روانشناسی یازدهم انسانی

روانشناسی یازدهم انسانی

کتاب روانشناسی در نظام قدیم پایه سوم دبیرستان و در نظام جدید در پایه یازدهم رشته علوم انسانی تدریس می شود.

در این مطلب سعی شده تمام مطالب مهم درباره این کتاب را در اختیار شما قرار بدهیم.

دانلود کتاب درسی

فایل کامل و کم حجم / کیفیت بالا کتاب درسی روان شناسی یازدهم انسانی چاپ سال تحصیلی 98-99 (برای کنکور 1400) را از این لینک دانلود کنید: روانشناسی یازدهم انسانی

راهنمای تدریس دبیران

کتاب راهنمای تدریس کتاب روانشناسی برای دبیران گرامی بصورت فایل فشرده کم حجم و کیفیت بالا از طریق این لینک دانلود کنید: کتاب راهنمای تدریس روانشناسی

جواب فعالیت های روانشناسی یازدهم

پاسخ کامل و دقیق تمام درس های روانشناسی را در این مطلب به طور کامل بخوانید و البته فایل pdf‌رایگان را نیز در اختیار شما قرار داده ایم : جواب فعالیت های روانشناسی یازدهم 

منابع آموزشی روانشناسی یازدهم انسانی

جهت سفارش کتاب کمک درسی روانشناسی یازدهم انسانی و کنکور از انتشارات مشاوران آموزش که تنها ناشر تخصصی رشته علوم انسانی است اینجا کلیک کنید .

روانشناسی یازدهم انسانی مشاوارن آموزشروانشناسی جامع کنکور 99

تیزشیم روانشناسی مشاوران آموزش
تیزشیم روانشناسی مشاوران آموزش تست سطح بالا

جزوه روانشناسی

لینک جزوه کامل درس های روان شانسی یازدهم انسانی: جزوه روانشناسی یازدهم انسانی

روانشناسی یازدهم انسانی

در کتاب روانشناسی یازدهم انسانی تغییرات خوب و مثبتی را شاهد هستیم. مهم ترین ویژگی های کتاب را این طور می توان گفت:

1.مطالب کتاب کاملا کاربردی است و در زمینه تحصیل و تا حد قابل قبولی در روزمره دانش آموز مفید است.

2. وجود چنین کتابی، تشخیص «روان شناسیِ علمی » از «روان شناسیِ غیرعلمی » را برای دانش آموز انسانی ممکن تر می کند.

3. گروهی از دانش آموزان علوم انسانی یقین دارند در آینده روانشناسی را به عنوان رشته دانشگاهی مورد علاقه ادامه دهند. این کتاب زمینه آشنایی اولیه آن ها با رشته دانشگاهی خود را فراهم می آورد.

✅ مطلب مرتبط: سوالات پرتکرار روانشناسی در کنکور 

مباحث کتاب روان شناسی

کتاب درسی روانشناسی یازدهم انسانی از 8 درس تشکیل شده است. موضوع هر درس، مهارت و دانش مورد نظر مولفان، اهداف آموزشی هر درس از این مجموعه کتاب به شرح زیر است:

درس اول:

عنوان درس: روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه

مهارت و دانش مورد نظر: دانش و فهم

هدف  درس: آشنایی با مبانی معرفت شناسی، تعریف روان شناسی، آشنایی با روش های جمع آوری اطلاعات، آشنایی با حوزه های مختلف دانش روان شناسی.

جلسات مورد نیاز تدریس: 3 تا 4 جلسه

روانشناسی یازدهم انسانی
روانشناسی یازدهم انسانی

درس دوم: 

عنوان درس: روان شناسی رشد

مهارت و دانش مورد نظر: دانش و فهم کاربرد

هدف  درس: آشنایی با مفهوم رشد و سایر واژگان مرتبط، ابعاد مختلف رشد، مهم ترین دوره های رشد با تأکید بر نوجوانی، هویت یابی.

جلسات مورد نیاز تدریس: 3 جلسه

درس سوم: 

عنوان درس: احساس، توجه ، ادراک

مهارت و دانش مورد نظر: کاربرد، مقایسه و نتیجه گیری

هدف  درس:آشنایی با فرایندهای حسی، چگونگی معنابخشی دریافت های حسی، عوامل مؤثر بر توجه

جلسات مورد نیاز تدریس: 2 تا 3 جلسه

روانشناسی یازدهم انسانی
روانشناسی یازدهم انسانی
درس چهارم:

عنوان درس: حافظه و علل فراموشی

مهارت و دانش مورد نظر: دانش، فهم، کاربرد، سودبخشی

هدف  درس: آشنایی با حافظه، مراحل حافظه، انواع حافظه، علل فراموشی و روش های توانمندسازی حافظه

جلسات مورد نیاز تدریس: 3 جلسه

جزوه روانشناسی یازدهم انسانی درس 4 را دانلود و مطالعه کنید از همین لینک

روانشناسی یازدهم انسانی
روانشناسی یازدهم انسانی
مباحث نیمسال دوم کتاب روان شناسی

در نیمسال دوم کتاب روانشناسی یازدهم انسانی نیز 4 درس به شکل زیر آمده است:

درس پنجم:

عنوان درس: تفکر 1 – حل مسئله

مهارت و دانش مورد نظر: کاربرد، دانش، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ارتقای مهارت های حل مسئله

هدف  درس: آشنایی با مفهوم مسئله، ویژگی های مسئله، انواع مسئله، مراحل آن، روش های ارتقای حل مسئله، سنجش و تمرین مهارت های حل مسئله

جلسات مورد نیاز تدریس: 2 تا 3 جلسه

روانشناسی یازدهم انسانی

روانشناسی یازدهم انسانی

درس ششم:

عنوان درس: تفکر 2 – تصمیم گیری

مهارت و دانش مورد نظر: کاربرد، دانش، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ارتقای مهارت های حل مسئله

هدف  درس: آشنایی با نقش تصمیم گیری و جایگاه آن در تعاملات انسانی، انواع تصمیم گیری ها و عوامل مؤثر بر آن، سبک های مختلف تصمیم گیری، آموزش مهارت های منتهی به سبک های درست، بیان آسیب شناسی بسیاری از سبک های ناکارآمد و پیامدهای ناتوانی تصمیم گیری

جلسات مورد نیاز تدریس: 2 جلسه

روانشناسی یازدهم انسانی

روانشناسی یازدهم انسانی

درس هفتم:

عنوان درس: انگیزش و نگرش

مهارت و دانش مورد نظر: کاربرد، دانش، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ارتقای مهارت های حل مسئله

هدف  درس: آشنایی با مفاهیم مربوط به انگیزه، انواع انگیزه ها و نقش آن، مفهوم نگرش و نقش آن در هدایت افراد با تأکید بر روان شناسی مثبت گرا، شناسایی الگوهای درست علت یابی موفقیت ها و شکست ها و سبب شناسی مفاهیمی همچون درماندگی آموخته شده

جلسات مورد نیاز تدریس: 3 جلسه

دانلود جزوه روانشناسی یازدهم انسانی درس 7

درس هشتم:

عنوان درس: روان شناسی سلامت

مهارت و دانش مورد نظر: دانش و فهم، مقایسه، نتیجه گیری، تجزیه و تحلیل

هدف  درس: آشنایی با عوامل روان شناختی تأثیرگذار بر سلامت، روش های مقابله ای سازگارانه با ناسازگارانه، بیان نقش سبک زندگی در سلامت افراد و روش های مقابله با عوامل برهم زنندهٔ سلامت (فشار روانی)

جلسات مورد نیاز تدریس: 2 جلسه

توضیحات: این درس به نوعی جایگزین فصل چهارم کتاب نظام قدیم شده که با نام بیماری های روانی مشهور و نامگذاری شده بود.

وقتی این دو اسم (روانشناسی سلامت و بیماری های روانی) را کناب هم می گذاریم به خوبی متوجه می شویم که نگاه کتاب جدید به سمت کاربردی شدن و البته مثبت بودن آن برای دانش آموزان است.

کتاب مفهومی رشته انسانی

فعالیت های کتاب درسی جدید روانشناسی یازدهم انسانی و قابلیت طرح سوال از آن ها، در کنار طرح سوال در قالب مسئله، نیاز به یادگیری مطالب را بیشتر و بیشتر کرده است. از این موضوع نتیجه می گیریم که:

مطالب درسی و مفاهیم روا نشناسی را باید بفهمید؛ نه اینکه حفظ کنید

سبک طراحی سوالات و تست های کنکور، مفهومی تر از قبل خواهد شد.

موضوع مفهومی شدن محتوای کتاب از طرف مولفین کتاب درسی نیز تاکید شده است:

روانشناسی یازدهم انسانی
روانشناسی یازدهم انسانی

در محتوا و رویکرد کتاب درسی جدید، تغییرات خوبی ایجاده شده است. اگرچه اشتراکاتی هم با کتاب درسی نظام قدیم – براساس ضرورت- وجود دارد. مانند فصل «رشد » و فصل «فرایندهای شناختی: توجه ادراک،حافظه » و «مبانی علم در فصل اول ».

جزئیات بیشتر کتاب جدید و مقایسه اشتراکات را در این مطلب بخوانید: کتاب روانشناسی یازدهم انسانی نظام جدید

ضرورت تغییر در کتاب

دانش روان شناسی با توجه به یافته های جدید، رشد چشمگیری داشته است. بنابراین «به روزکردن محتوای کتاب درسی روانشناسی یازدهم انسانی با استفاده از این یافته ها ضروری بود.

همانطور که در تصویر زیر مشخص است: آخرین ویرایش کتاب درسی مربوط به سال 1387بوده و همان کتاب تا کنکور سال 99 هم معیار است!

روانشناسی یازدهم انسانی
روانشناسی یازدهم انسانی

تغییرات کتاب درسی روانشناسی نظام جدید را به صورت دقیق و صفحه به صفحه در این مطلب بخوانید: تغییرات کتاب درسی روانشناسی 

آموزش درس به درس

در ادامه مطلب، آموزش درس به درس از کتاب روانشناسی یازدهم انسانی را خواهیم داد.

درس اول: موضوع درس

موضوع این درس از کتاب آشنایی با مبانی معرفت شناسی، تعریف روان شناسی، آشنایی با روش های جمع آوری اطلاعات، آشنایی با حوزه های مختلف دانش روان شناسی است.

همچنین در درس اول ضمن تعریف روان شناسی به رویکردهای نظری و گرایش های روان شناسی به اختصار  رداخته است تا دانش آموزان دریابند که کلیت کتاب درسی چه مفاهیم و موضوعاتی را پیگیری می کند و مچنین آگاهی مختصری نسبت به حوزهٔ کاری روان شناسی در حیطه های مختلف پیدا کنند.

درس اول: نقشه مفهومی درس
جزوه روانشناسی یازدهم انسانی
روانشناسی یازدهم انسانی
درس اول: نکات مهم درس

نکات مهم دیگر این درس عبارت است از اینکه:

?علم تجربی چه چیزی هست و چه چیزی نیست؟

?معیارهای علوم تجربی و روش های بررسی آن کدام است؟

? آیا علم مساوی با شناخت است؟

?روش های پژوهش در روان شناسی کدام است؟

درس دوم: نقشه مفهومی درس
جزوه روانشناسی یازدهم انسانی
روانشناسی یازدهم انسانی
درس دوم: نکات مهم درس

?آشنایی با واژهٔ رشد و سایر واژگان نزدیک به آن.

?آشنایی با عوامل مؤثر بر رشد: در این بخش دانش آموزان با عوامل وراثتی که از والدین به فرزندان می رسد به طور مختصر آشنا می شوند.

? درباره عوامل محیطی به دلیل کارکرد تربیتی و پویابودن آن بیشتر بحث شده است.

? ویژگی های رشد یکی از مفاهیم جدی این درس است.

? مهم ترین بحث این درس ابعاد مختلف رشد است.

? تأکید بر رشد اجتماعی در دورهٔ نوجوانی در این درس بسیار برجسته است.

? آشنایی با موضوع هویت و هویت یابی که خاص دورهٔ نوجوانی است بسیار مهم است.

درس سوم: موضوع درس

هدف از این درس آشنایی با گذرگاه های حسی دریافت اطلاعات، تبدیل آنها به معنا (ادراک) از طریق فرایند های تأثیرگذار بر توجه است.

مباحث درس با تأکید بر کارآمدی چندحسی، نظام های معنادهی کارآمد و عوامل واقعی تأثیرگذار بر توجه طرح شود.

در این درس با مفهوم مبنایی توجه آشنا می شویم.

توجه در نقش خود پی ریزی یک آسمان خراش است. در آموزش قبل از انتقال مفاهیم دستیابی به راهبرهای شناختی همچون شکل دهی توجه اهمیت روزافزونی دارد.

دروازهٔ ورودی هر نوع آموزش و دستیابی به شناخت همچون استدلال، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری با شکل گیری توجه ممکن است.

درس سوم: نقشه مفهومی درس
جزوه روانشناسی یازدهم انسانی
روانشناسی یازدهم انسانی
درس چهارم: موضوع درس

? در این درس علاوه بر آشنایی با مراحل حافظه، عوامل تأثیرگذار بر این مراحل و همچنین عوامل شکل گیری انواع حافظه مدنظر بوده است.

?مهم ترین هدف درس کاهش عوامل مؤثر بر فراموشی و به کارگیری راهبردهای تقویت حافظه است.

?تسلط بر روش های بهسازی حافظه از دغدغه های جدی این درس است؛

? همان طور که در جمع بندی درس اشاره شده از دانش آموزان خواسته ایم تا اینفوگرافی در ارتباط با روش های تقویت حافظه ارائه کنند.

?این فعالیت یکی از مهم ترین ملاک ها برای ارزشیابی برداشت دانش آموزان از این درس است و هدف از ارزشیابی نیز بیان چنین مفاهیمی به سبکی خلاقانه است.

? برای رشد بیشتر و فهم دانش آموزان حتی می توان این گونه مباحث را برای دیگر رشته ها (نظری ، مهارتی) یا اولیا در مدرسه ارائه کرد تا هم موجب یادگیری دیگران شود و هم تشویقی برای ارائه کنندگان باشد.

درس چهارم: نقشه مفهومی درس
جزوه روانشناسی یازدهم انسانی
روانشناسی یازدهم انسانی
درس پنجم: موضوع درس

هدف از این درس آشنایی دانش آموزان با مفهوم مسئله و ویژگی های آن است. در این درس سعی شده با استفاده از روش های تحلیلی و اکتشافی و بهره گیری از انواع مسئله جهت مواجهه با چگونگی حل آنها تمرین شود. مثال های گفته شده نمونه هایی از تمرین ها هستند. بهتر است دبیران محترم با توجه به ویژگی های بوم شناختی محل زندگی خود از این نوع مسئله ها بهره گیرند.زیرا این کار باعث جذابیت بیشتر بحث خواهد شد.

همچنین تأکید می شود از سرگرمی ها و مثال های جدید و جذاب برای حل مسئله استفاده شود. بهتر است ارزشیابی محتوای این درس به صورت الگوریتمی )پله پله، مرحله به مرحله( و مسئله محور انجام شود.

ناکامی: بسیاری از ناملایمات روان شناختی به دلیل ناکارآمدی افراد در فرایند حل مسئله است.

یک فرد ناتوان در حل مسئله به دلیل شکست های مکرر احساس ناکامی می کند. در چنین مواردی مهم ترین راهبرد مقابله ای آموزش مهارت های حل مسئله است.

درس پنجم: نقشه مفهومی درس

جزوه روانشناسی یازدهم انسانی
روانشناسی یازدهم انسانی

منبع :‌ انتشارات مشاوران آموزش
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن