شرایط دانشگاه فرهنگیان

دروس مهم در کنکور انسانی برای تربیت معلم

اگر علاقمند به  رشته دبیری رشته انسانی هستید، باید دروس مهم برای قبولی در تربیت معلم یا همان دانشگاه فرهنگیان را بشناسید. این دروس مهم ، در واقع همان دروس لازم برای قبولی در رشته تربیت معلم انسانی هستند. ضرایب دروس کنکور انسانی برای دانشگاه فرهنگیان هم در این مطلب گفته شده است.

من خیلی دوست دارم تربیت معلم قبول بشم. ولی نمیدونم برای قبول شدنش کدوم درس مهم تره؟

دروس مهم در کنکور انسانی برای تربیت معلم

انتخاب یک یا چند درس از بین چهار درس عمومی و هشت درس اختصاصی منابع کنکور انسانی به عنوان دروس مهم و لازم در کنکور انسانی برای قبول شدن  در تربیت معلم دشوار است. چون ممکن است شما به عنوان داوطلب کنکور علوم انسانی این اهمیت را به طوری دیگر برداشت کنید.

پس همین ابتدای مطلب به شما می گویم:

انتخاب دروس مهم و لازم برای قبولی در رشته تربیت معلم یا دانشگاه فرهنگیان یا دبیری، به معنای بی اهمیت شدن سایر درس های کنکور انسانی نیست. بلکه هدف ما مشخص کردن کتاب های «مهم» و «مهم تر» است. نه اینکه بخواهیم کتاب های «مهم» و «غیرمهم» را بشناسید!

دانشگاه فرهنگیانکدام دروس «مهم‌تر» هستند؟

پاسخ کوتاه و مشخص سوال شما را در یک جمله خواهم داد اما لطفا به آنچه در توضیح اهمیت این دروس و مقدار اهمیت درس های دیگر هم گفته ام، دقت کنید و خوب اجرا کنید.

دروس مهم در کنکور انسانی برای رشته تربیت معلم / فرهنگیان عبارت اند از:

ادبیات فارسی عمومی، دین و زندگی، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه و منطق.

این 6 درس که شامل 2 درس عمومی و 4 دس اختصاصی کنکور انسانی می شوند، با عنوان دروس رتبه ساز کنکور انسانی می شناسیم.

دروس رتبه ساز کنکور انسانی

چرا این دروس «مهم‌تر» هستند؟

رفتار کنکوری داوطلبان کنکور در این 6 درس، طوری است که سبب بالا بودن میانگین کشوری آن هاست یا اگر هم میانگین پایین کشوری دارند (مانند فلسفه و منطق و ادبیات فارسی عمومی) به دلیل توجه و اهمیت بسیاری از داوطلبان امکان نتیجه گرفتن و درصد بالا زدن در آن ها زیاد است.

شرایط قبولی دانشگاه فرهنگیان

تغییر در میانگین کشوری درس های دشواری مانند منطق و فلسفه احتمال بالایی دارد. چرا که تازه تالیف بودن کتاب های درسی نظام جدید، امکان طرح سوالات خیلی دشوار (مانند نظام قدیم) را کمتر کرده است.

بر خلاف نظام قدیم که به دلیل طرح سوالات زیاد از جاهای مختلف کتاب، طراحان ناچار به ساختن تست هایی چالشی تر شده بودند.

تا اینجای مطلب دانستیم دروس مهم در کنکور انسانی برای تربیت معلم کدام هستند. در ادامه دروس لازم برای قبولی در رشته تربیت معلم را خواهیم گفت.

کدام دروس «مهم» هستند؟

مقدار اهمیت دروس رتبه ساز در دروس مهم برای قبولی تربیت معلم به معنای بی اهمیتی یا کم اهمیتی دروس دیگر در کتکور انسانی برای قبولی در رشته ها و دانشگاه های مختلف از جمله تربیت معلم / فرهنگیان نیست. اگر نگاهی به کارنامه رتبه های زیر هزار انسانی بیاندازید، کاملا مشخص است که عامل موفقیت و کسب رتبه زیر هزار انسانی آن ها داشتن استراتژی درست در مطالعه و برنامه ریزی بوده است.

استراتژی آن ها (خواسته با ناخواسته) در مورد درس های دیگرشان که دروس رتبه اور کنکور انسانی می نامیم، رسیدن به درصد لازم بوده است.

در دروس رتبه اور باید براساس نیاز کنکور انسانی سرمایه گذاری کنید. 6 درسی که بجز دروس رتبه ساز هستند، در گروه دروس رتبه آور کنکور انسانی قرار دارند. تفاوت این دو گروه درس در این است که دروس رتبه ساز همگی به اندازه مساوی و نزدیک به همدیگر دارای اهمیت هستند.

نگاهی به نتایج داوطلبان کنکور انسانی 98 بیاندازید تا بیشتر و بهتر متوجه شوید این دروس در چه جایگاهی قرار دارند:

وضعیت پاسخگویی داوطلبان انسانی 98
وضعیت پاسخگویی داوطلبان انسانی 98
وضعیت پاسخگویی داوطلبان انسانی 98
وضعیت پاسخگویی داوطلبان انسانی 98

ترتیب اهمیت دروس رتبه اور

اولویت بندی در دروس رتبه آور کنکور انسانی به عنوان دروس مهم و لازم در کنکور انسانی برای تربیت معلم:

1) عربی در درجه اول است؛ چرا که هم در سوالات عربی عمومی دارید، هم در عربی اختصاصی. مجموعا 45 سوال که از 3 کتاب درسی طرح می شود. اما به دلیل دشواری در نتیجه گرفتن، جزء دروس رتبه ساز نیست.

2) ادبیات اختصاصی یا همان علوم و فنون ادبی: این درس را درس دوم رتبه آور می دانیم. به دو دلیل. اول اینکه مطالب مشترک زیادی با ادبیات عمومی دارد (آرایه های ادبی. قرابت معنایی که نزدیک به 10 سوال در ادبیات اختصاصی است: 30%) دوم اینکه در دفترچه سوالات اختصاصی و عمومی بیشترین تعداد سوالات مستقل را دارد: 30 سوال!

3) ریاضی و آمار دوازدهم = زبان انگلیسی: این دو درس را یکسان و برابر در درجه سوم می گذاریم. چرا که هر دو به درصدی نزدیک به 40 یا 50 نیاز دارند تا شما به رتبه زیر هزار برسید. برای رسیدن به درصد 40 یا 50 در ریاضی و آمار تمرکز و تسلط بر ریاضی دوازدهم بسیار مهم و اساسی است.

4) تاریخ و جغرافیا: این دو کتاب را در درجه چهارم دروس رتبه آور می دانیم. البته این به معنای درصد خیلی پایین برای این دروس نیست. بلکه شما باید  حداقل سه کتاب از مجموع 6 کتاب منبع طرح 30 سوال آن را مسلط بخوانید.

پیشنهاد برای تاریخ جغرفیا

سه کتاب پیشنهادی برای تسلط بر تاریخ و جغرافیا: تاریخ 12+ جغرافی 12 + یکی از 4 کتاب تاریخ و جغرافی پایه دهم و یازدهم به انتخاب خودتان!

دروس مهم در کنکور انسانی برای تربیت معلم
دروس مهم در کنکور انسانی برای تربیت معلم
چرا عربی رتبه ساز نیست؟

یکی از دانش آموزام ازم پرسید چرا عربی رتبه ساز نیست؟ چرا این درس را رتبه آور میگین؟

میخوام بدونین از نظر رتبه آوری و رتبه سازی باید به عملکرد کشوری داوطلبان و رفتار کنکوری اکثریت داوطلب ها توجه کنیم؛

در درجه اول. بعد بریم سراغ داوطلب های زرنگ با سطح تسلط بالا.

با این شرایط میشه گفت عربی از نظر اکثر داوطلب ها در بین دروس عمومی و تخصصی، یه درسی نسبتا دشوار هست؛ نسبت به دین و زندگی و فارسی. و در درجه دوم از نظر داوطلبان ممتاز میانگین داوطلبان رتبه زیر هزار که ببینیم، دروس رتبه ساز وضعیت بهتری دارن.

براتون از وضعیت کنکور 98 انسانی شاهد مثال میارم. جدول را با دقت بررسی کنید.

