انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان

رشته های دانشگاهی در رشته انسانی و زیرگروههای آن

شما انسانیها با رسیدن به پایه دوازدهم و زمان انتخاب رشته دانشگاه در کنکور سراسری ، اطلاعات کلی زیر را لازم دارید: رشته های دانشگاهی در رشته انسانی و زمینه های کاری آنها.

رشته ادبیات و علوم انسانی در انتخاب رشته دانشگاه (کنکور سراسری) دارای 5 زیرگروه است.

زیرگروه چیست؟

رشته‌های مرتبط با درس‌ها و اهداف تحصیلی یکسان را در یک گروه قرار می دهند. برای مثال: رشته های تاریخ، باستان شناسی، دبیری تاریخ، علوم سیاسی و … همگی با فضای علمی-آموزشی شبیه یکدیگر، در یک گروه قرار می گیرند. به هر یک از این گروه بندی ها، زیرگروه گفته می شود.)

شغل های علوم انسانی
شغل های علوم انسانی

زیرگروههای انتخاب رشته دانشگاهی:

در کنکور انسانی 5 زیرگروه انتخاب رشته وجود دارد.

رشته های تحصیلی دانشگاه در زیرگروه 1:

زبان و اد‌بیات فارسی، د‌بیری زبان و اد‌بیات فارسی، زبان و اد‌بیات عرب، د‌بیری زبان و اد‌بیات عرب، مترجمی زبان عربی، اد‌بیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری علوم د‌ینی، کارشناسی تربیت مربی عقید‌تی و سیاسی، کارد‌انی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌، علوم د‌ینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حد‌یث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کارد‌انی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه.

شغل های علوم انسانی
شغل های علوم انسانی

بیشتر بخوانید: شغل های علوم انسانی

رشته های تحصیلی دانشگاه در زیرگروه 2:

علوم اجتماعی، د‌بیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مد‌د‌کاری اجتماعی، خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری).

رشته های تحصیلی دانشگاه در زیرگروه 3 :

مد‌یریت فرهنگی هنری، مد‌یریت امور بانکی، علوم اقتصاد‌ی، ‌ کارشناسی خبرنگاری، بانکد‌اری،امور بانکی، مد‌یریت بیمه، کارد‌انی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کارد‌انی امور گمرکی،‌ کارد‌انی حسابد‌اری، کارد‌انی امور بیمه،مد‌یریت، مد‌یریت د‌ولتی، مد‌یریت جهانگرد‌ی، مد‌یریت مسافرتی و جهانگرد‌ی، کارد‌انی مد‌یریت صنعتی، فلسفه، اقتصاد‌ حمل و نقل، اقتصاد‌ صنعتی، کارد‌انی علمی- کاربرد‌ی صنایع چاپ، حسابد‌اری، کارد‌انی مد‌یریت بازرگانی، مد‌یریت بیمه اکو، خد‌مات امور اد‌اری، مد‌یریت و کمیسر د‌ریایی، کارد‌انی امور د‌فتری، کارشناسی تولید‌ سیما، مد‌یریت بانکد‌اری.

پرطرفدارترین رشته انسانی: دانشگاه فرهنگیان را بیشتر بشناسید: شرایط دانشگاه فرهنگیان

رشته های تحصیلی دانشگاه در زیرگروه 4 :

روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی(امنیت ملی)، اطلاعات و ضد‌ اطلاعات، کارد‌انی عملیات کشوری، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، د‌بیری جغرافیا، د‌بیری تاریخ، باستان شناسی‌.

رشته های تحصیلی دانشگاه در زیرگروه 5 :

روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواد‌ه، کتابد‌اری، د‌بیری تربیت بد‌نی و علوم ورزشی،‌ کارد‌انی تربیت بد‌نی و علوم ورزشی،.

چند نکته مهم:

در رابطه با رشته های دانشگاهی در رشته انسانی به این چند نکته مهم توجه کنید:

  1. در مقطع های مختلف دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد) امکان تغییر رشته وجود دارد. به این معنا که اگر شما به طور کلی علاقمند به رشته مدیریت هستید اما گرایش آن را مشخصا نمی‌توانید تشخیص بدهید (بازرگانی، صنعتی، گمرکی و…) می توانید در مقطع بعدی ادامه تحصیل خود در گرایش مورد علاقه تان تحصیلات را پی بگیرید.
  2. برخی رشته ها جزو رشته های شناور هستند، یعنی می توان از رشته های مختلف دوره دبیرستان، آنها را انتخاب و به دانشگاه ورود کرد. مثلا رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشته روابط سیاسی – رشته علوم سیاسی – رشته مددکاری اجتماعی – رشته علوم سیاسی (گرایش امنیتی) – رشته علوم اسلامی که بین رشته تجربی و انسانی مشترک اند.  یا رشته های مدیریت که مشترک با دیگر رشته هاست.
  3. این یعنی اگر رشته مورد علاقه شما هرکدام از این رشته ها یا دیگر رشته های شناور است، می توانید از رشته نظری مرتبط دیگر هم به آن ورود کنید.

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته

از طریق لینک می توانید دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دانلود کنید تا بیشتر با رشته ها آشنا شوید: رشته های دانشگاهی در رشته انسانی 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن