تغییرات کتاب درسی

درصدهای رتبه زیر 1000 انسانی 98

تصوری از گذشته

زمانی عده ای معتقد بودند که گروه آزمایشی علوم انسانی، کنکور ساده ای است و می توان بدون تلاش و مطالعه سخت در آن موفق شد؛ حتی این تصویر در مورد رتبه زیر 1000 انسانی هم وجود داشت. اما نتایج و درصدهای رتبه زیر 1000 انسانی چندسال اخیر بیانگر آن است که در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز، همانند سایر گروه های آزمایشی، داوطلبان بسیار توانمندی هستند که رقابت با آنها نیاز به مطالعه دقیق و آمادگی علمی و روحی کامل دارد.

درصدهای رتبه زیر 1000 انسانی 98

در جدول زیر، درصدهای 199 نفر اول (کمتر از رتبه 200) کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی در تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. همچنین در هر درس، بهترین و بدترین درصد در بین 199 نفر اول آمده است.

توجه داشته باشید که این آمار، برای آزمون سراسری سال 1398 است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می کند.

درصدهای دروس عمومی

درصدهای رتبه زیر 1000 انسانی

این درصدها را برای کنکور 97 و 98 مقایسه کنید:

درصدهای رتبه زیر 1000 انسانی

درصدهای دروس تخصصی

درصدهای رتبه زیر 1000 انسانی

درصدهای رتبه زیر 1000 انسانی

موفقیت آسان نیست

آنچه مهم است، این است که میانگین داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری، به طور نسبی یکسان است؛ به عبارت دیگر، داوطلبان برتر، برای موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش میکنند.

"<yoastmark

البته در این میان، معدود داوطلبانی هستند که در یک درس درصد خوبی کسب نکرده اند. این افراد به احتمال قوی در سایر درسها نمره بسیار بالایی کسب کرده اند؛ برای مثال، داوطلبی که در درس ریاضی 4/ 13 درصدکسب کرده است، بی شک، در سایر درسهای عمومی و اختصاصی، درصد بالایی کسب کرده که توانسته است جزو نفرات برتر کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی باشد. 

و این یعنی همان استراتژی کنکور انسانی

که همواره در سایت انسانی بوک و مشاوره های خصوصی مورد تاکید است.

تحلیل کنکور 98 انسانی

در آزمون سراسری سال 1398، تعداد 259 هزار و 386 داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در جلسۀ آزمون سراسری حضور داشتند.

1. در این گروه، بجز دروس ادبیات تخصصی، فلسفه و تاریخ و جغرافیا، در تمامی دروس، تعدادی از داوطلبان به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند

2. درس اقتصاد، با 649 داوطلبی که به 100 درصد سؤا لها پاسخ صحیح داد هاند، وضعیت بهتری نسبت به سایر دروس این گروه آزمایشی دارد.

برای همین است که درس اقتصاد را از دروس رتبه ساز کنکور انسانی و کاندیدای درصد 100 زدن می دانیم.

تحلیل تخصصی روانشناسی کنکور 98 را اینجا بخوانید: روانشناسی کنکور انسانی نظام جدید

وضعیت اکثریت داوطلبان

تعداد قابل توجهی از داوطلبان به کمتر از 10 درصد سؤال های هر درس پاسخ صحیح داده اند.

برای مثال، در درس زبان و ادبیات فارسی عمومی، تعداد 163 هزار و 699 داوطلب به کمتر از 10 درصد سؤالها پاسخ صحیح داده اند؛ به عبارت دیگر، بیش از 11 / 63 درصد داوطلبان، دانش و آمادگی لازم را برای پاسخگویی به سؤال های این درس نداشته اند.

البته این امر می تواند دلایل دیگری هم داشته باشد. از جمله اینکه ادبیات فارسی درس ورودی کنکور است.

یعنی داوطلبان کنکور در اولین مواجهه خود با کنکور، این درس را می بینند. این مواجهه همزمان است با تمام استرس و نگرانی که به وطر طبیعی در سر جلسه آزمون سراسری به سراغ داوطلبان می آید.

حالا با این شرایط، تصور کنید داوطلب باید به سوالات شمارشی و حساس املا و معنی پاسخ بدهد که بیشترین تمرکز را نیاز دارد.

می خواهیم بگوییم که در آزمون سراسری سال گذشته، هیچ داوطلبی نمی توانست بر اساس شانس و اقبال نتیجه بگیرد؛

زیرا از یک سو، تعدادی از داوطلبان با آمادگی کامل در این آزمون علمی شرکت جسته اند، و از سوی دیگر، نحوۀ طرح سؤال به گونه ای بوده است که داوطلبانی که دانش و آمادگی لازم را نداشته اند، به تعداد اندکی از سؤالها پاسخ صحیح داده و حتی تعدادی از این داوطلبان، پس از اعمال محاسبات، درصد منفی کسب کرده اند.

پس به هیچ وجه نمی توان به سؤالهای آزمون سراسری در یک درس )حتی درس های عمومی( به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد.

کنکورشما چکار کنید؟

به همین دلیل، اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در همین زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به تعدادی از سؤال های آن درس پاسخ دهید.

کنکور مسابقه است

آمار ارائه شده در جدول ها برای درصدهای رتبه زیر 1000 انسانی و سایر رتبه ها، تأییدی است بر اینکه کنکور:

یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال های آن پاسخ صحیح بدهید

بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال ها به دست نخواهد آمد.

ذکر این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال، یکسان نیست؛ برای مثال، در سال 98 میانگین پاسخگویی به درس معارف اسلامی 3/ 15 درصد، و در سال 97 در همین درس میانگین پاسخگویی 5/ 13 درصد، و در سال 94 ، 16 درصد بوده است؛ در ضمن، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز محاسبه می شود ) 30 درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال دوازدهم برای نظام 3- 3- 6، و 25 درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال سوم متوسطه و 5 درصد تأثیر مثبت آزمون کتبی نهایی پی شدانشگاهی برای داوطلبان نظام ترمی واحدی / سالی واحدی محاسبه می شود(؛ یعنی، امکان دارد که داوطلب در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی، در پذیرش نهایی او به صورت مثبت مؤثر واقع شود.

منبع : انتشارات مشاوران آموزش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن