روانشناسی جامع کنکور

روانشناسی جامع کنکور مهروماه

معرفی، ویژگی ها و مشاهده نمونه تست های کتاب جامع روانشناسی انتشارات مهروماه ویژه کنکور انسانی 1401:

درس روان شناسی در کنکور انسانی آخرین درس دفترچه است.

می دانیم در انتهای جلسه آزمون خواه ناخواه افت انرژی و کاهش عملکرد پیش خواهد آمد.

پس آمادگی کامل برای این درس اهمیت ویژه ای دارید چرا که باید در شرایط نه چندان مساعد به سوالات این درس پاسخ داده شود.

لینک سفارش محصول: روانشناسی جامع مهر و ماه

فهرست مطالب روانشناسی مهروماه

در تصویر زیر فهرست محتویات و مطالب کتاب روانشناسی تست مهروماه را مشاهده می کنید:

فهرست روانشناسی جامع مهروماه
روانشناسی جامع مهروماه

روانشناسی جامع کنکور مهروماه

کتاب جامع روان شناسی مهر و ماه برای دانش آموزان کنکور رشته علوم انسانی این امکان را فراهم آورده تا درس مهم روان شناسی را همه جا و در همه وقت بخوانند و مرور کنند.

این کتاب درسنامه های مختصر و در عین حال جامع این امکان را به دانش آموز یازدهمی و کنکوری علوم انسانی می دهد که در هر زمان و مکانی بارها و بارها به مرور مفاهیم درس روان شناسی بپردازید.

بیشتر بخوانید: روانشناسی کنکور انسانی از صفر تا صد

ویژگی های خاص درسنامه این کتاب

یک کنکوری باید بداند که استفاده از روش های یادگیری اصولی او را به یادگیری آسان و پایدار رهنمون می شود.

درسنامه این کتاب با استفاده از جداول ارزشمند و پرنکته و استخراج جزء به جزء نکات کتاب و تدوین آنها مطابق روش های پایدار یادگیری به بهترین وجه ممکن حافظه تصویری دانش آموز را فعال می کند.

محصولات مرتبط: اقتصاد جامع کنکور انسانی مهروماه 1401

تست های عمیق!

متناسب با اهداف آموزشی این کتاب تست های خیلی زیادی در این کتاب کمک درسی انسانیها گنجانده نشده است اما همین تست های کم هر آنچه که نیاز به تمرین دارد را در دل خود جای داده است. مهم کیفیت است و نه کمیت.

روانشناسی جامع مهروماه
روانشناسی جامع مهروماه

نمونه کتاب روانشناسی مهروماه

روشهای جمع آوری اطلاعات در روان شناسی مشاهده – در مراحل اولیه پژوهش، بررسی آزمایشگاهی امکان پذیر نیست؛ به همین دلیل، موضوع مورد مطالعه از راه مشاهده تبیین می شود. مشاهده باید همراه باثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد. . برخی از محققان در محیط آزمایشگاهی به مشاهده رفتار موردنظر می پردازند.

نمونه تست های کتاب لقمه روانشناسی مهروماه

به ترتیب رمزگردانی در کودکان و بزرگسالان به چه صورتی انجام می گیرد و پدیده نوک زبانی به مشکل کدام مرحله حافظه اشاره دارد؟

۱) جزء به کل – کل به جزء – بازیابی

۲) جزء به جزء به کلی – بازیابی

۳) جزء به کل – کل به جزء – ذخیره سازی

۴) جزء به جزء به کلی – ذخیره سازی

به ترتیب هریک از عبارت های زیر به کدام حافظه بلندمدت اشاره دارد؟

الف) اصول دین شامل ۵ مورد است. ب) ساعت ۵ بعدازظهر دیروز خانه دوستم بودم. پ) آنکارا پایتخت ترکیه است. ت) دیروز امتحان روان شناسی داشتم.