وضعیت تمام دروس عمومی تمام داوطلبان کنکور 98 انسانی

وضعیت پاسخگویی داوطلبان انسانی 98

وضعیت تمام دروس تخصصی تمام داوطلبان کنکور 98 انسانی

وضعیت پاسخگویی داوطلبان انسانی 98

وضعیت پاسخگویی داوطلبان زیر 1000 انسانی 98

رتبه زیر 1000 انسانی
رتبه زیر 1000 انسانی 98
رتبه زیر 1000 انسانی 98
 ضریب درس های کنکور انسانی برای تربیت معلم

می خواهید بدانید برای قبول شدن در تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان کدام درس ضریب بیشتری دارد؟ ضرایب دروس کنکور انسانی برای دانشگاه فرهنگیان به چه صورت است؟

قبل از هرچیز بدانید که زیرگروه های 5گانه کنکور انسانی هر کدام برای دبیری رشته خاصی هستند:

رشته های دبیری دانشگاه فرهنگیان

جواب را این طور بگویم که این نوع سرمایه گذاری و انتخاب درس مهم برای قبول شدن کاملا اشتباه است. چرا؟

این که بخواهید براساس زیرگروه ها درس بخوانید زمانی درست است که بدانید در دفترچه انتخاب رشته کنکور شهر شما دبیری چه رشته هایی را لازم دارند؟ تا شما هم براساس آن رشته ها زیرگروه انتخاب کنید و درس بخوانید.

مثلا بدانید که شهر شما 4 نفر دبیری جامعه شناسی و 3 نفر دبیر جغرافیا و . . . می خواهد برای سال آینده!

با دو مثال در دو حالت مختلف بیشتر توضیح بدهم.

توضیحات حالت اول

حالت اول: اگر فرض را بر این بگذاریم که برایتان فرقی ندارد چه رشته ای در دانشگاه فرهنگیان قبول شوید.

در این صورت که اهمیت سرمایه گذاری در تمام دروس بیشتر می شود؛ چرا که شما باید در تمام زیرگروه ها به رتبه و تراز قابل قبول برای مجاز شدن و دعوت به مصاحبه شوید.

و این تراز هرچقدر بیشتر  از 6500 و نزدیک به 12000 (که سقف تراز کنکور تا امروز بوده) باشد شانس قبولی شما هم بیشتر خواهد بود!

توضیحات حالت دوم

حالت دوم: فرض کنیم شما علاقمند به دبیری درس بخصوصی هستید؛ مثلا دبیری جامعه شناسی که در زیرگروه 2 است. یا دبیری تاریخ که در زیرگروه 4 است.

ضریب درس ها در زیرگروه 2:

ریاضی و آمار: 4 / اقتصاد: 2 / ادبیات اختصاصی: 2 / عربی اختصاصی: 1 / تاریخ جغرافیا: 2 / جامعه شناسی: 3 / فلسفه منطق: 1 / روانشناسی: 2 (ضرایب دروس کنکور انسانی 99 نظام جدید)

یعنی می خواهید فلسفه منطق را کم اهمیت بدانید؟ یا روانشناسی را ؟ و واقعا می خواهید ریاضی آمار را مهم ترین درس خود برای قبولی بدانید؟

اما کارنامه قبول شدگان کنکور چیزی دیگر می گوید: همان قانون دروس رتبه ساز و رتبه اور را می گویم.

قبول شدن در دانشگاه فرهنگیان

برای قبول شدن در دانشگاه فرهنگیان، لازم است سه قانون طلایی را بدانید:

1.قبل از هر چیزی شرایط قبولی در دانشگاه فرهنگیان را بدانید. ممکن است دانش آموز یا فارغ التحصیل باشید و نیاز به ترمیم معدل داشته باشید.

یا شرایط سنی را نداشته باشید.

یا حتی اگر دانشجوی هستید احتمال محرومیت از انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان داشته باشید.

شرایط قبولی تربیت معلم و فرهنگیان

2) دومین قانون این است: در برنامه ریزی برای دانشگاه فرهنگیان، دروس رتبه ساز را به درصد عالی و نزدیک به 100 برسانید.

3) قانون سوم هم این است: در دروس رتبه آور حتی الامکان به درصد مورد نیاز نزدیک شوید.

درصد لازم در دروس مهم

اگر می خواهید بدانید در دروس مهم در کنکور انسانی برای تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان درصدهای موردنیاز چه عددی هستند، پاسخ این است:

? در دروس رتبه ساز باید برای درصد عالی بخوانید و تلاش کنید.

وقتی از درصد عالی دروس مهم برای قبولی تربیت معلم می گویم دقیقا منظورم درصد 100 است.

یعنی حتی اگر هم در درسی مانند فلسفه و منطق درصد 100زدن تا حدودی غیرممکن شده است، اما این به معنای تلاش نکردن شما برای 100 زدن در این درس نیست. چون رقابت و اهمیت این درس نیز به همان اندازه جدی است که برای اقتصاد و روانشناسی است.

برای قبول شدن در تربیت معلم کنکور انسانی درصد 100 زدن در دو درس را باید از خودتان انتظار داشته باشید. 

اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی می توانند بهترین کاندیداهای شما برای رسیدن به درصد 100 باشند!

درصدهای لازم قبولی تربیت معلم / دانشگاه فرهنگیان

برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان یا تربیت معلم انسانی و دبیری، هرچقدر به بازه اول و دوم در جدول اعداد زیر نزدیک تر باشید، احتمال دعوت به مصاحبه فرهنگیان شما بیشتر خواهد شد.

جدول را ببینید یا از این لینک دانلود کنید.

درصدهای لازم قبولی تربیت معلم / دانشگاه فرهنگیان
درصدهای لازم قبولی تربیت معلم / دانشگاه فرهنگیان

البته باید بدانید که تراز لازم برای دعوت به مصاحبه 6500 نیست. بلکه این تراز، حداقل است.

چون تعداد کسانی که به این تراز می رسند کم نیستند و حتما کسانی به مصاحبه دعوت می شوند که تزازهای بالاتر را آورده اند.

درصدهای لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان
درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان

جمع بندی

✅ دروس مهم و لازم برای قبولی در رشته تربیت معلم انسانی بر مبنای استراتژی کنکور انسانی باید باشد. که متناسب با هدف گذاری شما برای قبولی در دانشگاه تربیت معلم / دانشگاه فرهنگیان / دبیری باشد.

✅ دروس رتبه ساز را باید تا  درصد عالی برسانید: ادبیات فارسی، دین و زندگی، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه و منطق!

✅ دروس رتبه اور را تا درصد مورنیاز و لازم برسانید. به ترتیب: عربی، علوم و فنون ادبی، ریاضی و آمار=زبان انگلیسی، تاریخ و جغرافیا !

✅حتماً بخوانید:

? روش موفقیت ، برنامه ریزی و درس خواندن برای قبولی دانشگاه فرهنگیان: چطور دانشگاه فرهنگیان قبول بشم ؟

? صفر تا صد شرایط دانشگاه فرهنگیان و دبیری : شرایط دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم

? قوانین قبول شدن در دانشگاه فرهنگیان به زبان ساده: شرایط قبول شدن در دانشگاه فرهنگیان

سفارش کتاب های رتبه ساز کنکور انسانی

کتاب های رتبه ساز کنکور انسانی
سفارش کتاب های رتبه ساز کنکور انسانی

موفق باشید و بمانید.

معلم مشاور

وضعیت
ایمیل
نام

منبع : انتشارات مشاوران آموزش

 

انتشارات مشاوران آموزش 

اقتصاد کنکور مشاوران

روانشناسی کنکور مشاوران

فلسفه و منطق جامع کنکور مشاوران

34 دیدگاه دربارهٔ «دروس مهم در کنکور انسانی برای تربیت معلم»

 1. سلام وقت بخیر من دانش آموز 11 انسانی ام و معدلم 17 کامل شد نوبت اول و امید بیشتر برای معدل بالاتر اما میخواستم بدونم انسانی ها راحت این رشته رو کسب میکنن نسبت به رشته های دیگه ،؟ درمورد بسیاری از این رشته های انسانی اطلاع ندارم مشاور مدرسه ایی ما هم توضیح واضح نمیده . ?

  1. یاسمین خانم سلام
   اگر منظورتون از رشته دانشگاه فرهنگیان و دبیری هست، خوب باید بگم هر رشته ای (تجربی ریاضی انسانی) رشته های دانشگاهی و سهمیه های خودش را داره که هیچ ارتباطی با هم ندارن و قرار نیست دانش آموزان رشته تجربی از سهمیه دانش اموزان رشته انسانی استفاده کنند.
   در مورد معرفی رشته های انسانی، حتما این مطلب را بخونین که بیشتر مشاغل رشته انسانی را براتون معرفی کردیم: شغل های علوم انسانی

   از بابت دسترسی نداشتن به مشاور و اطلاعات کامل از رشتتون من هم متاسفم. اما نگران نباشید؛ این سایت ویژه رشته شماست. حتما از مطالب اون استفاده کنید. و بعد از مطالعه هر کدام که سوال داشتید، ارسال کنید حتما در سریعترین زمان ممکن پاسخ داده میشه.

   موفق باشید و بمانید
   رستم جو

 2. سلام وقتتون بخیر.
  سال نوتون مبارک.
  من خیلی تو زبان ضعیفم چیکار بکنم بتونم تست زبان بزنم؟

  1. الهام خانم سلام. سال نو شما هم مبارک و امیدواریم اگر کنکوری هستید، امسال براتون سال سلامتی + دانشجو شدن در رشته و دانشگاه مورد علاقتون باشه.
   اما روش مطالعه زبان انگلیسی را به صورت چند نکته مهم خدمتون عرض کنم:
   1) زبان درس آخر کنکور هستش، یعنی احتمال اینکه زمان کم بیارین، زیاده. برای همین بهش میگم: درس «بُن بست زمانی» کنکور.
   2) این کمبود زمان، به خاطر اینه که درس های دیگه براتون مهم ترن و اولویت دارن. پس یه جورایی طبیعیه این کمبود زمان.
   3) درس زبان از دروس رتبه اور کنکور انسانی هستش. یعنی نیاز به درصدی بین 20 تا 40 درصد در اون دارین. این درصد برای رتبه زیر هزار درس زبان انگلیسی کافیه.
   4) برای رسیدن به این درصد، پاسخ دادن به سوالات واژگان (از سوال 1 تا 10) . نهایتا 5 سوال ازکلوز تست دارید. البته در این 15 سوال تقریبا 4 تست گرامر هم هست.
   تا اینجا نتیجه بگیریم:
   پاسخ درست دادن به 10 سوال درس زبان برای رتبه زیر هزار کافیه.

   روش مطالعه زبان انگلیسی کنکور:
   این درس و کلا درس های زبانی نیاز به مطالعه در زنگ های کوتاه اما در مدت زمان طولانی دارن. یعنی به جای اینکه در هفته 2-3 زنگ 75 دقیقه ای زبان بخونین، باید 5-6 روز و هر روز 30-45 دقیقه بخونین.
   موضوع بعدی اینه که درسته ما به سوالات درک مطلب کنکور نیاز نداریم، اما این به معنای مطالعه لغت به تنهایی و خارج از متن نیست؛ بلکه درست ترین روش مطالعه زبان انگلیسی و دروس زبانی (مثل عربی و فارسی و زبان) اینه که کلمات را در درون متن و جمله ببینید، بخوانید و به خاطر بسپارید. چون معنای واژه های هر زبان، کاملا وابسته به جایگاه اونها در درون جمله است.
   پس با همون کتاب درسی خودتون شروع کنید، خط به خط و متن به متن پیش برین، لغات جدید را یادداشت کنید، اما اونها را در درون جمله به یاد بسپارید. مرور لغت های نوشته شده را در زنگ های کوتاه نیمساعته انجام بدین؛ زمانیکه چند درس را خوندین. و حتما هم از کتاب دهم شروع کنید.
   آیا در این مدت امکانپذیر هست؟
   اگر هر روز برای این درس حداقل 45 دقیقه و نهایتا 1ساعت وقت بذارین، انشالا به سطح قابل قبولی خواهید رسید.
   کی تست بزنید؟
   وقتی تست زدن را شروع کنید که کتاب دهم را تموم کردین. از کتاب های آقای کیاسالار یا آقای شهاب اناری شروع به تست زدن به صورت درس به درس از تست های سطح متوسط و آسان شروع کنید.

   در پایان به شما و دوستان دیگه سفارش میکنم این دو مطلب را بخونین:
   دروس رتبه ساز کنکور انسانی
   دروس رتبه اور کنکور انسانی

   موفق باشید و بمانید
   رستم جو

 3. سلام من اشتباها موقعه ثبت نام در کنکور آزمون در نظام قدیم زدم . امکانش هست برای اردیبهشت ویرایش میزارن (نظام جدید) رو انتخاب کنم؟

  1. معین خان سلام.
   بنظرم بهتره از همین الان به فکر ویرایش ثبت نامتون باشی. چون اونموقع نزدیک کنکور هست.
   طریق اقدام کردن هم اینطوریه که بعد از ورود به سایت سازمان سنجش، در همون صفحه اصلی سایت، دنبال بخش «سیستم پاسخگویی» باشی. اول ثبت نام میکنی (ثبت نامش راحت و رایگانه) بعدش از همون بخش با ارسال درخواست جدید، درخواستتون را ارسال می کنید و معمولا در روزهای غیرتعطیل کمتر از 24 ساعت پاسخگو هستند.
   براتون ارزوی موفقیت دارم
   موفق باشید و بمانید. رستم جو

 4. با سلام خسته نباشید ممنون از مطالب خوبتون
  من دانشجو (کارشناسی ناپیوسته) حسابداری (دانشگاه دولتی) هستم . اگ یه درصد قبول شم برای دانشگاه فرهنگیان امکانش هست ک قبولم نکنن؟

  1. سلام روشنک خانم.
   البته که در شرایط قبولی دانشگاه فرهنگیان تاکید شده دانشجویان دوره روزانه باید حداکثر تا اسفندماه سال جاری از دانشگاه انصراف بدن و فرم مربوط را هم به دانشگاه تحویل بدن.
   بنظرم لازمه حتما این مطلب را بخونین که توضیحات کامل و دقیقی از شرایط دانشگاه فرهنگیان برای دانشجویان و انصراف هم در اون داده شده: شرایط دانشگاه فرهنگیان

   البته لازمه قبلش شرایط سن، معدل و موارد دیگه را هم مطالعه و بررسی کنید.

   موفق باشید و بمانید.رستم جو

 5. سلام من کلاس یازدهم رشته ی ادبیات هستم لطفا اگه میشه برنامه درسی کتاب ها روبدید ممنون

  1. سلام دوست عزیز ناشناس
   سوالتون نامفهوم هست. برنامه درسی کتاب ها؟!
   لطفا سوال را واضح و با توضیحات لازم ارسال کنید

 6. سلام من رشته ام معارف هست و کلاس دوازدهمم میخوام از الان شروع کنم برای فرهنگیان ممنون میشوم یه برنامه ریزی بهم بدید و کمک کنید

  1. سلام دوست عزیز انسانی.
   مطلبی که در اون کامنت ارسال کردید، توضیحات کامل و مفصلی درباره دروس «مهم تر» و دروس «مهم» برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان داده که حتما بخونین و خیلی امیدوارم بتونه بهتون کمک کنه.
   براتون آرزوی موفقیت دارم
   رستم جو

  1. سلام اسرا خانم. بله که حقوق و عیدی و بیمه و تمام مزایای حداقلی کارمندی را دارند.
   حداقل حقوق هم که در نظر گرفته شده برای سال آینده میلیون و هشتصدهزار تومان است. 2.800.000 تومان
   در این مطلب توضیحات بیشتری هست: ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در کنکور 99
   موفق باشید و بمانید. رستم جو

  1. خوشحالم که مطلب براتون مفید و سودمتد بوده.

   براتون آرزوی موفقیت دارم.
   موفق باشید و بمانید.
   رستم جو

  2. مرسی از شما و از تمام شما بازدیدگان عزیز سایت تخصصی رشته انسانی دعوت میکنم مطالب مفید دیگر سایت را هم مطالعه و از راهنمایی های تخصصی اون استفاده کنید.
   موفق باشید و بمانید.
   رستم جو

 7. سلام من همش استرس دارم ک نتونم قبول شم همه میگن خیلی خیلی سخته. میشه بگید جزو و کتاب چی بخرم بخونم برای تست زدن؟؟

  1. سلام دوست عزیز.
   قطعا بدون شناخت کامل از شرایط و وضعیت تحصیلی الانت نمیشه برات کتاب تست متناسب و هماهنگ با خودت توصیه کرد.
   لازمه که بیشتر از وضعیت پیشروی و درصدهات بگی که بهتر بشه راهنماییت کرد.

   رستم جو

   موفق باشید و بمانید

  1. سلام دوست عزیز ناشناس.
   قطعا اگر هدفتون دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم هست، نباید هیچ درسی را حذف کنید؛ حتی تاریخ جغرافیا یا ریاضی!
   موضوع دسته بندی دروس، همونطور که توی مطلب توضیح داده شده، برای اینه که شما بدونین کدوم درسها مهمتر از بقیه هستن. یعنی هیچ درسی کم اهمیت نیست!
   در درسهایی که مهمتر هستن، نیاز به درصدهای غالی دارین. در درسهایی که مهم هستن، نیاز به درصد مشخصی دارین. این درصدهای را براتون گفتیم. مطلب و لینک کامل اون: درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان

   موفق باشید و بمانید . رستم جو

  1. خوشحالیم که مطلب براتون مفید یوده.
   امیدوارم با استفاده از راهکارهاش موفق بشید.
   رستم جو

 8. بالاخره یه سایت پیدا شد که کتاب مهم را بگه الان میدونم چیکار کنم
  خدا خیرتون بده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

به بالای صفحه بردن