سوالات احتمالی کنکور 99 انسانی

سوالات احتمالی کنکور 99 انسانی

آنچه در ادامه می خوانید سوالات احتمالی کنکور 99 انسانی است که براساس تحلیل سوالات آزمون آزمایشی سازمان سنجش برای کنکور 99 علوم انسانی نظام جدید است که تغییراتی را در صورت و مدل سوالات را شاهد بوده ایم و در اختیارتان قرار دادیم.

همواره این مطلب را براساس تحلیل هایی که بدست می آوریم بروزرسانی می کنیم.

سوالات احتمالی درس فارسی

با صورت سوالات جدید و کم یاب از کنکور آشنا شوید:

1️⃣ در هر گزينه معني دو واژه غلط است به جز: ….

2️⃣ كدام گزينه به ترتيب معادل معنايي اصطلاحات زير است؟
الف) در اصطلاح تصوف، تحقق بنده است به حق، به طوري كه حق عين قواي بنده باشد.
ب) در اصطلاح عرفاني، پي بردن به حقايق است.
ج) در اصطلاح تصوف، خالي شدن قلب سالك از آنچه جز خداست.
د) در اصطلاح عرفاني، كمال توجه بنده به حق و يقين بر اينكه خداوند در همة احوال عا  لم بر ضمير اوست.

3️⃣ در كدام مصراع دو غلط املايي يافت مي شود؟
(دقت کنید گفته در کدام مصراع !! )

بخوانید» سوالات پرتکرار کنکور انسانی

4️⃣ در كدام گزينه، يك گروه غلط املايي دارد؟

5️⃣ از ديدگاه تاريخ ادبيات و سبك شناختي، كدام گزينه تماماً غلط است؟
الف) ابوالفضل بيهقي، تاريخ بيهقي را به نثري ساده همراه با سجع به تحرير در آورده است.
ب) توصيفات دقيق و جزيي از ويژگي هاي تاريخ بيهقي است.
ج) نثر كتاب كليله و دمنه مصنوع و قالب آن داستان است.
د) نصراله منشي كليله و دمنه را از زبان پهلوي به فارسي برگردانده است.
ه) زبان تمثيل و جمله هاي طولاني از ويژگي هاي كليله و دمنه است.

سوالات احتمالی کنکور 99 انسانی
سوالات احتمالی کنکور 99 انسانی

سوالات احتمالی درس عربی

عيّن الْخطأ من حيث الْمعنی:
1) الْمتفرّجونَ يُشجّعون فريقَهم و هم فَرِحون! = المتفرجونَ يُشجّعون فريقَهم فَرِحين!
2) يُشجّع المتفرجونَ فريقَهم تشجيعاً کثيرً! = يُشجّع ا لمتفرجون فريقَهم کثيرً!
3) لا يُشجّع الفريقَ الفائزَ إلّا ا لمتفرجونَ = إنّما المتفرجونَ يُشجّعونَ الفريق الفائز!
4) يُشجّع المتفرجونَ فريقَهم تشجيعاً = إنّ المتفرجينَ يُشجّعون فريقَهم!

منبع» آزمون سازمان سنجش

پیشنهاد ویژه: منابع کنکور انسانی
منبع :‌ انتشارات مشاوران آموزش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن