اقتصاد دهم انسانی
نمونه سوالات اقتصاد دهم انسانی
منابع و امکانات:
 • با وجود منابع طبیعی فراوان درکره زمین چرا گفته می شود منابع محدود هستند ؟ الف.به دلیل ناشناخته بودن بسیاری از منابع       ب. به دلیل محدود بودن دانش فنی بشر ج. به دلیل آسان نبودن بهره برداری کامل ازآنها      د. هر سه مورد
 • خداوند؛ منابع، امکانات و ثروت های طبیعی و انسانی را به ………… در اختیار…………… خود قرار داده است.
 • به چه دلیلی خداوند منابع، امکانات و ثروت های طبیعی و انسانی را به امانت در اختیار جانشاین خاود قارار داده
  است؟
 • دو ویژگی مهم منابع و امکانات در دسترس بشر را ذکر نمائید.
 • دو دلیل محدودیت استفاده از منابع را بیان نمائید.
 • چرا ذخایر معدنی با وجود فراوان بودن محدود است؟
 • استفاده از منابع باید با رعایت و توجه به چه نکاتی همراه باشد؟
 • چرا حتی اگر مشکل کمبود منابع نداشتیم و داشته های بشر نامحدود باشد، انسان در بهره برداری از این منابع،
  محدودیت دارد؟
 • محدویت ها در استفاده از منابع و امکانات، چه تاثیری بر انتخاب انسان دارد؟
 • به چه دلیل در استفاده از منابع با کمیابی مواجه می شویم؟
 • توجه به چه شرایطی اقتصاددانان بحث کمیابی را مطرح می کنند؟
 • چرا افراد باید در میان خواسته های خود به انتخاب دست بزنند؟
مسئله اقتصادی:
 • بهترین روش استفاده از منابع وامکانات کدام است ؟

الف. بیشترین میزان مصرف را درجامعه باید داشت.          ب. بیشترین میزان تولید را بدست آورد.
ج. سطح بالاتری از رفاه را برای انسان فراهم نمود.        د. موارد ب و ج

 • یکی از مهم ترین مسائل زندگی و موضوع اصلی علم اقتصاد، …………………..محسوب می شود.
 • یکی ازمهم ترین مسائل زندگی وموضوع اصلی علم اقتصاد،چیست؟نقش دانش اقتصاد را در آن بیان نمائید.
 • بهترین ملاک و روش استفاده از منابع و امکانات کدام است؟
مسئله انتخاب:
 • انسان هایی که عقلانیت محدود دارند منافع را صرفاً در منافع مادی و حیوانی خلاصه می کنند.ص ۝ غ۝
 • انسان ها به حکم فطرت و سرشت خود در هر انتخابی به دنبال چه نتیجه ای می باشند؟
 • انسان ها با توجه به منافع و هزینه ها در هر امری چگونه دست به انتخاب می زنند؟
 • دو نمونه از مواردی که بشر به اصطلاح عقلائی رفتار نمی کنند را بیان نمائید.
 • با توجه به مسئله انتخاب، رفتار انسان در تخریب و برداشت بی رویه از جنگل و آب های زیرزمینی را مورد تحلیل قرار دهید.
هزینه فرصت:
 • قانون حیات انسانی این است ؛که هر انتخابی مستلزم از دست دادن انتخاب یا انتخاب های دیگری است. صحیح ۝ غلط۝
 • یک تولیدکننده ی درب و پنجره با میزان چوبی که در اختیاردارد، تعدادی درب می سازد. در این صورت هزینه
  فرصت این تولیدکننده برابر است با :

الف.درآمد حاصل از پنجره ای که نساخته است.

ب.تعداد درب هایی که نساخته است.

ج.هزینه ی خرید چوب برای ساخت درب است.

د. هزینه ی خرید چوب برای ساخت پنجره است.

 • انسان ها و جوامع، همیشه بهترین و برترین گزینه خود را از نظر منافع، انتخاب مادی کنند؛ و با این انتخاب،
  بهترین …………… خود را از دست می دهند.
 • مفهوم هزینه ی فرصت را با مثال بیان نموده و بگوئید این اصل چگونه می توانددرتصمیم گیری ها مؤثر واقع شود؟
 • در یک زمین کشاورزی با امکان کاشت دو محصول گندم و پنبه، هزینه فرصت کاشت گندم چگونه به دست
  می آید.
 • با ذکر یک مثال بیان نمائید چگونه می توان از مفهوم هزینه فرصت در زندگی استفاده کرد؟
تعریف علم اقتصاد:
 • کدام مورد ذیل در تعریف علم اقتصاد صحیح می باشد؟
  الف. علمی است که رفتار بشر را در رابطه با نیازهای مادی و معنوی نامحدود بررسی می کند.
  ب. علمی است که رفتار بشر را به صورت رابطه بین منابع تولید محدود وخواسته های نامحدود بررسی می کند.
  ج. علمی است که رفتار بشر را به صورت رابطه بین منابع تولید نامحدود وخواسته های محدود بررسی می کند.
  د. علمی است که رفتار بشر را در رابطه با مصارف متعدد و نامحدود بررسی می کند.
 • چرا اقتصاد به عنوان علم انتخاب مطرح است؟
 • علم اقتصاد را تعریف نمائید.
 • سه نکته ی مهمی که تعریف علم اقتصاد در برگیرنده ی آن هاست را بیان کنید.
 • تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادی می گیرد،عمدتاً ریشه در چه عاملی دارد؟
 • هدف علم اقتصاد چیست؟
 • تعریف علم اقتصاد دربرگیرنده چه نکات مهمی است؟) 3مورد
 • چه عواملی در انتخاب های انسان تاثیر دارد؟
 • علم اقتصاد خود را به مطالعه چه مواردی موظف می داند؟

منبع: کانال تلگرام اقتصاد دهم انسانی

منبع :‌ انتشارات مشاوران آموزش

انتشارات مشاوران آموزش 

اقتصاد کنکور مشاوران

روانشناسی کنکور مشاوران

فلسفه و منطق جامع کنکور مشاوران

2 دیدگاه دربارهٔ «نمونه سوالات اقتصاد دهم انسانی با جواب کاملا تشریحی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن