جواب اندیشه و تحقیق دینی یازدهم تجربی

پاسخ کامل و جواب دقیق سوالات اندیشه و تحقیق کتاب درسی دینی یازدهم رشته تجربی و ریاضی را در این مطلب بخوانید. همچنین پاسخ تمرینات دین و زندگی یازدهم

منبع تهیه این پاسخ:

جواب اندیشه و تحقیق درس اول

سوال : آیا انسان می تواند پاسخ دادن به این نیازهای برتر را نادیده بگیرید و بر اساس ضرب المثل ((هرچه پیش آید خوش آید)) رفتار کند ؟

پاسخ :انسان عاقل نمی تواند چنین نگرشی داشته باشد ؛ چون پاسخگویی مناسب به نیازهای برتر سعادت و خوشبختی او را به دنبال دارد و بی توجهی به آن ها شقاوت و بد بختی ابدی را نصیب انسان خواهد کرد.

سوال : آیا می توانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقه ی فردی واگذار کنیم ؟ چرا؟

پاسخ :

رشد معنوی و انسانی وجود انسان از راه معین و قانون  مندی خاصی  تبعیت می کند به میزانی که از این قانون دور شویم درد و رنج و تبعات منفی آن را بپذیریم و سلیقه ها تا جایی قابل استفاده هستند که به راه تکامل انسان ضربه وارد نکنند ودر چار چوب آن قرار گیرند و اگر کسی سلیقه ای داشت که باقوانین رشد انسان و ابعاد معنوی او در تضاد بود باید آماده مضرات آن باشد.

سوال : شعر زیر با کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط است ؟ چرا ؟

مرد خردمند هنر پیشه را/ عمر دوبایست  در این روزگار

تا به یکی تجربه آموختن / با دگری تجربه بردن به کار

پاسخ

کشف راه درست زندگی / شاعر معتقد است که انسان باید دو عمر داشته باشد . در عمر اول راه های مختلف  را تجربه کند و راه درست را برگزیند ودر عمر دوم به کار ببندد؛ اما این امکان وجود ندارد. باید با انتخاب برنامه درست طئری زندگی کند که در پایان عمر آرزو نکند که کاش عمری دوباره می داشت تا خطاهایش را جبران کند .

جواب اندیشه و تحقیق درس دوم

سوال :آیا وجود شیطان ، مانع اختیار و اراده ما در تصمیم گیری ها می شود ؟

پاسخ : خیر ، شیطان تنها وسوسه گر و دعوت کننده انسان به بدی و گناه است . اما ما با اراده خود می توانیم حرف شیطانرا بپذیریم یا نپذیریم.

سوال : چه رابطه ای میان ((توانایی و سرمایه ها )) و ((هدف)) وجود دارد ؟

پاسخ : هدف و مسیر هر کسی با توانایی و سرمایه هایش هماهنگی دارد، انسان به میزان توانایی ها و سرمایه هایی که دارد اهداف بزرگتر یا کوچکتر  انتخاب می کند . یعنی هرچه قدر توانایی و سرمایه بیشتر باشد ، هدف ها بزرگتر و هرچه قدر کمتر باشد هدف های کوچک تر انتخاب می شوند.

جواب اندیشه و تحقیق درس سوم 

سوال : به نظر شما چرا اندیشه اندیشمندان به مرور زمان تغییر می کند ؟ این ویژگی چگونه الهی بودن قرآن را ثابت می کند ؟

پاسخ: زیرا اندیشمندان به مرور زمان در اثر پختگی کتاب های خود را اصلاح می کنند ،اما قرآن که در طول 23 سال ودر موقعیت های گوناگون نازل شده است ، انسجام مفهومی بی مانندی دارد و هیچ قسمت ، قسمت دیگر را نفی نمی کند.

باتوجه به دو متن زیر، سوالات زیر پاسخ دهید.

الف)  شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازه قرآن کریم  به تعقل ، تفکر و علم دوستی تاکید شده باشد . در این کتاب بیش از 770بار از علم ، 185بار از گوش دادن و توجه کردن ، 49بار از عقل ،18 بار از فکر کردن ، 132بار از تبیین و دلیل و نیز ده ها کلمه دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می شوند، نام برده شده است . همچنین آیات متعددی در نکوهش جهل ، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد .

ب) در جامعه آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان ، کرامت زنان نادیده گرفته می شد. به گونه ای که اگر خانواده ای فرزند دختر به دنیا می آورد احساس شرم می کرد . در چنین فضایی ، قرآن کریم بیان کرامت زن و تساوی وی با مرد در انسانیت را اعلام کرد. هر کس از مرد و زن عمل صالح انجام دهد و اهل  ایمان باشد . خدا به او حیات پاک و منزه می بخشد و عمل هیچ  مرد و زنی را ضایع نمی کند . علاوه براین قرآن کریم برای زن ، حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل شد . در مالکیت به او استقلال بخشید و در آمد کارش را از آن خودش دانست . هزینه خانواده را از دوش او برداشت و بر دوش مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت ، عزت و عفافش تاکید کرد تا در جامعه مورد سو استفاده مرد قرار نگیرد .

سوال :متن الف ) به کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن اشاره می کند ؟

پاسخ:تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت و اعجاز عددی قرآن

سوال : متن ب) به کدام یک از انواع اعجا محتوایی اشاره می کند ؟

پاسخ : تاثیر نا پذیری از عقاید دوران جاهلیت

جواب اندیشه و تحقیق درس چهارم

سوال : نمونه هایی از احکام اجتماعی اسلام که اجرای آن ها نیازمند تشکیل حکومت است را بیان کنید ؟

پاسخ: احکام  قضایی اسلام ( احکام جزایی، قصاص ، دیات و …) خمس ، زکات ، جهاد و …..

سوال:  به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسلام نیاز بیشتری حکومت الهی دارد ؟

الف) نماز و روزه واجب ب ) حج . پ) امربه معروف و نهی از منکر. ت ) حجاب و پوشش. ث) توانمندی نظامی و ایجاد رعب در دل دشمنان

ج) نفی سلطه بیگانگان  چ) کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان

پاسخ : مواردی که جنبه  اجتماعی داشته و جز در سایه تشکیل حکومت امکان تحقق آن نیست . مواردی مانند توانمندی نظامی ، نفی سلطه بیگانگان ، کمک به مسلمانان گرفتار.

پاسخ اندیشه و تحقیق درس هفتم

سوال :چه مسائلی زمینه را برای ورود جعل و تحریف  به احادیث پیامبر آماده می کرد ؟

پاسخ : 1- منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر

2- نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت  به توجیه موقعیت خود و اقدامات مخالف اسلام

سوال : تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر چه بود ؟

پاسخ : 1- عادلانه بودن حکومت پیامبر و ظالمانه بودن حکومت بنی امیه و بنی عباس

2- گسترش اندیشه های اصیل اسلامی توسط پیامبر و میدان دادن به اندیشه های غیر اصیل و تحریف شده در حکومت بنی امیه و بنی عباس

3- عمل به دستورات و احکام الهی توسط پیامبر و زیر پا گذاشتن احکام الهی توسط حکومت بنی امیه و بنی عباس

4- خط مشی ساده حکومت داری پیامبر و خط مشی اشرافی حکومت بنی امیه و بنی عباس.

پاسخ اندیشه و تحقیق درس هشتم

سوال : از دیدگاه قرآن کریم آینده تاریخ  از آن چه کسانی است ؟

پاسخ : از آن بندگان صالح و حاکمیت  مستضعفان همراه با پیروزی جبهه حق بر باطل

سوال : معتقد بودن به انتظار ، چه تاثیرهای برشخصیت فردمنتظر دارد؟

پاسخ : انسان منتظر هدف و آرمان خود را می شناسد و همواره برای رسیدن جامعه به چنین هدفی تلاش می کند و خود را برای ظهور امام آماده می کند . او ازامام عصر پیروی می کند. برای جلب رضایت امام تلاش می کند . خود را از هر جهت به عنوان الگو برای مردم آماده می کند .

سوال : این جمله را تحلیل کنید . ((منتظران مصلح ، خود باید صالح باشند . ))

پاسخ : یعنی  شخصی که منتظر موعود و مصلح جهانی  است ، ابتدا باید از خود شروع کند و با انجام اعمال صالح، خود ودیگران  را برای آمدن موعود و اصلاح جامعه جهانی آماده نماید تا زمینه ظهور فراهم شود .

پاسخ اندیشه و تحقیق درس دهم

سوال : مقصود از تقلید در احکام دینی چیست ؟

پاسخ : مراجعه غیر متخصص به فرد کارشناس و متخصص در احکام برای   انجام وظایف دینی است .

سوال : تقلید برای چه کسانی لازم است و شامل چه زمینه هایی می شود ؟

پاسخ : کسی که به سن تکلیف رسیده ودر احکام دین کارشناس و متخصص نباشد . به اصول اعتقادی مربوط نمی شود . در توحید ، معاد ، نبوت ، امامت و عدل هر کس باید با دلیلی که در حد خود دارد و به یقین برسد .پس تقلید به فروع دین یعنی احکام و دستورات عملی مربوط می شود .

سوال: چرا مرجع تقلید باید عادل و زمان شناس باشد ؟

پاسخ : زمان شناس باشد ، یعنی  با نیازهای زمان و مسائل جدیدی که در زمان او مطرح می شوند، آشنا  باشد تا متناسب با نیاز زمان احکام را برای مردم بیان کند. عادل باشد : یعنی حکم خدا را از روی هوی و هوس تغییر ندهد ، گناه کبیره انجام ندهد و گناه صغیر را تکرار نکند .

سوال :انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می گیرد و مردم از چه طریقی در انتخاب ایشان دخالت دارند ؟

پاسخ: ولی فقیه واجد الشرایط از طریق خبرگان شناسایی می شود و به مردم معرفی می گردد.

 • دانلود فایل pdf جواب اندیشه و تحقیق

فایل پی دی اف این مطلب را می توانید دانلود کنید: جواب اندیشه و تحقیق دینی یازدهم تجربی 

8 دیدگاه دربارهٔ «جواب اندیشه و تحقیق دینی یازدهم تجربی»

  1. ممنون آیناز خانم??☺️
   امیدورایم با مطالعه و استفاده از مطالب سایت تخصصی علوم انسانی، به موفقیت نزدیکتر بشین.
   حتما از نظرات شما و انسانیهای دیگر درباره سایر مطالب سایت خوشحال میشیم.
   موفق باشید و بمانید.رستم جو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن