ضریب فلسفه و منطق در کنکور

ضریب فلسفه و منطق در کنکور انسانی نظام جدید 1400

برای خیلی از داوطلبان کنکور انسانی مهم است که درس فلسفه و منطق در زیرگروه های مختلف چه اندازه دارای ضریب تاثیر و اهمیت است.

طبق جدول منتشر شده در دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته توسط سازمان سنجش این درس در انتخاب رشته زیرگروه های پنجگانه این ضریب تاثیرها را دارد:

در زیرگروه 1

در این زیرگروه درس فلسفه و منطق بیشترین تاثیر را دارد: یعنی 3

دلیل این تاثیر زیاد و بالا چیست؟

چون در این زیرگروه انتخاب رشته، رشته های دانشگاهی فلسفه، فلسفه و حکمت اسلامی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اهمیت فلسفه و منطق در کنکور انسانی نظام جدید

در زیرگروه 2

در این زیرگروه درس فلسفه و منطق ضریب1 دارد

در زیرگروه 3

مانند زیرگروه 2 در این زیرگروه درس فلسفه و منطق نیزضریب 1 دارد.

در زیرگروه 4

فلسفه و منطق در زیرگروه چهارم انتخاب رشته 2 ضریب دارد.

در زیرگروه 5

در پنجمین زیرگروه انتخاب رشته کنکور انسانی فلسفه و منطق ضریب2 دارد.

ضریب فلسفه و منطق در کنکور
ضریب فلسفه و منطق در کنکور انسانی

رشته های زیرگروه های پنجگانه

مهم ترین رشته های زیرگروه 1 عبارت اند از:

ادبیات فارسی، حقوق، زبان عربی، فلسفه، دبیری ادبیات، دبیری عربی، دبیری فلسفه، دبیری الهیات و دینی.

مهم ترین رشته های زیرگروه 2:

علوم اجتماعی، جامعه شناسی، جامعه شناسی پژوهشگری، دبیری جامعه شناسی

مهم ترین رشته های زیرگروه 3:

مدیریت، اقتصاد، حسابداری

مهم ترین رشته های زیرگروه 4:

علوم سیاسی، تاریخ، جغرافی، دبیری تاریخ، دبیری جغرافیا

مهمترین رشته های زیرگروه 5

روانشناسی، مشاوره، مشاوره و راهنمایی، دبیری روانشناسی، معلم  ابتدایی

تعداد سوالات فلسفه و منطق

این درس در کنکور انسانی نظام جدید 25 سوال دارد. به این ترتیب:

9 سوال منطق که گاها 10 سوال هم می تواند باشد.

6 سوال فلسفه1 یازدهم که می تواند 5 سوال هم باشد.

10 سوال از فلسفه 2 دوازدهم نیز طرح می شود.

جزئیات بیشتر درباره تعداد تستها را اینجا بخوانید: تعداد سوالات فلسفه و منطق

تعداد سوالات فلسفه و منطق کنکور
تعداد سوالات فلسفه و منطق کنکور انسانی

دانلود جدول زیرگروه ها و ضرایب

از طریق لینک زیر جدول را دانلود و مطالعه کنید: ضریب فلسفه و منطق در کنکور انسانی نظام جدید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن