خلاصه کتاب منطق دهم انسانی

خلاصه مهم ترین نکات کتاب منطق پایه دهم انسانی به همراه فایل pdf قابل دانلود و نمونه سوالات امتحانی و پاسخنامه تشریحی.

اگر داوطلب کنکور علوم انسانی هستید منبع مناسب کنکور فلسفه منطق کنکور را از طریق این لینک دانلود و مشاهده کنید: فلسفه و منطق مشاوران

کتاب ویژه نظام جدید انتشارات مهروماه را اینجا ببنید: فلسفه و منطق جامع مهر و ماه

مشاهده کتاب های ویژه کنکور 99 انسانی نظام جدید: انتشارات مشاوران آموزش

لینک دانلود خلاصه منطق در ادامه مطلب قرار دارد

توجه: این خلاصه براساس کتاب درسی چاپ سال 98 تنظیم و تهیه شده است. کتاب درسی منطق  چاپ 97 و 96 متفاوت از سال های دیگر است.

منابع کمک آموزشی ویژه منطق دهم انسانی

برای کتاب منطق می توانید از چند کتاب زیر به عنوان کتاب تست یا آموزش یا کتاب کار استفاده کنید. جهت دانلود رایگان هر کتاب کافیست روی تصویر آن کلیک کنید / ضربه بزنید

یا از طریق این لینک وارد شوید: منطق دهم انسانی

  1. کتاب ویژه پایه دهم: درسنامه + سوال تشریحی + سوال تستی:???
منطق دهم انسانی مشاوران آموزش
منطق دهم انسانی مشاوران آموزش

کتاب ویژه پایه دهم: کتاب کار منطق دهم???

کتاب کار منطق دهم انسانی
کتاب کار منطق دهم انسانی

جزوه شب امتحان منطق دهم???

فاز امتحان منطق دهم انسانی
فاز امتحان منطق دهم انسانی

خلاصه نکات مغالطه

تفاوت مغالطه «اشتراک لفظ» و «توسل به معنای ظاهری کلمات»

در مغالطه اشتراک لفظ ، یک کلمه دارای چند معنای اصلی است .مانند شیر. درمغالطه توسل به معنای ظاهری ، کلمه دارای یک معنای اصلی است و معنای دیگر به دلالت التزامی یا تضمینی به دست می آید .

مانند :حساب کردن که در اصل «به دلالت مطابقه» به معنای محاسبه کردن است  وبه دلالت التزامی به معنای  پرداخت کردن پول است و یا مانند ((شیر )) که معنای اصلی آن حیوان جنگلی است و شجاع بودن معنای فرعی یا التزامی آن است.

تفاوت غلط با مغالطه

یک جمله می تواند صادق یا کاذب (غلط) باشد .اما مغالطه به نتیجه گیری اشتباه از یک استدلال گفته می شود. لذا در مبحث تعریف قضایا تنها ازاصطلاح غلط و صحیح (مثلا  تعریف غلط) استفاده می شود. اما اگر این قضیه یا تعریف غلط یا مبهم منجر به نتیجه گیری اشتباه شود ، آن را مغاله می نامند .

خلاصه نکات قیاس

قانون نتیجه قیاس

براساس قانون نتیجه قیاس اگر یکی ازمقدمات قیاس سالبه باشد، نتیجه نیز سالبه خواهد بود.

است + است = است

است + نیست= نیست

نیست + نیست= نیست

استدلال تمثیلی

میان تمثیل و استدلال تمثیلی تفاوت وجود دارد . آنچه در منطق استدلالی ضعیف معرفی می شود،استدلال تمثیلی (یعنی استدلال کردن بر اساس یک تمثیل است، نه خود تمثیل.

جناس تام و ناقص

جناس تام در ادبیات با بحث مغالطه اشتراک لفظ ارتباط دارد.در جناس تام ، لازم است تا هم شکل ظاهری دو کلمه و هم تلفظ آنها مشابه یکدیگر باشد.بخشی از جناس ناقص در ادبیات نیز ، با بحث مغالطه نگارشی کلمات ارتباط دارد .

مانند:خوار و خار :صفرو سفر (تفاوت در دیکته کلمات )

کِشت و کُشت (تفاوت در حرکت گذاری خروف)

خلاصه منطق دهم

بنابراین هنگامی که دوکلمه تنها در تلفظ با یکدیگر مشابه  هستند  و نه  در نحوه  نگارش (مانند خوار و خار )،مغالطه اشتراک لفظ نیست و مغالطه نگارشی کلمات است.

خلاصه نکات مهم حالات اربعه

خلاصه کتاب منطق دهم انسانی
رابطه های قضایا

رابطه در قضایای حملی یکی از افعال ربطی ( است ، بود ، شد ، گشت و گردید ) است .باید نخست به این افعال تبدیل شوندو سپس محمول قضیه مشخص شود .

به عنوان مثال(( احمد کتاب دارد ))، محمول  قضیه ((کتاب )) نیست. بلکه نخست قضیه را به ((احمد است))،تبدیل می کنیم  ودر این صورت محمول قضیه (( دارای کتاب))خواهد بود.

نسبت های اربعه

تناقض: رابطه تناقض را می توان به یک الاکلنگ تشبیه کرد که با صادق بودن یک طرف ، طرف دیگر کاذب می شود و بالعکس .

تضاد: رابطه تضاد را می توان به رابطه دو نفر تشبیه کرد که با یکدیگر اختلاف دارند  و اگر در مجلسی یکی از آنها باشد ، دیگری هرگز به آنجا نمی رود . اما اگر یکی از آنها  در مجلسی نباشد ، دلیل ندارد که فرد دیگر حتما حضور داشته باشد .

تداخل: رابطه تداخل را می توان به کیسه ای بزرگ از یکی حبوبات(مثلا لوبیا ) تشبیه کرد . وقتی همه کیسه لوبیا باشد ، مشتی از آن نیز لوبیا است و اگر مشتی که برداشتیم لوبیا نبود ، نمی توانیم بگوییم همه کیسه لوبیا است.

تعریف: بیان خصوصیاتی که باعث متمایز شدن یک مفهوم از مفاهیم دیگر شود. آنچه در بحث تعریف اهمیت دارد، رعایت کردن شرایط تعریف است نه نوع تعریف.

خلاصه کاربردهای نسبت های چهارگانه در منطق

 نسبت های چهار گانه اهمیت زیادی در منطق دارند و در مباحث مختلفی به کار می روند ؛ مانند :

الف ) طبقه بندی مفاهیم. 

ب) شرایط تعریف ( تعریف باید مساوی با آنچه تعریف می کنیم باشد ، نه مباین و نه عموم و خصوص مطلق و نه عموم و خصوص من وجه با آن ).

پ) در اثبات قواعد منطقی مانند نقیض، عکس مستوی ، تداخل و اثبات ضروب معتبر قیاس.

خلاصه قضیه شرطی منفصل و اقسام آن

میان دو جز قضایای شرطی منفصله و دو قضیه حملی که دارای یکی از  روابط متقابل هستند ، از نظر صدق و کذب ، تناظر برقرار است :

قضایای شرطی                                                              قضایای حملی

منفصل حقیقی                                                              رابطه تناقض

منفصل غیر قابل جمع در صدق (مانعه الجمع )           رابطه تضاد

منفصل غیر قابل جمع در کذب (مانعه الرفع)              رابطه دخول تحت تضاد

یک جدول کاربردی

خلاصه کتاب منطق دهم انسانی
دانلود فایل pdf

فایل pdf این خلاصه را دانلود کنید: خلاصه منطق دهم انسانی

  • نمونه سوالات مخلاصه نطق دهم انسانی

برای مشاهده نمونه سوالات امتحانی منطق دهم به همراه پاسخنامه از این لینک وارد شوید. 
منبع :‌ انتشارات مشاوران آموزش

انتشارات مشاوران آموزش

اقتصاد کنکور مشاوران

روانشناسی کنکور مشاوران

فلسفه و منطق جامع کنکور مشاوران

3 دیدگاه دربارهٔ «خلاصه کتاب منطق دهم انسانی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن