حداقل نمره برای رشته انسانی

حداقل نمره برای رشته انسانی

در این نوشته شما را با حداقل نمره برای ورود به رشته علوم انسانی آشنا می کنیم.

در مطالب قبلی درباره معیارهای لازم برای ورود به رشته انسانی در روند هدایت تحصیلی پایه نهم توضیحات کامل را داده ایم. در صورت نیاز روی هر کدام از مطالب زیر کلیک کنید:

  1. معیارهای هدایت تحصیلی به رشته انسانی
  2. فرم های  هدایت تحصیلی به رشته انسانی

فرمول حداقل نمره برای رشته انسانی

درس‌های معیار برای هدایت تحصیلی رشته علوم انسانی، عربی، مطالعات اجتماعی و زبان و ادبیات فارسی است؛ اگر کسی بخواهد رشته انسانی را در انتخاب رشته دبیرستان انتخاب کند، باید مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور در هر یک از درس های زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره متوسطه اول بدون ضریب، کمتر از ۴۲ نباشد.

مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل باید ۳۷۸ باشد. به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد.

نمره درس زبان و ادبیات فارسی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۴ محاسبه می شود.

نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می شود.

نمره درس عربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۲ محاسبه می شود.

شغل های علوم انسانی
شغل های علوم انسانی

بیشتر بخوانید:» شغل های علوم انسانی

یک مثال

نمرات یک دانش آموز را در درسهای عربی، مطالعات اجتماعی و فارسی در سه سال دوره اول دبیرستان چنین است:

عربی: هفتم: 14 / هشتم: 15 / نهم: 13      42=14+15+13

مطالعات اجتماعی: هفتم: 16 / هشتم: 18 / نهم: 17     51=17+18+16

فارسی: هفتم: 19 / هشتم: 17 / نهم: 16     52=19+17+16

اعداد 51، 52، 42  حاصل جمع نمرات درس‌ها بدون ضریب هستند.

حالا مجموع نمرات سه سال فارسی را در عدد4 ضرب کرده، مطالعات را در عدد 3 و عربی را در عدد 2 ضرب می کنیم:

208= 4*52                   153=3*51        84= 2*42

445 = 208+153+84

445 حاصل جمع نمرات با ضریب مربوط است و چون بیشتر از 387 است، این دانش‌آموز می‌تواند وارد علوم انسانی را انتخاب کند.

 

موفق باشید و بمانید. رستم جو

منبع: انسانیها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن