رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 98

جدول کامل و جزئیات تعداد داوطلبان مورد نیاز در رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بهمن 98 در کنکور 98 و سال 98-99 به تفکیک رشته، شهر و سایر اطلاعات مورد نیاز را در این مطلب خواهید داشت.

رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

جدول رشته‌های تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان برای 6 استان:

البرز. ایلام. تهران. سیستان و بلوچستان. خوزستان. بوشهر.

برای رشته های انسانی ، تجربی ، ریاضی ، زبان انگلیسی ،  هنر.

??? راهنمای ثبت نام و تکمیل انتخاب رشته: تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 99-98

تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 98

دانلود دفترچه ها به تفکیک رشته

جدول رشته های تکمیل ظرفیت فرهنگیان 98 رشته ریاضی

جدول رشته های تکمیل ظرفیت فرهنگیان 98 رشته زبان انگلیسی

جدول رشته های تکمیل ظرفیت فرهنگیان 98 رشته هنر

جدول رشته های تکمیل ظرفیت فرهنگیان 98 رشته انسانی

جدول رشته های تکمیل ظرفیت فرهنگیان 98 رشته تجربی

جزئیات ظرفیت پذیرش رشته علوم ریاضی و فنی

مخصوص داوطلبان استان البرز

آموزش ابتدایی 2 زن پردیس امیرکبیر کرج/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس/محل خدمت نواحی 4 گانه کرج

آموزش ابتدایی 4 مرد پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت نظرآباد – ساوجبلاغ

مخصوص داوطلبان استان ایلام

آموزش ابتدایی 1 زن پردیس امام جعفرصادق)ع( ایلام/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آبدانان/محل خدمت آبدانان

آموزش ابتدایی 1 زن پردیس امام جعفرصادق)ع( ایلام/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ایوان/محل خدمت ایوان

آموزش ابتدایی 1 زن پردیس امام جعفرصادق)ع( ایلام/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران/محل خدمت دهلران

آموزش ابتدایی 1 زن پردیس امام جعفرصادق)ع( ایلام/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دره شهر/محل خدمت دره شهر

مخصوص داوطلبان استان بوشهر

آموزش ابتدایی 1 زن پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، کنگان، جم، دیر/محل خدمت عسلویه

آموزش ابتدایی 1 زن پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان های دشتی، تنگستان /محل خدمت دشتی

آموزش ابتدایی 1 زن پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گناوه، دیلم/محل خدمت بندر ریگ

آموزش ابتدایی 1 زن پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گناوه، دیلم/محل خدمت گناوه

آموزش ابتدایی 1 مرد پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان های دشتی، تنگستان /محل خدمت کاکی

آموزش ابتدایی 1 مرد پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای عسلویه، کنگان، جم، دیر/محل خدمت جم

آموزش ابتدایی 1 مرد پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بوشهر/محل خدمت خارک

سایر ظرفیت های مربوط به رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 98 را از این لینک دانلود کنید:

جدول تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بهمن ماه 98 

مخصوص داوطلبان استان تهران

آموزش ابتدایی 2 زن پردیس زینبیه پیشوا)ورامین(/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر/محل خدمت اسلام شهر

پردیس شهید مفتح شهرری/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس، ورامین، قرچک، پاکدشت،

آموزش ابتدایی 2 مرد پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک/محل خدمت پاکدشت

پردیس شهید مفتح شهرری/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس، ورامین، قرچک، پاکدشت،

آموزش ابتدایی 2 مرد پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک/محل خدمت پردیس

پردیس شهید مفتح شهرری/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس، ورامین، قرچک، پاکدشت،

آموزش ابتدایی 1 مرد پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک/محل خدمت پیشوا

پردیس شهید مفتح شهرری/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس، ورامین، قرچک، پاکدشت،

آموزش ابتدایی 1 مرد پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک/محل خدمت جوادآباد

پردیس شهید مفتح شهرری/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس، ورامین، قرچک، پاکدشت،

آموزش ابتدایی 1 مرد پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک/محل خدمت کهریزک

پردیس شهید مفتح شهرری/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس، ورامین، قرچک، پاکدشت،

آموزش ابتدایی 3 مرد پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک/محل خدمت قرچک

پردیس شهید مفتح شهرری/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس، ورامین، قرچک، پاکدشت،

آموزش ابتدایی 1 مرد پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک/محل خدمت فیروزکوه

پردیس شهید مفتح شهرری/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس، ورامین، قرچک، پاکدشت،

آموزش ابتدایی 1 مرد پیشوا، جوادآباد، شهرری، فشاپویه، کهریزک/محل خدمت فشافویه

پردیس شهید مفتح شهرری )محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان(/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار،

آموزش ابتدایی 2 مرد قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر/محل خدمت ملارد

پردیس شهید مفتح شهرری )محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان(/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار،

آموزش ابتدایی 2 مرد قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر/محل خدمت شهریار

پردیس شهید مفتح شهرری )محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان(/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار،

آموزش ابتدایی 2 مرد قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر/محل خدمت شهرقدس

پردیس شهید مفتح شهرری )محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان(/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار،

آموزش ابتدایی 2 مرد قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر/محل خدمت اسلام شهر

پردیس شهید مفتح شهرری )محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان(/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار،

آموزش ابتدایی 2 مرد قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر/محل خدمت رباط کریم

پردیس شهید مفتح شهرری )محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان(/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار،

آموزش ابتدایی 2 مرد قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر/محل خدمت بهارستان 2

پردیس شهید مفتح شهرری )محل تحصیل مرکز آموزش عالی عترت واوان(/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار،

آموزش ابتدایی 3 مرد قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر/محل خدمت بهارستان 1

پردیس نسیبه تهران )محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدباهنرتهران(/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تهران،

آموزش ابتدایی 2 زن شمیرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 16

سایر ظرفیت های مربوط به رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 98 را از این لینک دانلود کنید:

جدول تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بهمن ماه 98 

رشته زبان های خارجی

مخصوص داوطلبان استان سیستان و بلوچستان

پردیس رسالت زاهدان/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقند

زن 1 نفر  آموزش زبان انگلیسی

پردیس رسالت زاهدان/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان/محل خدمت جالق

زن 1 نفر آموزش زبان انگلیسی

پردیس رسالت زاهدان/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک

شهر/محل خدمت دلگان زن 1 نفر آموزش زبان انگلیسی

پردیس رسالت زاهدان/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک

شهر/محل خدمت راسک زن 1 نفر آموزش زبان انگلیسی

پردیس رسالت زاهدان/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک

شهر/محل خدمت فنوج زن 2 نفر آموزش زبان انگلیسی

پردیس رسالت زاهدان/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک

شهر/محل خدمت لاشار زن 1 نفر آموزش زبان انگلیسی

پردیس شهید مطهری زاهدان/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران

نیک شهر/محل خدمت دلگان مرد 1 نفر آموزش زبان انگلیسی

پردیس شهید مطهری زاهدان/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران

نیک شهر/محل خدمت راسک مرد 2 نفر آموزش زبان انگلیسی

پردیس شهید مطهری زاهدان/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقند

مرد 1 نفر آموزش زبان انگلیسی

پردیس شهید مطهری زاهدان/ اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان

مرد 1 نفر آموزش زبان انگلیسی

سایر ظرفیت های مربوط به رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 98 را از این لینک دانلود کنید:

جدول تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بهمن ماه 98

رشته های علوم انسانی و علوم تجربی را از این لینک دانلود کنید.

 

مشاهده متن کامل اطلاعیه سازمان سنجش: از این لینک

وضعیت
ایمیل
نام

انتشارات مشاوران آموزش

1 دیدگاه دربارهٔ «رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 98»

  1. حانیه قاسمی

    سلام من یازدهم ریاضی هستم
    میخواستم بدون کنکور میدم بعد با استفاده از رتبه کنکور و نمره ۳سال دبیرستان و بقیه مراحل میتونم وارد دانشگاه فرهنگیان بشم یا خیر؟؟؟
    مرحله دیگه ای هم داره؟؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن