سوالات پرتکرار کنکور انسانی نظام جدید

سوالات پرتکرار کنکور انسانی نظام جدید در دروس عمومی و انسانی را می توان براساس آن چه در آزمون سراسری 98 برگزار شد، برای کنکورهای آینده نیز نزدیک دانست. حداقل این است که در آزمون سراسری 99 نیز درصد احتمال تکرار این مباحث و موضوعات زیاد است. دلیل بالا بودن این احتمال هم برگزاری همزمان و یکسان کنکور برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید است.

سوالات پرتکرار کنکور انسانی

دروس عمومی

 • ??دفترچه سوالات عمومی کنکور انسانی با 100 سوال و 75 دقیقه زمان پاسخگویی برای 4 درس است. در ادامه مباحث، بودجه بندی و موضوعات پرتکرار هر کتاب عمومی را در کنکور انسانی خواهید خواند.
 • سوالات کنکور انسانی نظام جدید 98
✅ مباحث پر تکرار فارسی کنکور انسانی نظام جدید

⏰ 25 سوال در 18 دقیقه زمان.

? قلمرو ادبی 4 سوال از آرایه های مختلف.

? قلمرو زبانی: 2 سوال از معنی واژگان، 2 سوال از املای واژگان، 4 الی 5 سوال مربوط به دستور زبان خواهد بود.

? در زیرمجموعه قلمرو ادبی، موضوع قرابت معنایی و تناسب مفهومی وجود دارد که بین 8-9 سوال را از مجموع 25 سوال کنکور انسانی به خود اختصاص می دهد.

? نتیجه اینکه: همچنان قرابت معنایی از سوالات پرتکرار ادبیات عمومی کنکور انسانی است!

✅ سوالات / مباحث پر تکرار عربی کنکور انسانی نظام جدید

⏰ 25 سوال در 20 دقیقه زمان.

? سوالات ترجمه از عربی به فارسی، به شکل یک یا چند جمله ای: 4 سوال.

? سوالات ترجمه از فارسی به عربی (که تعریب نام دارد) اصولا نباید در کنکور نظام جدید انسانی از آن طرح سوال شود. اما در سال 98 این اتفاق افتاد و خوشبختانه یک سوال کمتر  از همیشه بوده چون رایج بوده از بخش تعریب، 2 سوال بیاید که در سال 98 به 1 تست از مجموع 25 سوال عمومی کاهش یافت.

? از بخش قرابت و تناسب معنایی هم 1 تست طرح  می شود. احتمال زیاد شدن این سوالات قرابت معنایی کم نیست. چون کتاب درسی عربی پُر است از مفاهیم و ضرب المثل های عربی با معادل فارسی.

? درک مطلب عربی که از یک متن دو پاراگرافی (مجموعا 6-7 سطر به طور حداکثر) که 4 سوال درک مطلب از آن طرح  می شود (2 سوال بسیار نزدیک به متن. 2 سوال نیاز به درک متن) از آن متن داده شده، 2 تست در زمینه «ضبط الکلمات» یا همان (تشکیل) است. با این تفاوت که نقش اعراب در این سوالات کمتر شده است. در سوالات نظام قدیم عربی این دو سوال وابستگی زیادی به انواع اعراب داشته اما در عربی نظام جدید به دلیل حذف موضوع انواع اعراب، امکان طرح سوال با دشواری زیاد وجود ندارد.

3 سوال تجزیه و ترکیب با انتخاب 3 کلمه از متن داده شده، خواهد آمد. که معمولا 2 فعل و 1 اسم است.

سهم قواعد

? ادامه سوالات مربوط به قواعد است. در کنکور 98 نظام جدید، در این بخش شاهد سوالات و جملاتی خارج از حوزه کتاب درسی بودیم. که با توجه به اعتراض شدید دبیران و مولفان کتاب درسی بعید است در کنکور 99 نظام جدید انسانی با همان شدت و تعداد زیاد اتفاق بیفتد.

✅ مباحث / سوالات پرتکرار دین و زندگی کنکور انسانی نظام جدید

⏰ 25 سوال با 17 دقیقه زمان.

? در کتاب درسی دین و زندگی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی نظام جدید مجموعا  12 درس بیشتر از رشته های دیگر آمده است.

در کتاب دهم انسانی 3 درس ، در کتاب یازدهم انسانی 6 درس و در کتاب دوازدهم نیز 3 درس بیشتر از سایر رشته ها گنجانده شده است.

آمار تعداد آیات، روابات، اشعار در این 3 کتاب به شکل زیر است:

"<yoastmark

به نظرم کاملا روشن است که دین و زندگی دوازدهم چه اندازه مهم است. با وجود اینکه تعداد درس های کمتری به نسبت دینی یازدهم دارد. ضمن آنکه می توان گفت 25 سوال دینی به شکل زیر خواهد بود:

? 6 سوال از آیات و روایات دینی دهم

? 4 سوال از آیات و روایات یازدهم

? 6 سوال از آیات و روایات دوازدهم

? 9 سوال باقیمانده 1-2 سوال مربوط به احکام است و باقیمانده سوالات هم در زمینه متن درس است.

??منبع پیشنهادی برای سوالات آیات و روایات??????

آیات و روایات دینی جامع کنکور مشاوران آموزش

? نتیجه اینکه: آیات و روایات بخصوص در کتاب دوازدهم از سوالات پرتکرار کنکور انسانی دین و زندگی است!

✅ مباحث پرتکرار زبان انگلیسی نظام جدید کنکور انسانی

⏰ 25 سوال با 20 دقیقه زمان.

این درس به نسبت کنکور نظام قدیم انسانی تغییرات زیادی نداشته است. ظاهرا تغییرات این کتاب بیشتر دز حوزه کتاب درسی است. اما کنکور آن به شکل زیر خواهد بود:

? 3تا 4 تست گرامر.

? 7-8 سوال واژگان در جملات کوتاه و یک سطری.

? 5-6 سوال از کلوز تست (که گاها یک سوال آن مربوط به گرامر است)

? دو متن درک مطلب که هر کدام 4 سوال را در بردارند و مجموعا 8 تست. (هر متن معمولا دو پاراگراف در 6-8 سطر است)

این را هم بدانید برای رسیدن به رتبه های 1 تا 3000 نیاز به درصدی بین 20 تا 50 در زبان انگلیسی دارید.

? نتیجه اینکه: در کنکور انسانی، تسلط بر سوالات گرامر و واژگان (10 تست اول) بسیار مهم تر است!

سوالات پرتکرار دروس اختصاصی

?? دفترجه اختصاصی کنکور انسانی نیز با 180 سوال دارای 8 درس و 165 دقیقه زمان پاسخگویی است.

سوالات اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید 98
سوالات اختصاصی کنکور انسانی
✅ سوالات / مباحث پر تکرار ریاضی و آمار کنکور انسانی نظام جدید

⏰ 20 سوال با 25 دقیقه زمان

از 3 کتاب ریاضی و آمار به شکل زیر طرح سوال خواهد شد:

? سال دهم 6 تست.

? سال یازدهم 6 تست.

? سال دوازدهم 8 تست.

? این تصویر را با دقت نگاه کنید: ??

سوالات پرتکرار ریاضی کنکور انسانی
سوالات پر تکرار ریاضی کنکور انسانی

??? با این تصویر می خواهم به شما بگویم:

حتما ریاضی دوازدهم را کاملا مسلط شوید. تاثیر ریاضی در کنکور انسانی متاسفانه به غلط معنا شده است.

به شما اطمینان می دهم با تسلط در این درس و پاسخ به 8 سوال آن در کنکور انسانی، به رتبه زیر هزار انسانی در درس ریاضی خواهید رسید. 

? نتیجه اینکه: ریاضی و آمار دوازدهم از مباحث پرتکرار کنکور انسانی است. آن را کاملا مسلط باشید، کافیست!

مباحث پرتکرار ریاضی در کنکور انسانی نظام جدید را اینجا بخوانید: مباحث پرتکرار ریاضی کنکور انسانی

✅ مباحث پرتکرار اقتصاد کنکور انسانی نظام جدید

⏰ 15 سوال با 10 دقیقه زمان!

شاید بتوان گفت چالشی ترین درس کنکور انسانی است. چون سوالات اقتصاد در 6-7 صفحه جا می شود و 10 دقیقه زمان دارد. اما حتما راهی برای پاسخ به این مشکل هست. حتما در مطالب سایت انسانی بوک روش مطالعه اقتصاد را خواهید خواند.

سوالات اقتصاد در 3 تیپ هستند:

? 6-7 سوال مسائل اقصادی.

? 7-8 سوال از مفاهیم و متون درس اقت صاد.

? 1 سوال هم در زمینه نمودارهای اقتصادی.

? نتیجه اینکه: این درس رتبه ساز کنکور انسانی را گزینشی نخوانید. حتما برای 100 زدن در آن تلاش کنید. شدنی است.

?? منبع پیشنهادی برای صد زدن در اقتصاد کنکور انسانی ??????

اقتصاد جامع کنکور نظام جدید مشاوران آموزش

سفارش با تخفیف ویژه

✅ مباحث / سوالات پرتکرار ادبیات اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید

⏰ 30 سوال با 30دقیقه زمان!

بیشترین و بالاترین تعداد سوالات را در دفنرچه اختصاصی، درس ادبیات اختصاصی دارد. لازم است بدانید این درس کاملا به درس فارسی عمومی وابسته است. مگر در مباحث سبک شناسی و عروض و قافیه. پس فارسی را که درس رتبه ساز کنکور انسانی است، دو برابر بخوانید که در ادبیات اختصاصی هم از آن استفاده خواهید داشت.

? از آرایه های ادبی که بسیار نزدیک به ادبیات عمومی است 7 تست می آید.

? از سبک شناسی و تاریخ ادبیات هم 8-7 تست خواهید داشت.

? عروض 5 سوال و قافیه نیز 2 سوال دارد. که در کنکور 98 نظام جدید انسانی این دو سوال به اشتباه از مباحث کتاب های نظام قدیم بود و مورد اعتراض زیادی بود.

دو سالی هست که 1 تست مربوط به معنای واژگان در سوال ادبیات اختصاصی طرح می شود که قبلا چنین نبوده است. در کنکور 98 سوال 170 و در کنکور 97 هم سوال 159 ادبیات اختصاصی:

سوالات پرتکرار کنکور انسانیسوالات پرتکرار کنکور انسانی

 

? نتیجه اینکه: قرابت معنایی و آرایه ادبیات عمومی در سوالات ادبیات اختصاصی هم از سوالات پرتکرار کنکور انسانی است!

کتاب های رتبه ساز کنکور انسانی
سفارش پک کامل دروس رتبه ساز کنکور انسانی 
✅ مباحث / سوالات پر تکرار عربی اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید

⏰ 20 سوال با 20 دقیقه زمان!

در سوالات عربی اختصاصی، ظاهرا خبری از درک مطلب نیست. برای همین هم 5 سوال کمتر است. اما سهم قواعد و ترجمه (و شاید هم یک سوال تعریب) محفوظ است.

? 7 سوال اول این درس کنکور انسانی نظام جدید در زمینه ترجمه از عربی به فارسی است.

? 1 سوال بعد از آن می تواند تعریب باشد که امیدواریم چنین نشود.

? 1 تست نیز برای قرابت معنایی و مفهومی است.

? 10 سوال باقیمانده از قواعد است. تیپ سوالات قواعد نیز به این شکل است:

? 3 سوال از تجزیه و ترکیب. 6-7 سوال هم از قواعد که ظاهرا مستقل هستند اما کاملا پیش نیاز و هم نیاز یکدیگرند.

? نتیجه اینکه: تا جایی که می تونین در کنکور نظام جدید انسانی، ترجمه را از قواعد عربی جدا نکنید!

? اهمیت ویژه عربی در کنکور نظام جدید

یادتان باشد عربی را اولین درس رتبه اور کنکور انسانی می نامیم چون همزمان از 3 کتاب درسی منبع طرح سوالات آن 45 سوال طرح می شود. 25 سوال عمومی و 20 سوال اختصاصی. در این درس رفتار کنکوری داوطلبان به گونه ای است که شما هم نباید نسبت به آن کم اهمیت باشید؛ اگر می خواهید رتبه زیر هزار انسانی کنکور باشید.

✅ سوالات پر تکرار تاریخ – جغرافیا کنکور انسانی نظام جدید

⏰ 30 سوال با 25 دقیقه زمان!

? از این 30 سوال، 15 سوال مربوط به تاریخ است و 15 سوال هم مربوط به جغرافیا.

در منابع کنکور انسانی سهم هر کدام از 6 کتاب تاریخ و جغرافیا ( 3 کتاب تاریخ و 3 کتاب جغرافیا) 5 تست از این 30 تست است.

بنابراین می توان گفت که هیچ گدام از کتاب ها بر دیگری ترجیح ندارد.

معلم مشاور رستم جو

??توصیه معلم مشاور

به شما توصیه می کنم در مورد این درس رفتار کنکوری درست و مناسبی داشته باشید. انتخاب استراتژی درست در دروس کنکور، پایه برنامه ریزی و اجرای صحیح آن است.

اگر دانش اموز دوازدهمی هستید، حتما از کتاب دوازدهم تاریخ و جغرافیا غافل نشوید. این دو کتاب برابر با 10 سوال یا 30% سوالات هستند. با خواندن همزمان آن ها برای کنکور + امتحانات نهایی در واقع یک تیر و دو نشان خواهید داشت.

اما برای تثبیت این درصد و رسیدن به درصد بالاتر، از مجموع 4 کتاب پایه، پیشنهاد من این است که 1 کتاب را که برایتان راحت تر است انتخاب کنید. تا زمانی که آن را تمام نکردید کتاب دوم از پایه را شروع نکنید.

اصلا به خودتان اجازه ندهید وسط مطالعه کتاب پایه به سراغ کتاب های دیگر بروید. باید تمامش کنید. این را به خودتان قول بدهید.

? نتیجه اینکه: تاریخ دوازدهم + جغرافی دوازدهم را جدی بخوانید!

✅ مباحث پرتکرار جامعه شناسی کنکور انسانی نظام جدید

⏰ 20سوال با 15 دقیقه زمان!

شاید بنظر کم برسد که از 3 کتاب دوست داشتنی جامعه شناسی، 20 سوال می آید اما همین طور است. خوشبختانه در کتاب نظام جدید جامعه شناسی می توان گفت کتاب پایه دوازدهم کمترین وابستگی به دو کتاب پایه را دارد. پس می تواند به عنوان کتاب حتمی روی آن سرمایه گذاری کرد.

اما هرگز هیچ کدام از 3 کتاب جامعه شناسی را بر دیگری ترجیح ندهید. چون این درس از دروس رتبه ساز کنکور انسانی است.

? نتیجه اینکه: کتاب دوازدهم جامعه شناسی، کمتر ترکیبی است اما در دروس رتبه ساز ریسک نکنید!

? از کتاب دوازدهم 5 سوال، از کتاب دهم 4 سوال و از کتاب یازدهم هم 4 سوال خواهد آمد. 7 سوال باقیمانده به صورت ترکیبی از پایه 10.11 خواهد بود.

?? منبع پیشنهادی برای درصد عالی زدن در جامعه شناسی ??????

جامعه شناسی جامع کنکور مشاوران آموزش

سفارش منبع جامع پیشنهاد شده

✅ مباحث / سوالات پرتکرار فلسفه و منطق کنکور انسانی نظام جدید

⏰ 25 سوال با 25 دقیقه زمان!

تعداد سوالات فلسفه و منطق در کنکور : 25 تست است/

در این دو درس نظام جدید آموزشی رشته علوم انسانی بیشترین تغییرات کتاب درسی را شاهد بودیم. بنابراین نمی توان گفت کدام درس ها بیشترین سهم از سوالات را دارند. اما با توجه به زیاد شدن حجم کتاب درسی فلسفه یازدهم، سهم این کتاب به نسبت نظام قدیم می تواند بیشتر باشد. حتما با اجرای درست روش مطالعه کنکور انسانی می توانید به خوبی از پس سوالات چالشی این دروس رتبه ساز کنکور انسانی بربیایید.

? نتیجه اینکه: به دلیل تغییرات کتاب درسی، نمی توان گفت  کدام درس های فلسفه و منطق نظام جدید، جزء بودجه بندی یا مباحث یا سوالات پرتکرار کنکور انسانی خواهند بود.

اما به طور معمول سهم کتاب منطق دهم 9 سوال، کتاب فلسفه یازدهم 6 سوال و کتاب فلسفه دوازدهم هم 10 سوال از بودجه بندی سوالات کنکور انسانی را به خودشان اختصاص داده اند.

?? منبع پیشنهادی برای درصد عالی زدن در فلسفه و منطق??????

فلسفه و منطق جامع کنکور مشاوران آموزش

سفارش کتاب جامع فلسفه منطق

✅ مباحث / سوالات پرتکرار روانشناسی کنکور انسانی نظام جدید

⏰ 20 سوال با 15 دقیقه زمان!

20 سوال آخر دفترچه سوالات اختصاصی کنکور انسانی نظام جدید که به قول معروف، سوت پایان کنکور انسانی در این درس شنیده می شود.

این درس در نظام جدید متنوع تر و گسترده تر و کاربردی تر شده است. 8 درس این کتاب نظام جدید انسانی در کنکور 98 چالشی را برای داوطلبان ایجاد کرده بود. به این شکل که 3 سوال از کتاب درسی نظام قدیم طراحی شود. این موضوع هم مانند دیگر درس های خارج از چارچوب کنکور نظام جدید بود و اعتراضاتی را به دنیال داشت.

اما مباحث و بودجه بندی درس های این کتاب:

? تفکر 1 و 2 مجموعا 4 سوال.

? فصل رشد 4 سوال (که با کتاب نظام قدیم مشترک است و می توانید از سوالات نظام قدیم هم حل کنید)

? حافظه و فراموشی 3 سوال. (این فصل هم با نظام قدیم مشنرک است!)

? انگیزه و نگرش 3 سوال.

? فصل های دیگر  هم 2 سوال را به خود اختصاص خواهند داد.

معلم مشاور رستم جو

??توصیه معلم مشاور

باز هم به شما عزیزان انسانی توصیه می کنم که این درس را گزینشی نخوانید. تمام این کتاب را که از کتاب های مهم کنکور انسانی است، شخم بزنید. درصد 100 زدن در این درس که از  کتاب های رتبه ساز است هدفی باشد که باید به طور جدی برای خودتان در نظر بگیرید. این طور بدانید که سراسر این کتاب جزء بودجه بندی و سوالات پرتکرار کنکور انسانی است.

?? منبع پیشنهادی برای درصد عالی زدن در روانشناسی ??????

روانشناسی جامع کنکور مشاوران آموزش

سفارش روانشناسی جامع کنکور

سوالات پر تکرار روانشناسی از مباحث مشترک نظام قدیم با جدید

مباحث و فصول مشترک بین دو کتاب نظام قدیم و جدید روانشناسی می تواند شما را به سوالات پر تکرار روانشناسی نزدیک تر کند.
دروس مشترک دو کتاب نظام جدید و قدیم روانشناسی عبارت اند از:
فصل اول: کلیات یا همان علم چیست.
فصل دوم: رشد
فصل سوم: فرایندهای شناختی (حافظه. توجه. ادراک)

اهمیت این فصل های مشترک از این جهت بیشتر می شوند که شما با مشاهده تست های کنکور سال های قبل می توانید بیشتر به سوالات پر تکرار در کنکور نظام جدید انسانی برسید.

 

موفق باشید و بمانید. معلم مشاور. رستم جو ??

 

بخوانید» سوالات احتمالی کنکور انسانی
منبع : انتشارات مشاوران آموزش

انتشارات مشاوران آموزش

اقتصاد کنکور مشاوران

روانشناسی کنکور مشاوران

فلسفه و منطق جامع کنکور مشاوران

سوالات متداول درباره سوالات پرتکرار کنکور انسانی

اگر یکی از سوالات رایج شما انسانیها در بین سه سوال زیر است، حتما متن را با دقت بیشتری بخوانید:

1.من دنبال سوالات پرتکرار کنکور انسانی نظام جدید هستم.
در این نوشته سوالات پر تکرار تمام درس‌های کنکور نظام جدید را گفته ایم.

2. ریاضی انسانی از کدوم مباحث بیشتر سوال میاد؟
کتاب ریاضی و امار دوازدهم، 8 سوال پرتکرار دارد که در کنکور 98 هم ثابت شد…

3. سوالات پرتکرار تاریخ و جغرافیا از کدام درس هاست؟
از شش کتاب تاریخ و جغرافی، این دو کتاب بهترین انتخاب است ….

15 دیدگاه دربارهٔ «سوالات پرتکرار کنکور انسانی نظام جدید»

  1. ممنون از شما سعید خان و خیلی از دلگرمی که دادی، سپاسگزارم

   البته که خوشحالتر میشیم با مطالعه و ارسال نظرات درباره مطالب دیگر سایت هم ما را بیشتر همراهی و راهنمایی کنید.
   این سایت ویژه رشته انسانی است؛برای دانش آموزان عزیز و داوطلبان کنکور انسانی

   موفق باشید و بمانید
   رستم جو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن