دفترچه سوالات دروس اختصاصی در کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی شامل هشت درس است: ریاضی و آمار، اقتصاد، ادبیات اختصاصی، عربی اختصاصی، تاریخ و جغرافیا، جامعه شناسی، فلسفه و منطق ، روانشناسی.

وضعیت منطق و فلسفه کنکور

در بین این 8 درس می توان گفت که غول فلسفه و منطق به عنوان دشوارترین درس در کنکور انسانی است که داوطلبان کنکور و انسانیها سالهاست روی 100% زدن در این درس را به کارنامه خود ندیدند.

در این صفحه، شما را از صفر تا صد فلسفه و منطق آشنا خواهیم کرد.

طلسم درصد 100 نزدن در این درس می تواند چندین عامل داشته باشد:

  1. دشواری مطالب کتاب درسی
  2. تعداد کتابهایی که از این درس طرح سوال می شود.
  3. دشواری بیش از حد و تقریبا غیراستاندارد سوالات کنکور این درس
  4. تمایل زیاد طراحان به طرح سوالات چندپاسخی یا بدون پاسخ (به صورت ناخواسته)
  5. ماهیت دشوار و پیچیدگی درس منطق

و سایر دلایل که مجموعا سبب شده برای چند سال نتوانیم دو درس در کنکور انسانی را با درصد 100 ببینیم: فلسفه و منطق و تاریخ و جغرافیا.

البته داستان تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی فرق دارد. درصد صد نزدن در این درس بخاطر اهمیت نداشتن آن برای داوطلبان کنکور است، نه دشواری آن یا حتی تعداد کتابهای منبع سوالات.

آمارهای فلسفه و منطق در کنکور

در تصویر زیر می توانید به خوبی مشاهده کنید که درس فلسفه و منطق در چه وضعیتی در مقابل سایر درسها قرار دارد:

فلسفه و منطق کنکور انسانی
فلسفه و منطق کنکور

همچنین وضعیت داوطلبان رتبه 1 تا 200 کشوری در این درس را ببیند:

فلسفه و منطق کنکور انسانی
فلسفه و منطق کنکور
به بالای صفحه بردن