۱) معنایی – رویدادی – معنایی – رویدادی

۲) معنایی – معنایی – رویدادی – معنایی

۳) رویدادی – معنایی – رویدادی – معنایی

۴) رویدادی – رویدادی – معنایی – معنایی

همه گزینه ها در رابطه با حافظه کوتاه مدت درست است، به جز …

۱) مهم ترین دلیل فراموشی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت، محو شدن مواد اطلاعاتی حافظه، به دلیل گذشت زمان است.

۲) زمان بازیابی در حافظه کوتاه مدت حداکثر چند دقیقه است و ظرفیت اندوزش آن ۲+ ۷ ماده است.

۳) ردهای حسی ذخیره شده در حافظه حسی، در صورت توجه به اطلاعات تبدیل می شوند و به حافظه کوتاه مدت و کاری انتقال می یابند.

۴) حافظه کوتاه مدت، نقش مهمی در تفکر دارد و همانند یک تخته سیاه است که ذهن، محاسباتش را بر روی آن انجام میدهد.

یافته های یک تحقیق علمی نشان داد که تماشای فیلم های خشونت آمیز موجب افزایش پرخاشگری کودکان می شود در چند تحقیق دیگر که در موقعیت های مشابه انجام شد، نیز همین یافته به دست آمد.

این یافته های تحقیقاتی کدام ویژگی روش علمی را نشان می دهد؟

۱) کنترل

۲) مشاهده

3) تکرارپذیری

۴) تعریف عملیاتی

در علم روانشناسی، شناخت محرک معینی، تحت تأثیر ارائه پیشین همان محرک را، چه می نامند؟

1) آماده سازی

۲) یادگیری

۳) مشابهت

۴) حافظه

در کدام دوره زندگی، می توان با عمل و گفتار صحیح از حس تقلید فرزندان برای پرورش، بهره بیشتری برد؟

1) نوجوانی

۲) طفولیت

۳) هفت سال اول

۴) هفت سال دوم

کودکان در فرایند رشد، کدام هیجان را زودتر بروز می دهند؟

1) ترحم

۲) خشم

۳) حسادت

۴) پشیمانی

کدام عبارت، در مورد تغییرات جسمانی، شناختی، هیجانی و اجتماعی نوجوانان درست است؟

1) بین سنین ۱۴ تا ۱۹ سالگی به بلوغ می رسند.

۲) توانایی های شناختی خود را به خوبی به کار می برند.

۳) حالات هیجانی با ثباتی که دارند به ندرت تغییر می کنند.

۴) از لحاظ اجتماعی ارزش زیادی برای گروه همسالان قائل هستند.

بیشتر بدانید: روش مطالعه روانشناسی کنکور انسانی

کدام ویژگی محرک باعث ایجاد خوگیری نسبت به آن می شود؟

1) تازگی و تو بودن

۲) تغییرات درونی زیاد

۲) ارائه به دفعات زیاد

۴) دریافت به شیوه متنوع

کدام مورد، درباره آزمایش ابینگهوس در زمینه رابطه بین گذشت زمان و شدت فراموشی، درست است؟

۱) با گذشت زمان شدت فراموشی مطالب باد گرفته شده افزایش می یابد

2) با گذشت زمان شدت فراموشی مطالب یاد گرفته شده تغییر نمی یابد

۳) شدت فراموشی در ساعات اولیه بعد از بادگیری کیم است و با گذشت زمان شدت آن افزایش می یابد.

۴) شدت فراموشی در ساعات اولیه بعد از یادگیری زیاد است و با گذشت زمان شدت آن کاهش می یابد.

کدام عبارت، در خصوص حافظه درست است؟

۱) ظرفیت حافظه کوتاه مدت در به یادسپاری ارقام و حروف نامحدود است.

۳) با تمرین و تکرار، اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل می شود.

3) شباهت زیاد بین مرحله نگهداری و بازیابی عملکرد حافظه فعال را افزایش می دهد.

۴) در مرحله رمزگردانی، اطلاعات ثبت و یادگیری شده در حافظه بلندمدت نگهداری می شوند.

فردی که هیچ کس نام او را صدا نمی زند اما بلند می گوید: بله، به نظر شما این فرد کدام یک از موقعیت های ردیابی علامت را تجربه می کند؟

1) رد درست

۲) تصمیم درست

۳) هشدار کاذب

۴) فقدان محرک هدف

کدام عبارت، در خصوص فرایندهای شناختی درست است؟

۱) تمرکز پیوسته و پایدار به یک محرک توجه نام دارد.

۲) فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های مختلف تمرکز نام دارد.

۳) ادراک فرایندی است که در آن همه دریافت های حسی تفسیر می شوند.

۴) گوش به زنگی توانایی برای یافتن محرک هدف در یک دوره زمانی طولانی است.

سخن حضرت علی (ع) مبنی بر «چون به یقین رسیدید، اقدام کنید»، نشانگر کدام فعالیت شناختی است؟

1) مشاوره

۲) ارزیابی

۳) تصمیم گیری

۴) انگیزه بیرونی

اگر دانش آموزی برای حل یک مسئله از روش تحلیلی استفاده کند، کدام مورد درست است؟

1) در حداقل زمان به راه حل می رسد.

۲) به طور تضمینی به راه حل دست پیدا می کند.

۳) بدون پردازش عمیق اطلاعات به راه حل می رسد.

۴) با گذشت زمان اعتبار راه حل زیر سؤال می رود.

۲۷۵- کدام مورد، در خصوص حل مسئله درست است؟

1) مسئله ای که چند ملیتی است را نمی توان با اقدامات مشخص و استاندارد حل کرد

۲) یادگیری حاصل از حل مسئله قابل استفاده در موقعیت های جدید و آتی نیست.

) آگاهی کامل نسبت به موضوع، یکی از دلایل نرسیدن به راه حل است.

۴) آخرین مرحله در حل مسئله تشخیص دقیق و روشن آن است.

276) احمد در چند هفته اخیر قصد دارد رشته تحصیلی آینده خودش را انتخاب کند. وی در هر روزه اتخاذ تصمیم را به روز دیگری می اندازد تا این که بالاخره متوجه شد زمان لازم برای انتخاب رشته تحصیلی را از دست داده است. به نظر شما احمد دارای چه سبک تصمیم گیری است؟

1) اجتنابی

۲) تکانشی

۳) احساسی

۴) وابسته

۲۷۷- قضاوت های علی که افراد درباره موفقیت یا شکست های خود انجام می دهند، چه نام دارد؟

۱) انگیزه

۲) اسناد

۳) نگرش

۴) ناهماهنگی شناختی

کدام عبارت، نشان دهنده تعارض اجتناب – اجتناب است؟

۱) فردی دوست دارد به پارک برود اما از مبتلا شدن به کرونا می ترسد.

۲) نوجوانی علاقمند به یادگیری موتورسواری است اما نگران آسیب دیدن است.

۳) ورزشکاری که باید دارای وزن متناسب باشد، اما غذاهای چرب و پرکالری دوست دارد.

۴) دانش آموزی باید یکسری از تکالیف زیاد و دشوار را انجام دهد یا با تنبیه معلم روبه رو شود.

از فواید مطالعه ی روان شناسی این است که ،،،

۱) کاملا از واقعیت های بنیادی این تعلیم آگاه می شویم
2) به روش های پژوهشی این عبلی تسلط می یابد
3) به علل نگرش و رفتارهای خود و دیگران پی تعمیبریم.
4) ادعاهای روان شناختی را ارزیابی می کنیم.

کدام روان شناسی محقق است؟

۱) روان شناسی بالینی
۲) روان شناسی جنایی
۳) روان شناسی پژوهشی
۴) روان شناسی تربیتی

کدام یک در رابطه با اقتصاد وابسته به نفت، درست نیست؟

1) در بلند مدت، احساس رفاه بیشتر برای مردم به ارمغان می آورد – وضعیت شکننده ای را به وجود می آورد که میتواند

مورد سوء استفاده طمع ورزان بین المللی قرار گیرد.

۲) هزینه های آموزش و بهداشت را به کمک درآمدهای نفتی تأمین می کند – دولت بزرگی ایجاد می کند که می کوشد

رفاه اقتصادی را به مدد نفت نه رواج کسب و کار افزایش دهد.

۳ به کمک درآمدهای نفتی، هزینه های آموزش و بهداشت را تأمین می کند – تولید ملی ضعیف و شکنندهای شکل

می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است.

۴) تولید ملی ضعیف و شکنندهای شکل می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است – دولت بزرگی

ایجاد می کند که می کوشد رفاه اقتصادی را به مدد نفت افزایش دهد.

بخشی از درسنامه روانشناسی جامع کنکور مهروماه

انواع سکته
– سکته کم خونی: وقتی طی سالیان دراز، بافت های چربی در رگهای خونی به وجود می آیند، تکه ای از این بافت جدا شده و در سرخرگ مغز متوقف می شود. سکته خونریزی: وقتی یک رگ خونی در مغز پاره می شود، با ریزش خون، سلول های مغزی موجود در منطقه آسیب دیده می میرند.

روشهای جمع آوری اطلاعات در روان شناسی مشاهده:

در مراحل اولیه پژوهش، بررسی آزمایشگاهی امکان پذیر نیست؛ به همین دلیل، موضوع مورد مطالعه از راه مشاهده تبیین می شود. مشاهده باید همراه باثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد. . برخی از محققان در محیط آزمایشگاهی به مشاهده رفتار موردنظر می پردازند.

مثال:» فیلم برداری از نوزادان به مطالعه جزئیات الگوهای حرکتی آنان پس از تولد و مشاهده دقیق رفتار حیوانات و مطالعه رفتار نوع دوستانه به صورت تکاملی : پرسشنامه
– مطالعه مسائلی که بررسی آنها به کمک مشاهده مستقیم امکان پذیر نیست.

روانشناسی جامع کنکور مهروماه
روانشناسی جامع کنکور مهروماه

نمونه خلاصه و درسنامه کتاب را در تصویر زیر ببینید:

روانشناسی جامع کنکور مهروماه -
روانشناسی جامع کنکور مهروماه

روانشناسی در سال یازدهم

روانشناسی برای دانش آموزان رشته انسانی پایه یازدهم و کنکور یک درس حیاتی است که ان را بدون شک تبدیل به صدرنشین دروس رتبه ساز در کنکور انسانی کرده است.

این درس را امسال به بهترین نحو ممکن بخوانید و بالاترین نمره همراه با یادگیری داشته باشید.

یکی از روش های رایج برای کسب نمره، مطالعه و بررسی نمونه سوالات امتحانی روانشناسی خرداد است. برای دانلود رایگان نمونه سوال کلیک کنید: نمونه سوالات امتحانی روانشناسی خرداد جامع مهروماه

سوالات رایج درباره روانشناسی جامع کنکور مهروماه

من کتاب روانشناسی مشاوران دارم. این کتاب مهروماه به دردم میخوره؟

پیشنهاد انسانی بوک این است: قبل از سفارش کتاب، pdf را دانلود و مقایسه کنید!

این کتاب درسنامه داره؟ یا فقط تست؟
کتاب های جامع شامل درسنامه کامل+تست های درس به درس و جامع+پاسخنامه هستند.
تخفیف اینجا بیشتر از مهروماه هست؟
انسانی بوک؛ مرجع انسانیها تمام کتب کنکور را با تخفیف ویژه انسانیها ارسال خواهد کرد

2 دیدگاه دربارهٔ «روانشناسی جامع کنکور مهروماه»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن