تستهای فلسفه و منطق جامع

فلسفه و منطق مهروماه جامع کنکور 1400

در این نوشته برای شما انسانیها نمونه تست هایی از کتاب فلسفه و منطق جامع مهر و ماه از انتشارات مهروماه ویژه کنکور انسانی 1400 را می توانید مطالعه و فایل آن را نیز بطور رایگان دانلود کنید.

لینک خرید کتاب با 30% تخفیف

جهت سفارش کتاب به این لینک بروید: فلسفه و منطق جامع مهروماه

نمونه تست های کتاب

تست 1

نقیض عکس کدام قضیه ها با عکس نقیض خود یکسان است؟

1) هر الف ب است . بعضی ب الف نیست

۲) بعضی الف ب است – هیچ ب الف نیست

۳) بعضی ب الف است . هر الف ب است

۴) بعضی ب الف نیست . بعضی الف ب است

فلسفه و منطق مهروماه کنکور 1400
فلسفه و منطق مهروماه کنکور 1400
تست 2

اگر دو قضیه نتوانند همزمان صادق باشند ………. و اگر نتوانند همزمان کاذب باشند ………….:

۱) حداقل یکی از آنها کلی است . در کیف مختلف اند

۲) رابطه میان آنها قابل تعیین نیست – رابطه أنها تداخل تحت تضاد است.

۳) ممکن است در کیف یکسان باشند . عکس نیست که هر دو جزئی باشند.

۴) هر دوی آن ها عکس مستوى لازم الصدق دارند به حداقل یکی از آنها جزئی است.

تست 3

عکس مسئوی قضیه «هر انسانی زیباست» از حیث کم با ………… یکسان است و از نظر کیف با …………. متفاوت است.

۱) نقیض متضاد آن – متضاد نقیض «بعضی فلاسفه مسلمان هستند.

۲) منداخل تحت تضاد متداخل آن – متداخل متداخل تحت تضاد بعضی از دانشمندان ایرانی نیستند.

۳) عکس متداخل آن – متداخل عکس هیچ پرنده ای بچه زا نیست.

۴) منداخل متضاد آن – مضاد متداخل بعضی از کتاب ها علمی نیستند.

تست 4

کدام گزینه در مورد قضیه «بعضی الف ب است، درست است؟

۱) اگر کاذب باشد وضعیت صدق و کذب متداخل عکس مستوی آن مشخص نیست.

۲) نقیض عکس آن از حیث کم و کیف عین متضاد متداخل آن است.

۳) اگر صادق باشد عکس متداخل آن کاذب است.

۴) علاوه بر عکس مستوی، می تواند مشمول چهار نوع تقابل باشد.

تست 5

عکس ……….. یک قضیه با عکس همان قضیه یکی است. متداخل آن ……….نقیض متضاد آن ………… می باشد.

۱) متداخل – موجبه کلی – هر الف ب است

۲) متداخل – موجبه جزئی – بعضی الف ب است.

۲) نقیض – السالبه کلی – هیچ الف ب نیست

۴) نقیض – سالبه جزئی – بعضی الف ب نیست

پاسخنامه به همراه تست های بیشتر را اینجا دانلود کنید: فلسفه و منطق جامع مهر و ماه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن