سوالات احتمالی کنکور 99 انسانی

سوالات احتمالی کنکور 99 انسانی

آنچه در ادامه می خوانید سوالات احتمالی کنکور 99 انسانی است که براساس تحلیل سوالات آزمون آزمایشی سازمان سنجش برای کنکور 99 علوم انسانی نظام جدید است که تغییراتی را در صورت و مدل سوالات را شاهد بوده ایم و در اختیارتان قرار دادیم.

همواره این مطلب را براساس تحلیل هایی که بدست می آوریم بروزرسانی می کنیم.

سوالات احتمالی درس فارسی

با صورت سوالات جدید و کم یاب از کنکور آشنا شوید:

1️⃣ در هر گزینه معنی دو واژه غلط است به جز: ….

2️⃣ کدام گزینه به ترتیب معادل معنایی اصطلاحات زیر است؟
الف) در اصطلاح تصوف، تحقق بنده است به حق، به طوری که حق عین قوای بنده باشد.
ب) در اصطلاح عرفانی، پی بردن به حقایق است.
ج) در اصطلاح تصوف، خالی شدن قلب سالک از آنچه جز خداست.
د) در اصطلاح عرفانی، کمال توجه بنده به حق و یقین بر اینکه خداوند در همه احوال عا  لم بر ضمیر اوست.

3️⃣ در کدام مصراع دو غلط املایی یافت می شود؟
(دقت کنید گفته در کدام مصراع !! )

بخوانید» سوالات پرتکرار کنکور انسانی

4️⃣ در کدام گزینه، یک گروه غلط املایی دارد؟

5️⃣ از دیدگاه تاریخ ادبیات و سبک شناختی، کدام گزینه تماماً غلط است؟
الف) ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی را به نثری ساده همراه با سجع به تحریر در آورده است.
ب) توصیفات دقیق و جزیی از ویژگی های تاریخ بیهقی است.
ج) نثر کتاب کلیله و دمنه مصنوع و قالب آن داستان است.
د) نصراله منشی کلیله و دمنه را از زبان پهلوی به فارسی برگردانده است.
ه) زبان تمثیل و جمله های طولانی از ویژگی های کلیله و دمنه است.

سوالات احتمالی کنکور 99 انسانی
سوالات احتمالی کنکور 99 انسانی

سوالات احتمالی درس عربی

عیّن الْخطأ من حیث الْمعنی:
1) الْمتفرّجونَ یُشجّعون فریقَهم و هم فَرِحون! = المتفرجونَ یُشجّعون فریقَهم فَرِحین!
2) یُشجّع المتفرجونَ فریقَهم تشجیعاً کثیرً! = یُشجّع ا لمتفرجون فریقَهم کثیرً!
3) لا یُشجّع الفریقَ الفائزَ إلّا ا لمتفرجونَ = إنّما المتفرجونَ یُشجّعونَ الفریق الفائز!
4) یُشجّع المتفرجونَ فریقَهم تشجیعاً = إنّ المتفرجینَ یُشجّعون فریقَهم!

منبع» آزمون سازمان سنجش

پیشنهاد ویژه: منابع کنکور انسانی
منبع :‌ انتشارات مشاوران آموزش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن