درباره ما

انسانی بوک در سال ۱۳۹۸ با بررسی چالشهای که برای دانش آموزان رشته انسانی پیش آمده بود بر آن شد که توسط گروهی از مشاوران برتر کشور دست به راه اندازی سایت و فروشگاه آنلاین جهت برآورده ساختن نیاز این عزیزان نماید.
امید است که بتوانیم به کمک شما آینده سازان کشور اسلامیان بتوانیم گامی هر چند کوچک ولی اثربخش در راه توسعه و بهسازی کشور عزیزمان داشته باشیم.

مروجان علوم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن