دانشگاه فرهنگیان

شرایط دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم

شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در چند بخش به طور کامل از صفر تا صد برای شما در این مطلب توضیح داده شده است.

الف) شیوه پذیرش و مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

ب) شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان

ج) شرایط اختصاصی قبولی در دانشگاه فرهنگیان

د) تذکرات و نکات مهم

این مطالب کاملا قابل استناد و معتبر بوده و از دفترچه انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان توسط سازمان سنجش استخراج شدند.

دانشگاه فرهنگیانالف) شیوه پذیرش دانشگاه فرهنگیان

پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت بومی پذیری می باشد.

گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، با توجه به دامنه پذیرش که در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/محل خدمت) درج شده، صورت می پذیرد.

شرایط و معیارهای بومی بودن داوطلب

1) داوطلبان متقاضی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یک کد رشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی استانی درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند.

2) اگر بومی شهرستانی درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن شهرستان و بخش های تابعه، مجاز به انتخاب کد رشته محل هستند.

3) اگر از یک شهرستان فقط یک بخش در دامنه پذیرش داشته باشد، داوطلبان همان بخش و دهستان های مربوطه، مجاز به استفاده از سهمیه بومی منطقه ای آن خواهند بود.

دانشگاه فرهنگیان
چگونه دانشگاه فرهنگیان قبول بشویم ؟
مطلب مرتبط که بخوانید: چطور دانشگاه فرهنگیان قبول بشم؟

4) در کد رشته محل های که برای یک استان در دانشگاه فرهنگیان یا تربیت دبیر شهید رجایی درج شده است محدودیتی برای انتخاب کد رشته محل توسط داوطلب بومی آن استان وجود ندارد.

توجه: در گزینش نهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود که بر اساس دامنه پذیرش مندرج برای آن کد رشته محل، بومی بخش یا شهرستان و بخش های تابعه آن تلقی می شوند.

5) چنانچه دریک کد رشته محل که پذیرش در آن، به صورت بومی شهرستان یا بخش درج شده است ولی داوطلب واجد شرایط بر اساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد ظرفیت خالی مانده آن کد رشته محل به داوطلبان بومی همان استان که کد رشته محل مزبور را انتخاب نموده اند اختصاص می یابد.

تذکرات درباره شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان

تذکر 1: نیاز آموزشی (محل خدمت) مندرج در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/محل خدمت) تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی یابد.

تذکر 2: داوطلب پذیرفته شده نهایی مکلف است به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری برای خدمت در محل مذکور به آموزش و پرورش بسپارد.

تذکر 3: تعیین محل خدمت برای داوطلبان دانشگاه فرهنگیان یا تربیت دبیر شهید رجایی در اختیار اداره کل آموزش وپرورش استان مربوط (استان بومی داوطلب) خواهد بود.

تعیین محل خدمت بعد از فراغت از تحصیل به صورت قطعی اعلام خواهد شد.

تذکر 4: عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله سر باز زدن از انجام تعهد تلقی خواهد شد.

تذکر 5: تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل استان می باشد.

??? مطلب مرتبط: درصدهای لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان

مراحل مصاحبه علمی

از متقاضیان که جزء معرفی شدگان چند برابر دانشگاه فرهنگیان یا تربیت دبیر شهید رجایی در صورتی مصاحبه به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط باشند.

همچنین شرایط جسمانی آنان نیز توسط پزشک معتمد و سلامت روانی توسط روان شناس متخصص و معتمد قرار بگیرد.

انجام مصاحبه تخصصی صرفاً در مهلت مقرر در اطلاعیه های اعلام شده ازسوی سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر می باشد.

مصاحبه از شرایط قانونی برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان یا تربیت دبیر شهید رجایی می باشد.

انجام مصاحبه مجدد ویا تمدید مهلت اعلام شده به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهدبود.

عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی، تحت هر شرایطی (بعد از معرفی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور) به منزله انصراف از رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تلقی خواهد شد.

مراحل مصاحبه علمی – تخصصی دانشگاه فرهنگیان / تربیت دبیر شهید رجایی به این صورت است:

مرحله اول: دعوت به مصاحبه؛ دو / سه برابر ظرفیت

چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب کد رشته محل های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی باشد و اقدام به انتخاب کد رشته محل های دانشگاه های مورد علاقه بنماید، بر اساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون بر اساس اولویت های انتخابی تا دو یا سه برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش وپرورش معرفی خواهند شد .

معرفی داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصی به منزله قبول نهایی در دانشگاههای مزبور تلقی نمی گردد.

مرحله دوم: مقایسه نمرات مصاحبه دعوت شدگان

چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی داوطلب معرفی شده برای دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی مورد تأیید آموزش وپرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت برمبنای دامنه پذیرش بومی (بخش/شهرستان/استان توضیحات کد رشته محل مندرج در دفترچه آزمون) و با در نظرگرفتن نمره علمی نهایی داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد.

بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به منزله قبولی فرد برای دانشگاهای مزبورتلقی نمیگردد.

مرحله سوم: گزنیش نهایی

انجام گزینش و گذراندن تاییدیه های لازم از نظر هسته گزینش و استخدام آموزش و پرورش مربوطه است.

مطلب مرتبط که بخوانید:  مراحل قبولی دانشگاه فرهنگیان
مراحل قبولی دانشگاه فرهنگیان
مراحل قبولی دانشگاه فرهنگیان

تذکر1: کسب نمره علمی بالاتر درگروه آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در کد رشته انتخابی (طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور) و با رعایت شرایط و ضوابط آموزش وپرورش، الزامی است.

تذکر2: داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش وپرورش قرار نمی گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

یعنی باید تراز و رتبه خوبی داشته باشید. اما باید در مصاحبه از نظر مصاحبه گیرندگان صلاحیت های عمومی / تخصصی را داشته باشید. پس سعی کنید مصاحبه خوبی را داشته باشید!

سوال : پارسال توی شهر ما کسانی قبول شدن با رتبه 5هزار و 8هزار.چطور ممکنه؟

پاسخ: قبولی دانشگاه فرهنگیان بستگی به چند مورد داره: 1) رقابت؛ 2)ظرفیت پذیرش؛ 3) انتخاب رشته داوطلبانی که تراز بالاتر داشتند، نحوه مصاحبه و گزینش داوطلبان مجاز شده برای مرحله اول و دوم و . . .

ب) شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان

شرایط قبولی دانشگاه فرهنگیان
شرایط قبولی دانشگاه فرهنگیان

هر داوطلب انتخاب رشته در تمام رشته های دانشگاهی باید شرایطی را به طور کلی داشته باشد که در مورد دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی این موارد مهم هستند:

1 اصالت ایرانی داشته باشید.

2- مسلمان باشید یا یکی از ادیان رسمی شده در قانون اساسی را داشته باشید (مسیحی. یهودی. رزتشت)

3- به قوانین جمهوری اسلامی ایران پایبند باشید.

4-دارای سلامت کامل روان ، جسم و توانایی انجام وظایف معلمی.

5-سابقه محکومیت جزائی یا کیفری مؤثر نداشته باشید.

6-به مواد مخدر، دخانیات و الکل و هر نوع مواد اعتیادآور دیگر اعتیاد نداشته باشید.

7-گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی (داوطلبان نظام آموزشی قدیم) یا متوسطه دوم (نظام آموزشی جدید) با دوره آموزش رزم مقدماتی برای داوطلبان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی الزامی است.

درصورت عدم مراجعه برای گذراندن دوره آموزش رزم هر مشکلی در راستای تبدیل وضعیت استخدامی به عهده دانشجو خواهد بود.

به امید روزی که دانشجوی این دانشگاه شوید و از این برنامه ترمی دانشگاه فرهنگیان استفاده کنید: ???☺️?

دانشگاه فرهنگیان
برنامه زمانی ترم دانشگاه فرهنگیان

ج) شرایط اختصاصی دانشگاه فرهنگیان

در ادامه مطلب شرایط د دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، شرایط اختصاصی مربوط به این دانشگاه را خواهید خواند.

1) نداشتن هیچگونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت(دائم یا موقت) به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی، (از آغاز تا پایان دوره ی تحصیل در دانشگاه.

شرایط تراز کنکور

کسب حداقل نمره علمی کل 6500 و بالاتر (در زیرگروه مربوط) جهت مُجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری خواهد بود .

حداقل تراز باید 6500 باشد. ما این تراز کافی نیست!

گفتین تراز لازم قبولی فرهنگیان 6500هستش. چه درصدهایی بزنیم برای 650؟

6500حداقل تراز لازم قبولیه. این نمونه کارنامه های قبولشدگان فرهنگیان را ببینید؛ از طریق این لینک: کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان

شرایط معدل داوطلبان دانشگاه فرهنگیان

3) باتوجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1821 ، داشتن حداقل معدل کل 14 در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول،دوم و سوم)برای پذیرش دانشجو، ملاک عمل خواهد بود.

توجه: حداقل معدل کل، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

سوال رایج: 

معدل کتبی و کل من کمتر از 14شده. یعنی دیگه نمیتونم فرهنگیان قبول بشم؟

جواب: 

البته که میشه؛ در قانون آموزش و پرورش برای موضوع افزایش معدل راه حل هست؛ از چند سال قبل برای افزایش معدل در دانشگاه هایی که شرط معدل دارند، امکان شرکت در امتحان ترمیم معدل فراهم شده است.

بخشنامه ترمیم معدل را از اینجا دانلود کنید: شرایط معدل دانشگاه فرهنگیان

شرایط سن داوطلبان دانشگاه فرهنگیان

داشتن حداکثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه

در جدیدترین مصوبه شورای عالی برای دانشگاه فرهنگیان در کنکور 99 این سن به 24 سال افزایش یافت

معیار محاسبه سن داوطلبان: محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه ای است که به استناد آن در آزمون ورودی ثبت نام می کند.

بنابراین تغییراتی که پس از ثبت نام درآزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون،در هر مرحله ای، قبولی وی لغو خواهد شد.

تبصره 2: انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود .

حداکثر سن ورود به دانشگاههای مزبور، تحت هرشرایطی تغییر نخواهد داشت.

بومی گزینی در دانشگاه فرهنگیان
بومی گزینی دانشگاه فرهنگیان
شرایط بومی بودن داوطلبان دانشگاه فرهنگیان

بومی بودن داوطلب درهریک از کد رشته ی محل های اعلام شده ازسوی آموزش وپرورش.

تبصره 1: ملاک های تعیین بومی بودن داوطلبان در هر یک ازکد رشته محل ها به شرح ذیل است:

الف ) در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان برای داوطلبان در یک بخش، شهر و یا استان باشد، داوطلب بومی آن بخش، شهر و استان تلقی می شود .

ب) درصورتی  که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر داوطلب در یک بخش، شهر و یا استان نباشد، بخش، شهر و استان محل تولد داوطلب به عنوان بخش، شهر و استان بومیوی در نظر گرفته می شود .

ج) داوطلبانی که سه سال آخر محل تحصیل را در خارج از کشور گذرانده اند، استان محل تولد، استان بومی اینگونه داوطلبان تلقی خواهد شد.

د) داوطلبانی که سه سال آخر محل تحصیل را خارج از کشور گذرانده اند و همچنین استان تولد ایشان نیز خارج از کشور بوده است، استان بومی این قبیل داوطلبان شهر تهران خواهد.

بومی گزینی در دانشگاه فرهنگیان
بومی گزینی در دانشگاه فرهنگیان
شرایط محل خدمت داوطلبان دانشگاه فرهنگیان

درصورت وجود مجوز استخدامی ، محل صدور حکم استخدام آزمایشی همان بخش ، شهر واستان بومی داوطلب بوده که درستون محل خدمت دفترچه آزمون درج شده است. مسئولیت ساماندهی و به کارگیری بعد از فراغت ازتحصیل به عهده اداره کل استان خواهد بود.

براین اساس تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کارو ایفای تعهد ، تحت هر شرایط اعم از تأهل،تجرد، بُعد مسافت،تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین وغیره … ممنوع می باشد.

تذکر: به موجب رای شماره 1343 و 1344 مورخ 30/5/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین خدمت متعهدین خدمت پس از فراغت از تحصیل تحصیل با آموزش وپرورش خواهد بود.

بنابراین درصورت عدم نیاز در محل مندرج دردفترچه آزمون، اداره کل آموزش وپرورش استان مجاز به تعیین محل خدمت جدید درسطح استان خواهد بود.

درباره شرایط محل خدمت حتما بند (الف) همین مطلب، بخش تذکرات را مطالعه کنید!

شرایط ثبت نام دانشجویان روزانه در کنکور دانشگاه فرهنگیان

دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که با استفاده از قانون آموزش رایگان تحصیل می نمایند، درصورتی می توانند رشته های موردنیاز آموزش وپرورش را انتخاب نمایند که قبل از شروع ثبت نام در آزمون حداکثر تا تاریخ انصراف دائم خودر را به محل تحصیل اعلام کنند.

یعنی اگر دانشجوی روزانه هستید باید تا آخر اسفندماه امسال انصراف داده باشید! درغیر این صورت مجاز نمی باشید

شرایط شرکت دانشجویان دوره روزانه در کنکور

— دانشجویان دوره روزانه سال دوم و بیشتر، برای شرکت در آزمون سراسری امسال باید تا تاریخ قید شده در دفترچه ثبت نام کنکور امسال (که اغلب تا قبل از پایان سال جاریست: 25-12-13…)) انصرراف بدهند و تأیید دانشگاه محل تحصیل انصراف قطعی خود را اعلام کنند.

— کسانی که در آزمون سال گذشته ، در رشته روزانه قبول شده اند، درصورت شرکت در آزمون سراسری سال 1399 مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه نیستند.

— دانشجویان دوره روزانه که سال گذشته در کنکور دوره روزانه قبول شدند، به شرط انصراف تا قبل از پایان مهلت ذکر شده در دفترچه ثبت نام فقط می توانند رشته های غیر روزانه را انتخاب نمایند.

— دانشجویان رشته های روزانه، که بدون انصراف تا تاریخ مقرر انصراف ندهند، در صورت قبولی، متخلف محسوب می شوند.

— دانشجویانی که انصراف می دهند، حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبلی خود را ندارند.

— دانشجویانی که در سال های قبل، انصراف قطعی داده اند و به تحصیل بازنگشته اند، برای شرکت در آزمون سراسری امسال، فقط کافی است بند 33 تقاضانامه ثبت نام را علامت بزنند.

جهت دانلود فرم انصرافی با کیفیت بالا روی تصویر کلیک کنید / ضربه بزنید

فرم انصراف دانشجویان روزانه برای شرکت در دانشگاه فرهنگیان

8) چه کسانی نمی توانند در دانشگاه فرهنگیان شرکت کنند ؟

با توجه به توضیحات نحوه شرکت دانشجویان انصرافی مندرج در صفحه ( 4) دفترچه شماره ( 1) راهنمای ثبت نام وشرکت درآزمون سراسری ، داوطلبانی که در آزمون سراسری سال سال قبل در دوره روزانه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند درصورت انصراف از تحصیل و یا عدم ثبت نام درمحل قبولی، مجاز به انتخاب کد رشته محل های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نمی باشند.

یعنی اگز دانشجوی روزانه بودید که انصراف دادید یا کنکور پارسال انتخاب رشته کردید و روزانه قبول شدید اما نرفتید، امسال نمی تونید دانشگاه فرهنگیان انتخاب کنید!

شرایط سلامت جسمی – روانی دانشگاه فرهنگیان

برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی به استناد بند (ز) ماده ( 42 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی ماده بخش پیوستها 2) شرایط و ضوابط دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی صفحه 323 هیأت دولت) و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع داد نامه شماره 1312 مورخ /4/1389-88383/ مذکور (تصویب نامه شماره 441781397/5/9 )، با تأیید پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش با ملاک ها و معیارهای ذیل الزامی است:

1) توانایی و مهارت گفتاری (توانایی رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات، به طور کامل و صحیح و نداشتن لکنت زبان به هر میزان.

2) تغییر شکل مادر زادی یا اکتسابی اندام ها و نداشتن کراهت منظر در اثر سوختگی، سوانح یا دیگر عوامل در صورت یا قسمت های ظاهری و نمایان بدن

3) نداشتن نقص عضو مشهود و موثر در انجام وظایف حرفه ای معلمی براساس تشخیص پزشک معتمد واجدشرایط.

4) عدم ابتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج از قبیل دیابت- سیروز کبدی- آسم- نارسایی کلیه- بیماری های قلبی- اسکروز آن پلاک – پارکینسون و بیماری های خونی نظیر لوسمی – کم خونی شدید مقاوم به درمان ، تالاسمی ماژور و هرنوع بیماری شناخته شده موثردرانجام وظایف معلمی به تشخیص پزشک معتمد واجدشرایط.

5) سایر موارد : بیماریهای که براساس تشخیص پزشک متعمد آموزش وپرورش مانع انجام وظایف حرفه ای برای داوطلبان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی باشد.

شرایط سلامت چشم در دانشگاه فرهنگیان
شرایط سلامت چشم در دانشگاه فرهنگیان
شرایط بینایی و سلامت چشم دانشگاه فرهنگیان

قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم)

– هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر دو چشم؛ مثل انحراف دید.

– دوربینی غیر قابل درمان ونیستاگموس شدید هردو چشم؛

– ضایعات وسیع،شدید وغیرقابل درمان در هردو قرنیه؛

– کور رنگی (برای رشته های آموزش ابتدایی ورشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ وطیف نوری در آن ها ضروری می باشد، ممنوع بوده و در بقیه رشته های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی بلامانع است)

– نابینایی در یک چشم.

شرایط شنوایی و سلامت گوش دانشگاه فرهنگیان

قدرت شنوایی: توانایی شنیدن صداها و اصوات معمولی، نداشتن نقص شنوایی، (کم شنوایی داوطلب نباید بیش از 30 دسیبل باشد)

شرایط سمعک زدن در دانشگاه فرهنگیان

اگر سمعک داشته باشم، قبول میکنن؟ این احتمال ضعیف هست چون شما باید هر نوع نقص شنوایی مادرزدای یا تصادفی نداشته باشید. البته معاینه از شما انجام مبشه و اگر سطح شنوایی بدون سمعک کمتر از اون مقدار باشه ، احتمالش کم هست. تصمصیم و تایید نهایی با پزشک معالج هست.

شرایط قد داوطلبان دانشگاه فرهنگیان

با توجه به مقتضیات هر استان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش وپرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات که درمرحله مصاحبه تخصصی وانجام معاینات پزشکی،مورد سنجش قرارمی گیرد.

حداقل قد لازم برای داوطلبان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد:

برای داوطلبان دختر حداقل 158 سانتی متر قد

برای داوطلبان پسر حداقل 165 سانتی متر قد

این محدودیت فقط برای رشته تربیت بدنی است!!!

شرایط قد داوطلبان دانشگاه فرهنگیان

البته ادارات و مراکز آموزش و پرورش مجاز هستند تا حداقل قد و وزن لازم را تغییر بدهند. (و اکثر این این تغییر برای کاهش بوده) مثل اونچه که در اداره آموزش و پرورش شهرستان آذربایجان شرقی می بینید:

شرایط داوطلبان دانشگاه فرهنگیان
شرایط قد و وزن داوطلبان دانشگاه فرهنگیان
شرایط سلامت روانی داوطلبان دانشگاه فرهنگیان

احراز سلامت روانی براساس نظر روان شناس متخصص و متعمد آموزش و پرورش دارای نظام روان شناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران برای داوطلبان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی  الزامی است.

سایر شرایط و معیارهای پذیرش دانشگاه فرهنگیان

1) برخورداری از استعداد، علاقه و انگیزه معلمی، عامل بودن به اخلاق و رفتار متناسب با شأن و جایگاه معلمی، برخورداری از قدرت تعامل با دیگران آشنایی باتعالیم دینی، به ویژه قرآن کریم .

2) نخبگان علمی و مهارتی، مخترعان، مبتکران، برگزیدگان المپیادهای علمی، فرهنگی،هنری و مهارتی، جشنواره خوارزمی در شرایط علمی برابر، براساس کد رشته محل انتخابی، از اولویت پذیرش برخوردار خواهندشد.

تبصره: بهره مندی از امتیاز مربوط به مدارک امتیاز آور در مصاحبه اختصاصی صرفاً در انجام مصاحبه قابل محاسبه و احتساب است و بعداز اتمام زمان مصاحبه به مدارک ارائه شده جدید امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

3) احرازتوانایی در مهارت های پایه و علوم فناوری اطلاعات برای داوطلبان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی .

شغل های علوم انسانیشرایط استخدام بعد از دانشجویی

1) استخدام قطعی فارغ التحصیلان  دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی درصورت تأییدقطعی صلاحیت های آنان و اخذ مدرک کارشناسی در رشته ای که تعهد محضری به آموزش وپرو رش سپرده، امکان پذیر خواهد بود.

2) داشتن حداکثر 28 سال در بدو استخدام قطعی بعداز فراغت ازتحصیل

3) برخورداری ازحسن شهرت ، عامل بودن به اخلاق ورفتارنیکو ومتناسب با شان وجایگاه معلمی .

شرایط معاف از خدمت در دانشگاه فرهنگیان

فارغ التحصیلان پسر دانشگاه فرهنگیان قبل اشتغال به کار در آموزش و پرورش مکلف به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی می باشند.

در صورت عدم مراجعه برای گذراندن دوره آموزش رزم هر مشکلی در راستای تبدیل وضعیت استخدامی به عهده دانشجو خواهد بود.

صدور حکم استخدام رسمی – قطعی داوطلبان مشروط به گذراندن این دوره است.

د) تذکرات و نکات مهم درباره شرایط دانشگاه فرهنگیان

تذکر 1) پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی مکلفند در آغاز تحصیل خود به میزان دوبرابر مدت تحصیل به آموزش وپرورش تعهد خدمت محضری بسپارند.

این تعهد دو برابر مدت تحصیل و در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند.

حداقل مدت خدمت کمتر از 5 سال نخواهد بود.

تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی مشروط به سپردن تعهد محضری می باشد.

تذکر 2) مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت (حداکثر 4سال دوره کارشناسی) آنان محسوب می شود.

این شرط در سال 99 احتمالا با تغییراتی صورت بگیرد. منتظر دفترچه انتخاب رشته کنکور 99 باید بمانیم

تذکر 3) پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هرشرایطی، صرفاً حداکثر برای 4سال مجاز خواهد بود.

تدکر 4) اخذ تعهد و استخدام و به کارگیری افراد، متناسب با رشته ها و نیازهای اعلام شده در استان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعهد رسمی مبنی برخواهد بود.

تذکر 5) عدم ثبت نام درمحل قبولی تحت هرشرایطی ( حداکثر تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید بعد از اعلام قبولی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور)، به منزله انصراف و خودداری از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد “کان لم یکن ” تلقی خواهد شد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان
ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان
شرایط تحصیل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

1.دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به صورت شبانه روزی می باشد.

2) انتقال دانشجو به سایردانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و بالعکس ممنوع می باشد.

شرایط ادامه تحصیل بعد از استخدام دانشگاه فرهنگیان

چنانچه داوطلبی بعد از پایان دوره چهارساله دانشجویی و همزمان با معلم بودن بخواهد ادامه تحصیل بدهد، شرایط خاصی دارد.

1) ادامه تحصیل در رشته هایی امکانپذیر است که موردنیاز و تایید آموزش و پرورش باشد.

2) ادامه تحصیل درصورت موافقت و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش وپرورش محل خدمت، امکان پذیر خواهد بود.

3) برای ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش الزامی است.

حداقل 3 سال از فارغ التحصیلی و مشغول به خدمت شما بگذرد که مجوز ادامه تحصیل داده شود.

تذکر مهم: با توجه به مفاده ماده 60 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوعیت اعطای مأموریت آموزشی، ادامه تحصیل بعد از اشتغال به کار درمدارس، صرفاً در خارج از ساعت اداری موظف، امکان پذیر خواهد بود.

4) به هیچ وجه نباید در رشته دیگری دانشجو باشید یا دانشجو شوید!

شرایط تغییر رشته و انتقالی دانشگاه فرهنگیان

1) تغییر رشته و تغییر گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابه جایی در بین دانشگاه ها و بالعکس در ابتدای ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

2) ضمناً چنانچه دانشجویی تحت هر شرایطی در دوره کاردانی متوقف شود به علت عدم نیاز به خدمات آنان در آموزش و پرورش ، جذب و استخدام آنان امکان پذیر نخواهد بود.

3) انتقال و جا به جایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می باشد.

شرایط دانشگاه فرهنگیانحقوق و مزایای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

✅مقدار حقوق دانشجو معلمان هم برای سال 98 برابر با دو میلیون و هشتصد هزار تومان است.

این مبلغ برابر با حداقل حقوق کارمندان دولت است و برای دانشجو معلمان این مقدار در نظر گرفته شده است.

✅ عیدی دانشجو معلمان ورودی 98 مبلغ 600 هزار تومان

✅ مبلغ عیدی سایر ورودی ها 1,200هزار تومان

مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

✅ در مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم شهید رجایی چه سئوالاتی پرسیده می شود؟ سعی کردیم مهم ترین و رایج ترین این سوالات را برایتان بگوییم:

برخی موارد زیر ممکن است مورد توجه مصاحبه کنندگان قرار گیرد‌:

۱- در بدو ورود سلام کردن و راحت بودن

۲- وضعیت ظاهر فرد: در حین مصاحبه ناخن ها . حجاب. لباس . آرایش شده یا خیر . در بدو ورود کفش و… مورد توجه قرار می گیرد

۳- طرز نشستن

۴- کم رویی و خجالتی بودن

۵- قدرت بیان و خوب صحبت کردن و با افراد مصاحبه کننده خوب رابطه برقرار کردن و راحت بودن

۶- روخوانی قران : ابتدا نحوه برداشتن قران. بوسیدن قران. دست روی کلمات می گذارید یا خیر. بسم الله . صدق الله ….

۷- تسلط بر احکام : برخی کتب با حجم کم به نام رساله آموزشی هستند که می توان از آنها استفاد ه کرد در مورد مواردی مانند نماز ایات. نماز جمعه . وضو. روزه . مرجع تقلید. و….

۸- هوشیار بودن : مثلا پرسیده می شود که نماز میت چند رکوع دارد !!!

شرایط دانشگاه فرهنگیانسوالات مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

1) سئولات علمی مرتبط با رشته در سطح روان و ساده؛ هرکس متناسب با رشته مورد تقاضای خودش

مثلا برای دبیری زیست چند سئوال ساده از زیست. یا چند سوال تاریخی از داوطلب دبیری تاریخ.

البته در همین جا باید هوشیار بود که سئوال هوشیاری را بتوان جواب داد.

مثلا ممکن است از متقاضیان تاریخ پرسیده شود آغا محمدخان قاجار چند فرزند داشت؟ که باید هوشیار بود ایشان خواجه بوده اند!

2) سئوالات روان شناسی و فرهنگی پیرامون شغل دبیری.

مثلا هدف شما از دبیر شدن چیست؟

اگر کسی در کلاس شما شلوغ کرد شما چکار می کنید؟

اگر کلاس شما شلوغ باشد نشانه چیست؟

چقدر به پول اهمیت می دهید؟

مزایای دبیر شدن در چیست؟

نحوه ارتباط شما در مدرسه با سایر عوامل چگونه می تواند باشد؟ و…..

شرایط دانشگاه فرهنگیانسوالات مشترک در تمام مصاحبه ها و رشته ها

بعضی سوالات مطرح شده در اکثر رشته ها پرسیده می شوند. رایج ترین این سوالات:

1)اگر دانش آموزی در کلاس شما دارای رفتار ناهنجار است و پرخاشگری دارد چه اقدامی انجام می دهید؟

2) روز اول حضور در کلاس درس چه کار می کنید؟

3) اگر در زمان تدریس شما را برای انجام کاری بخواهند عکس العمل شما چیست؟

4) اگر کلاس شما شلوغ بود و همکاران کلاسهای کناری اعتراض کردند نظر شما چیست؟

5) برامون چند آیه از قرآن بخون. یا اگر سوره بخصوصی حفظ هستید، بخون.

6) اگر دانش آموز معلولی با ویلچر شرایط کلاس و آموزشگاه باعث افسردگی وی شود شما چه اقدامی انجام می دهید؟

7) اگر از شما خواسته شود در مقطع ابتدایی آنهم پنج سال تدریس کنید عکس العمل شما چیست؟

8) چه راهکارهایی را در طول خدمت برای تدریس بهتر بنظرتان می رسد ؟

9) اگر دانش آموزی مادرش فوت کرده و پدرش ازدواج کرده و وی با برادر وخواهرش نیز مشکل دارد و دچار افسردگی شده چه اقداماتی انجام میدهید؟

تجربه شخصی من از مصاحبه گزینش را در این مطلب بخوانید: قبول شدن در دانشگاه فرهنگیان

سایر موارد مصاحبه و گزینش

? آشنایی نسبی با وضعیت و مسائل سیاسی اجتماعی مهم در کشور و یا جهان.

? همراه داشتن مدارک لازم : موفقیت ها . عضو شورا بودن. عضو بسیج بودن. عضو یا همکاری با جایی داشتن مثلا در انتخابات یا فرمانداری یا شهرداری یا انجمن اسلامی یا. تقدیرنامه های مرتبط

? شناخت اسمی از مسئولان استان و شهرستان مانند استاندار. امام جمعه. نماینده ولی فقیه. …

اشتباهات رایج

داوطلبن گرامی و علاقمندان به قبولی دانشگاه فرهنگیان به نکته مهم توجه کنید:

شما برای قبول شدن در دانشگاه فرهنگیان و شغل معلمی با دو مسئله مواجهید؛

1) محل خدمت 2) محل تحصیل.

محل خدمت همان شهر یا استانی است که هنگام انتخاب رشته در فرم انتخاب رشته وارد کردید و برای آ> دعوت به مصاحبه شدید.

اما محل تحصیل ممکن است در دانشگاهی خارج از استان و شهر محل خدمت باشد.

تصمیم گیری در این باره براساس تعداد دانشجویان و ظرفیت های مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان است. مثلا ممکن است تمام داوطلبان دبیری عربی در دانشگاه فرهنگیان شهر همدان و کرمانشاه درس بخوانند.

شرایط دانشگاه فرهنگیان در کنکور 99

شرایط دانشگاه فرهنگیان کنکور 99
شرایط دانشگاه فرهنگیان کنکور 99

موفق باشید و بمانید. معلم مشاور

منبع :‌ انتشارات مشاوران آموزش

55 دیدگاه دربارهٔ «شرایط دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم»

 1. سلام وقتتون بخیر.. اول باید ازتون تشکر کنم بابت مطالب عالی و مفیدتون.
  دوم اینکه درمورد شرط معدل خواستم بدونم حداکثر معدل کل 14 برای پذیرش، یعنی باید برای کدوم از پایه های تحصیلی حداکثر معدل کل14 باشه یا معدل کل سه پایه باهم دیگه 14 باشه؟
  خیلی ممنونم میشم اگر راهنماییم کنید 🙏

 2. با سلام و عرض ادب و احترام.
  بنده دو سوال از محضر جنابعالی دارم.
  بنده ۲۱سال دارم و مدرک لیسانس حقوق را از دانشگاه روزانه دریافت کردم.طی شرایطی نمیتوانم این رشته را ادامه دهم. ۱_آیا بدون ایجاد هرگونه مشکلی(سن٫تحصیل در دانشگاه روزانه٫…) میتوانم در کنکور نظام جدید ۱۴۰۱ شرکت کرده و فرهنگیان قبول شوم؟
  ۲.در بخش تحقیق محلی آیا تنها شخص متقاضی مد نظر است؟ یا (هرگونه سابقه و خبط در گذشته)خانواده و افراد فامیل هم مورد توجه قرار میگیرد؟
  از پاسختان پیشاپیش تشکر میکنم.

 3. سلام و خسته نباشید خدمت شما
  استاد یک سوول داشتم آیا ضعیفی چشمها باعث رد شدن در معاینات پزشکی فرهنگیان میشه ؟
  الان چشمان بنده یکی ۱ و دیگری ۱/۲۵ هست و احتمال میدم تا اون روز به ۲ برسه آیا این ها باعث میشه که در مصاحبه فرهنگیان رد بشیم ؟

  1. سلام اقا مرتضی. ضعیفی چشم میتونه تا نمره 10 یا نزدیک 10 باشه.نگران نباشید انشالا طوری نیست.
   حتما شرایط سلامت چشم را که در این نوشته هست، با دقت بخونین.
   موفق باشید و بمانید.
   رستم جو

 4. سلام وقتتون به خیر باشه
  ببخشید من متولد مهر ماه سال ۷۷ هستم و می خام سال ۱۴۰۱ کنکور بدم می خاستم بپرسم رنج سنی ۲۴ تا سال۱۴۰۱ باقی می مونه یا تغیر می کنه چون من می خام از الان شروع به خوندن بکنم و واقعا بلا تکلیفم

  1. سلام. معمولا قوانینی که تصویب میشن برای کنکور، یکباره و به راحتی تغییر نمیکنن. همونطور که افزایش سطح سنی فرهنگیان چنننند سال طول کشید.
   موفق باشید و بمانید. رستم جو

 5. سلام

  تاثیر معدل سه سال ، مثل تراز ۶۵۰۰ به بالا هست؟

  یعنی برای دعوت شدن به مصاحبه غیر از اینکه معدل باید بالای ۱۴ باشه، باید نسبت به دیگر متقاضیان هم بیشتر باشه؟

  اگر کسی دعوت به مصاحبه شد و معدلش ۱۶ باشه اونجا امتیاز اونی که معدلش ۱۸ هست بیشتره و شانس قبولی بیشتری داره ؟ یا با اینکه معدلشون خیلی فاصله داره از هم فرقی با هم ندارن؟؟ یا معدل فقط به عنوان یک شرطه؟آخه فکر کنم توی دفترچه نوشته بود حداقل معدل کل سه سال ۱۴ برای *پذیرش دانشجو* ملاک عمل خواهد بود .

  به غیر از مصاحبه تاثیر معدل توی گزینش نهایی هم همینطوره ؟
  و کلا تاثیر معدل همون اول کار برای دعوت شدن به مصاحبه هست یا در مراحل بعدی هم مهمه؟
  ( در همه این موارد منظورم معدل سه سال هست نه کتبی نهایی)

   1. سلام خسته نباشید.ببخشید من لیسانس از دانشگاه روزانه گرفتم و درحال حاضر۲۲ سالمه.آیا میتونم برای کنکور ۱۴۰۰ دانشگاه فرهنگیان شرکت کنم؟لطفا جواب بدین خیلی کلافه شدم?شنیدم که شرط یکبار تحصیل تو دانشگاه روزانه رو برداشتن

 6. سلام خسته نباشید ببخشید شروط عینکی بودنو خوندم اما دقیق متوجه نشدم الان من یه چشم ۳ یکی ۲ بعد عینک میزنم با عینک دید کامل دارم و نزدیک بینم (عینک برای دیدن دور) یعنی رد میشم تو معاینه پزشکی و نمیتونم؟ منظور از دید ۱۰ و ۱۰ بیستم چیه؟! یعنی همون ۱ و چشمون از ۱ نباید بیشتر باشه? همین کنکور عینکیمون کرد
  میشه توضیح بدین برام با تشکر

 7. و البته اینم بگم که من دیپلم تجربی نظام قدیم دارم و اگه قرار باشه سال بعد کنکور بدم انسانی نظام جدید میخواهم بدهم میتونم با دیپلم نظام قدیم تجربی، کنکور نظام جدید انسانی شرکت کنم؟

  1. در کنکور 99 امکان این تغییر فراهم شد. اما هنوز تکلیف کنکور 1400 برای نظام قدیم ها مشخص نیست . یک سناریو این هست که دیگه همه داوطلبان نظام جدید باشند، یک سناریوی ضعیف هم هست که همچنان کنکور نظام قدیم باشه؛ که البته خیلی این احتمال قوی نیست.
   پیشنهادم اینه که از دروس مشترک مثل اقتصاد و درس های مشترک دیگه شروع کنید.
   در صورت لزوم از مشاوره و همراهی مشاور متخصص علوم انسانی استفاده کنید.
   موفق باشید و بمانید

 8. سلام، من متولد 79 هستم و پارسال دومین بارم بود که کنکور شرکت کردم و رشته روزانه قبول شدم و الانم ترم دوم هستم اگه امسال تا اسفند از این رشته انصراف بدم، سال بعد(1400)میتونم کنکور بدم و فرهنگیان قبول شم؟ ینی شرایطش دارم؟

  1. انیس خانم سلام.
   مهمترین چالش پیش روی شما که قبل از انصراف باید حواستون باشه شرایط سنی داوطلبان هست. زمزمه هایی از 24سال شنیده میشه که برای کنکور 1400 باشه اما هنوز مشخص و تصویب نشده .شرایط لازم دیگه را هم به طور کامل در متن خدمتون توضیح دادم. با دقت مطالعه کنید
   موفق باشید و بمانید. رستم جو

   1. ببخشید اما من منظورم مسئله سن نیست چون سال بعد که کنکور میدم 21 سالمه و مشکلی نیست، منظور من این بود که شما در توضیحات بالا گفتید که اگه دوسال یا بیشتر باشیم بعدش انصراف بدیم میتونیم تو فرهنگیان قبول شیم بعد در جواب به یکی از بچه ها گفتید اگه یکبار دانشگاه روزانه قبول شیم نمیتونیم وارد فرهنگیان شیم و من گیج شدم، سوال من در این راستا بود که ایا بااین شرایط که دانشگاه روزانه قبول شدم و تا ترم دو خواندم میتوانم فرهنگیان برم یا خیر؟

    1. دو پیشنهاد دارم خدمتون:
     اول اینکه از طریق بخش پیگیری و سوالات سازمان سنجش حتما موضوع و شرایطتون را مطرح و ارسال کنید. یا از دانشگاه های فرهنگیان در محل سکونت و تحصیل خودتون.

     دوم اینکه متن شرایط اعلام شده برای دانشجویان دوره روزانه در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان کنکور 98 را لطفا با دقت مطالعه کنید که در صفحه 2 دفترچه پیوست ذکر شده است:
     دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی(ورودی سال 1396 وقبل از آن) که بااستفاده از قانون آموزش رایگان تحصیل مینمایند، درصورتی می توانند رشته های موردنیاز آموزش وپرورش را انتخاب نمایند که قبل از شروع ثبت نام در آزمون حداکثر تا تارخ( 1397/12/25 انصراف دایم خودر را به محل تحصیل اعلام نموده و فرم انصراف قطعی ازتحصیل ،مطابق فرم شماره ( 3) مندرج در صفحه 65 دفترچه شماره ( 1 راهنمای ثبت نام وشرکت درآزمون سراسری ورود به دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی سال 1398 دریافت نموده باشد درغیر این صورت مجاز نمی باشد.

     تبصره :
     با توجه به توضیحات نحوه شرکت دانشجویان انصرافی مندرج در صفحه ( 4) دفترچه شماره ( 1) راهنمای ثبت نام وشرکت درآزمون سراسری ، داوطلبانی که د ر آزمون سراسری سال 1397 در دوره روزانه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند درصورت انصراف از تحصیل ویا عدم ثبت نام درمحل قبولی، مجاز به انتخاب کد رشته محل های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نمی باشند

     1. خب اینی که شما گفتید برای کنکور 98 هست چون یه سال محروم میشه، پس برای کنکور بعدیش99یا1400 مجاز به انتخاب رشته فرهنگیان می باشیم؟

     2. اگر فرض را بر این بدانیم که همین قانون در کنکور 1400 هم اعمال می شود، بله.
      اما به هرحال توصیه میکنم با پیگیری از بخش سوالات سازمان سنجش، از آخرین تغییرات شرایط اطلاع پیدا کنین یا از دانشگاه فرهنگیان نزدیک محل سکونت/تحصیل خودتون.
      موفق باشید و بمانید

 9. سلام. وقت بخیر
  من در کنکور 99 رشته تجربی نظام قدیم شرکت کردم. هدفم دانشگاه فرهنگیان. همه شرایط این دانشگاه رو دارم. فقط فیزیک پیش دانشگاهی رو تک ماده کردم. شنیدم اگه یه درسی رو تک ماده کنی نمی تونی دانشگاه فرهنگیان شرکت کنی. آیا این درسته؟ خواهش میکنم جواب بدید

 10. سلام وقتتون بخیرمن الان ترم ۳دانشگاه پیام نورهستم میتونم بدون انصراف ازدانشگاه کنکورانسانی ۱۴۰۰روشرکت کنم ؟وبعدازقبولی دردانشگاه فرهنگیان انصراف بدم ازدانشگاه پیام نور؟

 11. زهرااسماعیلی

  سلام خسته نباشید من هنرجوی رشته حسابداری کاردانش هستم سوالم این بود من اگه بخوام فرهنگیان قبول بشم باید بیشتر چه درس‌هایی رو مطالعه کنم. و اینکه باید فوق دیپلم انسانی برای قبولی تو فرهنگیان بگیرم یانه و در ضمن اگه خدا بخواد و بتونم قبول شم تو گزینش نهایی میتونم برای دبیری رشته خودم یعنی حسابداری بخونم یانه
  ممنون میشم اگه به سوال‌هام جواب بدید. باتشکر.

 12. سلام خسته نباشی.. من رشتم فنی بود سال ۹۴ فارغ التحصیل شدم و رفتم مدرک پیش دانشگاهی انسانی گرفتم ک بخوام کنکور انسانی بدم با هدف تربیت معلمی…من متولد ۷۷ هستم ولی بخاطر چن ماه نمیتونم برا تربیت معامی فک کنم ولی منتظر افزایش شرط سنی هم هستم برای سال ۹۹…الان خوندم ک شما گفتین برای اینکه کنکور انسانی بتونم بدم باید فوق دیپلم داشته باشم؟؟؟یامن اشتباه متوجه شدم ؟؟ینی نمیتونم بدون فوق دیپلم کنکور انسانی بدم؟؟؟یا این شامل تربیت معلمی میشه ؟من اصلا متوجه نمیشم ممنون میشم توضیح بدین

  1. نگین خانم سلام
   اگر نظام قدیم هستید بله باید فوق دیپلم داشته باشید برای کنکور 99 اما قانون کنکور 1400 هنوز معلوم نیست.
   حتماا با سایت سازمان سنجش هم اگر ارتباط بگیرید راهنمایی بیشتری خواهید شد
   موفق باشید

 13. سلام من دانشجوی بهداشت محیطم اما میخام انصراف بدم بیام انسانی و کنکور ۱۴۰۰ شرکت کنم واسه فرهنگیان بخونم راهنمایی کنین که کارم درسته یا نه؟؟پذیرش فرهنگیان سال ۴۰۰ رشته انسانی چقدره؟؟؟

  1. نگار خانم سلام.
   شرایط دانشجویان انصرافی را در مطلب بخونین حتما.
   بخصوص اگر روزانه هستید.
   ضمنا شرط سنی و معدل را هم در نظر بگیرید.

   لینک مطلبی که ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان 1400 را گفته، در متن قرار دادیم.
   موفق باشید

 14. سلام من تو همدان هستم . رشتم انسانی بود و عشق فرهنگیان و معلمی بودم . رتبه م تو کنکور 97 تو منطقه دو حدود 700 شد . تمام دبیری ها حتی آموزش ابتدایی هم انتخاب کردم . مصاحبه رو هم تقریبا خوب بودم . اما گویا تو تحقیقات محلی که اومدن همسایه هامون که چشم موفقیت هیچ کسی رو ندارن تا میتونستن از من بد گفته بودن . و تو نتایج نهایی دانشگاه فرهنگیان پذیرفه نشدم . اوایل مهرماه بود و منم اعصابم خیلی خورد بود . از همون روز تصمیم گرفتم واسه کنکور تجربی بخونم . روزی 10 تا 12 ساعت درس میخوندم و تو کنکور 98 رتبم تو تجربی 1500 شد و پزشکی روزانه نیمسال دوم همدان قبول شدم . الان هم خیلی راضی هستم . هرچند که این ترممون بخاطر کرونا رو هواست !

  1. سلام امیر خان.
   البته که نتایج گزینش طبق قانون و اساسنامه گزینش، قابل اعتراض و درخواست بررسی مجدد هست. اما به هرحال . . .
   امیدوارم در شغل شریف و حساس پزشکی هم مانند علاقه و عشقی که به دبیری داشتید، موفق و سودمند و مفید برای خودتان و جامعه باشید.

   بهترین ها را برای انسانهای تلاشگر آرزو داریم.

 15. باسلام
  اول اینکه بخاطر مطالب بسیارمفیدتون تشکرمیکنم.
  بنده دانشجوی فنی و حرفه ای بوده ام الان برای کنکور سراسری ثبت نام کرده ام آیا مشکلی برای من پیش می آید؟
  ضرایب کنکور رو از کجا باید ببینم که چه درسی چه ضریبی دارد؟

  1. سمانه خانوم سلام.
   در کنکور نظام جدید دانش آموز شاخه کارودانش و فنی هم میتونست کنکور انسانی شرکت کنه.
   اما درکنکور نظام قدیمی ها، داوطلب باید مدرک فوق دیپلم داشته باشه.
   نمیدونم شما جزء کدوم دسته از داوطلبان هستید.
   اما ضرایب دروس انسانی را در این مطلب بخونین: ضرایب دروس کنکور انسانی

   موفق باشیدو بمانید.رستم جو

  1. سلام فاطمه خانم.
   دو موضوع وجود داره. هر دو را با استناد به موارد ذکر شده در دفترچه راهنمای ثبت نام دانشگاه فرهنگیان عرض میکنم. (حتما دفترچه ها را دانلود و به ادرس های داده شده مراجعه کنید).

   1) شرط سنی: داشتن حداکثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه ) 1/ 7/ 1377 به بعد را در نظر بگیرید. (منبع این جمله: دفترچه ثبت نام کنکور 99 صفحه 42 )
   2) درباره دانشجویان انصرافی: در صفحه 4 دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور 99 درباره شرایط ثبت نام و انتخاب رشته دانشجویان انصرافی این طور نوشته شده است:
   — دانشجوی غیرروزانه نیاز به انصراف ندارد.
   — دانشجویان دور ه روزانه (ورودی سال 1397 و قبل از آن)، برای شرکت در آزمون سراسری سال 1399 باید تا تاریخ 25 / 12 / 98 با تکمیل فرم شماره ) 2( و تأیید دانشگاه محل تحصیل انصراف قطعی خود را اعلام کنند. و بند 33 تقاضانامه ثب تنام را علامت بزنند.
   — کسانی که در آزمون سال 1398 ، در رشته روزانه قبول شده اند، درصورت شرکت در آزمون سراسری سال 1399 مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه نیستند. اما به شرط انصراف تا تاریخ 25 / 12 / 98 فقط می توانند رشته های غیر روزانه را انتخاب نمایند.
   — دانشجویان رشته های روزانه، که بدون انصراف تا تاریخ مقرر) 25 / 12 / 98 انصراف ندهند، در صورت قبولی، متخلف محسوب می شوند.
   — دانشجویانی که انصراف می دهند، حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبلی خود را ندارند.
   — دانشجویانی که در سال های قبل، انصراف قطعی داده اند و به تحصیل بازنگشته اند، برای شرکت در آزمون سراسری امسال، فقط کافی است بند 33 تقاضانامه ثبت نام را علامت بزنند.

 16. سلام خانم رستم جو عزیز
  بابت این توضیحات مفیدتون خیلی خیلی ممنونم،واقعا کامل و عالی بود?
  جواب تمام سوال ها و گنگی های ذهنم رو گرفتم…
  و در اخر اینکه من امسال کنکوری هستم لطفا برام دعا کنید تا رشته ای که میخوام رو قبول شم?

  بازم ممنونم ازتون?

  1. سلام فاطمه خانم.

   بنظر میرسه با توجه به داشتن لیسانس دو شرط لازم از شرایط دانشگاه فرهنگیان را نداشته باشید: اول شرط حداکثر سن 22 سال و دوم اینکه کسانی که یکبار از سهمیه دوره روزانه دانشگاه ها استفاده کنند از انتخاب رشته برای دانشگاه فرهنگیان محروم هستند.

   موفق باشید و بمانید.رستم جو

 17. سلام،خیلی ممنون از اطلاعات مفیدی که ارائه دادید.
  سوالی داشتم از خدمتتون،بنده رشته گرافیک در هنرستان مشغول به تحصیلم،و امسال میخوام کنکور هنر شرکت کنم،آیا دانشگاه فرهنگیان برای آزمون هنر هم پذیرش داره؟

  1. سلام به شما خانم قاسمی.
   ممنون که نظرتون را ارسال کردید.

   البته که دانش آموزان هنرستان مثل خود شماٰ‌نیاز به دبیرانی دارند که در رشته های مرتبط با دروس شما آموزش دیده باشند.
   دفترچه راهنمای انتخاب رشته دانشگاه برای رشته هنر را دانلود و صفحه 46 به بعد رشته های اون را ببینید.
   لینک دانلود دفترچه: شرایط دانشگاه فرهنگیان رشته هنر

   موفق باشید و بمانید. رستم جو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن