تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 انسانی

در این مطلب می خواهیم آخرین و جدیدترین تغییرات کتاب های درسی منبع کنکور 1400 انسانی نطام جدید نسبت به کنکور 99 را به طور دقیق بدانید. کدام کتاب ها برای کنکور 1400 تغییر زیادی داشتند؟ کدام کتاب های تست کنکور 99 را باید تغییر بدهید؟ کدام کتاب های تستی کنکور 99 را می توانید برای کنکور 1400 هم استفاده کنید؟ تغییر کتاب های درسی در کنکور 1400 انسانی نسبت به 99 به چه صوزت خواهد بود ؟

مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور 1400 را اینجا بخوانید»> برنامه ریزی کنکور انسانی 1400

اگر تغییر کتاب های درسی منبع کنکور 99 را می خواهید بدانید، این مطلب را بخوانید: تغییرات کتاب درسی برای کنکور 99 انسانی

کتاب های درسی منبع کنکور 1400 انسانی

از دروس پایه دهم، سال چاپ کتاب باید 97 باشه.
از دروس پایه یازدهم، سال چاپ کتاب 98 باشه.
از دروس دوازدهم هم چاپ سال 99 باشه.

البته تا این لحظه کتاب درسی دوازدهم برای داوطلبان کنکور 1400 تالیف و منتشر نشده است.

برای همین هم نمی توان درباره تغییرهای احتمالی آن کتاب ها فعلا چیزی گفت. اما درباره تغییر دروس و کتاب های درسی برای کنکور 1400 انسانی در دروس عمومی و اختصاصی به شکل زیر است.

فهرست کامل منابع کنکور 1400 انسانی نظام جدید را اینجا بخوانید: منابع کنکور 1400 انسانی

تغییرات کتاب درسی کنکور 1400 انسانیتغییرات کتاب ها در دروس عمومی

در 4 کتاب درسی عمومی برای کنکور 1400 انسانی پایه دهم و یازدهم تغییرات به شکل زیر است:

? فارسی

کتاب درسی فارسی پایه دهم که منبع 99 بوده برای کنکور 1400 تغییراتی به شکل حذف درس، جابجایی درس ها و فصل داشته است.

کتاب درسی فارسی پایه یازدهم تغییرات بیشتری نسبت به پایه یازدهم داشته است. چه به صورت حذف و چه به صورت اضافه شدن درس های جدید.

مثل این موارد: روان خوانی فصل اول.

فهرست درس های فصل چهارم در کتاب چاپ 97 : ادبیات پایداری
درس هشتم: پاسداری از حقیقت
کارگاه متن پژوهی
گنج حکمت: دیوار عدل
درس نهم: بیداد ظالمان
کارگاه متن پژوهی
شعرخوانی: همای رحمت

که در این فصل از کتاب چاپ 96 این درس ها جابجا یا حذف شدند.

? نتیجه اینکه کتاب درسی و منبع تستی فارسی پایه کنکور 99 برای کنکور 1400 مناسب نیست!

منبع» انتشارات مشاوران آموزش

? عربی

کتاب درسی عربی پایه دهم منبع کنکور 1400 به نسبت کتاب درسی عربی منبع کنکور 99 تغییراتی نداشته است.

کتاب درسی یازدهم چاپ 98 که منابع کنکور 1400 است، نسبت به کتاب درسی چاپ 97 که منبع کنکور 99 بود هم تغییراتی نداشته است.

البته در هر دو کتاب مجموعا چند تمرین به درس های مختلف اضافه شدند که می توان گفت جدی نیستند.

? نتیجه اینکه می توانید از همان کتاب درسی و منبع تست زنی عربی پایه کنکور 99 هم استفاده کرد.

?دین و زندگی

دینی دهم و یازدهم که منبع کنکور 1400 است، تغییرات حجمی و ترتیب درس ندارد. اما محتوای درس ها تغییراتی در حدود 20% داشته است.

از جمله اینکه در هر درس، چندین بخش  با نام فیلم های آموزشی بازگذاری شده و در رابطه با آن فیلم سوالاتی در قالب فعالیت طرح کرده است. مانند سوال زیر:

تغییرات کتاب درسی کنکور 1400
تغییرات کتاب درسی کنکور 1400

یا تغییرات در محتوای سوالات بخش تدبر که جزء بخش های مهم هر درس هستند. مانند تغییر زیر:

تغییرات کتاب درسی کنکور 1400
تغییرات کتاب درسی کنکور 1400
تغییرات کتاب درسی کنکور 1400
تغییرات کتاب درسی کنکور 1400

توجه داشته باشید تا زمانی که کتاب درسی پایه دوازدهم منتشر نشود، امکان بررسی و اعلام تغییرات آن وجود ندارد.

? نتیجه اینکه بهتر است منبع ویژه کنکور 1400 برای دین و زندگی را مطالعه کنید.

?زبان انگلیسی

کتاب درسی زبان انگلیسی پایه دهم برای کنکور انسانی 1400 تغییرات نداشته است.

در پایه یازدهم کتاب درسی زبان انگلیسی نیز تغییرات وجود نداشته است.

? نتیجه اینکه می توانید از همان کتاب پایه کنکور 99 در زبان انگلیسی برای پایه کنکور 1400 هم استفاده کرد.

مشاهده و دانلود کتاب زبان جامع کنکور 1400

تغییرات کتاب درسی کنکور 1400 انسانی
تغییرات کتاب درسی کنکور 1400 انسانی

تغییرات کتاب های اختصاصی کنکور 1400

منابع کنکور 1400 انسانی در 8 درس اختصاصی برای کتاب های درسی به شکل زیر تغییر کرده اند:

? ریاضی و آمار

کتاب درسی ریاضی و آمار برای سال 1400 تغییر نکرده است. اما کتاب درسی ریاضی دهم برای آزمون سراسری سال 1401 تغییر کرده است.

? نتیجه اینکه می توانید از همان کتاب ریاضی و آمار کنکور 99 برای کنکور 1400 هم استفاده کنید.

منبع» انتشارات مشاوران آموزش

مشاهده و دانلود کتاب ریاضی جامع کنکور 1400

?اقتصاد

کتاب درسی اقتصاد پایه دهم که در کنکور 99 از آن طرح سوال می شود، نسبت به کتاب درسی چاپ 97 منبع کنکور 1400 انسانی تغییرات جدی نداشته است.

? نتیجه اینکه می توانید از همان کتاب اقتصاد کنکور 99 برای کنکور 1400 هم استفاده کرد.

مشاهده و دانلود کتاب اقتصاد جامع کنکور 1400

?علوم و فنون ادبی

کتاب پایه دهم علوم و فنون ادبی که در سال 96 چاپ شده و داوطلبان کنکور 99 انسانی از آن مطالعه داشتند، در سال 97 تغییرات داشتند.

این تغییرات به شکل جابجایی درس ها بوده است. همچنان که درس هایی نیز حذف شده اند.

کتاب پایه یازدهم علوم و فنون ادبی نیز در کنکور 1400 انسانی نسبت به کتاب درسی کنکور 99 انسانی تغییرات داشته است.

تغییرات این کتاب به شکل اضافه شدن کارگاه های تحلیل فصل در پایان تمام فصل های کتاب است.

? نتیجه اینکه نمی توانید از همان کتاب پایه کنکور 99 ادبیات اختصصای / علوم و فنون ادبی برای کنکور 1400 هم استفاده کنید!

منبع» انتشارات مشاوران آموزش

? عربی اختصاصی

این کتاب در نظام جدید علوم انسانی، منبع همزمان عربی عمومی و اختصاصی است. تغییرات کتاب درسی عربی عمومی را بخوانید.

?تاریخ و جغرافیا

کتاب های درسی تاریخ و جغرافیا در تمام پایه های دهم و یازدهم هر دو کتاب تغییر نداشتند.

مشاهده و دانلود کتاب جغرافیا جامع کنکور 1400

? جامعه شناسی

کتاب درسی جامعه شناسی پایه دهم در کنکور سال 1400 انسانی نسبت یه کنکور سال قبل تغییرات نداشته است.

اما کتاب درسی جامعه شناسی در پایه یازدهم تغییراتی داشته است.

اما برای کنکور 1401 انسانی در جامعه‌شناسی دهم علاوه‌ بر تغییرات جزئی در تصاویر کتاب و پاورقی‌ها و متون کم‌اهمیت‌تر، دو درس به این کتاب اضافه شد و تعداد دروس کتاب از «14» به «16» درس تغییر یافت.

?درس 14 کتاب اما، برای تکمیل توسط دانش‌آموز آورده شده است و بدون در نظر گرفتن آن، کتاب «15» درس دارد.

? نتیجه اینکه بهتر است کتاب پایه کنکور جامعه شناسی کنکور 1400 را استفاده کرد.

منبع» انتشارات مشاوران آموزش

مشاهده و دانلود کتاب جامعه شناسی پایه کنکور 1400

تغییرات کتاب درسی کنکور 1400 انسانی
تغییرات کتاب درسی کنکور 1400 انسانی

تغییرات دروس مهم

?منطق

تغییرات کتاب درسی منطق سال دهم چاپ 97 که برای کنکور 1400 منبع است، تنها در درس سوم اتفاق افتاده که در مبحث (تعریف) می یاشد.

?فلسفه یازدهم

کتاب درسی فلسفه یازدهم در سال 1400 دچار تغییراتی نسبت به کنکور 99 بوده است. تعییرات به شکل اضافه شدن یک درس و تعییرات در متن سایر درس هاست.

? نتیجه اینکه نمی توانید از کتاب پایه کنکور فلسفه کنکور 99 برای کنکور 1400 هم استفاده کرد. اما در منطق باید احتیاط کنید.

مشاهده و دانلود کتاب منطق و فلسفه کنکور 1400

?روانشناسی

کتاب درسی روانشناسی منبع کنکور انسانی 1400 نسبت به سال 99 تغییراتی جزئی داشته است. مانند درس اول قسمت «روانشناسی نزد پیشنیان».

البته در مواردی هم جابجایی تمرینات و فعالیت ها صورت گرفته است. برای مثال بخشی از جواب فعالیت های کتاب درسی کنکور 99 در کتاب درسی کنکور 1400 جزء متن اصلی است.

این نوع تغییرات در کنکور مهم نیستند. چون به هر حال موضوع تمرینات و فعالیت های کتاب درسی، جزء حذفیات نیست و در قالب تمرینات یا متن اصلی باید خوانده شود.

دین و زندگی و فارسی و فنون را هم نیاز است تغییر بدهید.

تغییرات کتاب روانشناسی کنکور 99 را اینجا بخوانید: تغییرات کتاب درسی

مشاهده و دانلود کتاب روانشناسی کنکور 1400

خرید کتاب های درسی تغییر کرده

اگر قصد شرکت در کنکور انسانی 1400 دارید و منابع درسی و کمک درسی 1400 را ندارید، از طریق لینک زیر به راهنمای خرید کتاب درسی بروید:

اما قبل از اقدام برای تهیه کتاب های درسی این پیشنهاد ویژه را داریم:

عجله نکنید و درست تصمیم بگیرید:::

با انتخاب درست کتاب و منبع کمک آموزشی برای منابع کنکور 1400، هم در هزینه خود صرفه جویی کنید و هم در زمان مطالعه خود؛ چرا که اگر کتاب کمک آموزشی خوب داشته باشید، با رضایت مندی زیادی که دیگر داوطلبان از آن داشته اند می توان گفت که شما را از مطالعه و نیاز به کتاب درسی آسوده خواهند کرد.

با ارسال کامنت، کتاب موردنظر خودتان را بگویید تا منبع کمک اموزشی معتبر و بسیار مفید در هر سطح آموزشی را به شما اعلام کنیم.

لینک مشاهده منابع کنکور 1400 انسانی نظام جدید

خرید کتاب درسی برای کنکور
خرید کتاب درسی برای کنکور

24 دیدگاه دربارهٔ «تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 انسانی»

 1. سلام و خسته نباشید اول ممنون بابت این مطلب مفیدتون
  من داوطلب کنکور 99 هستم ولی قصد دارم برای کنکور 1400 بمونم می خواستم ببینم به نظر شما تمامی کتاب های درسی (کمک درسی نه) جدید و متناسب با 1400 رو بخرم یا فقط کتاب هایی رو که شما گفتید دچار تغییر شدن؟

  1. سلتم امین خان عزیز
   البته که بنظر من بهترین کار اینه:
   درسهایی که تغییرات داشتند کتاب تست هماهنگ با کتاب جدید بخونین. اینطوری هزینه و زمان کمتری را صرف میکنین.
   چون شما به هر حال نیاز به کتا تست دارید. اگر کتاب تست خوب داشته باشید، نیاز به کتاب درسی نخواهید داشت.
   به عنوان مثال اگر کتاب تست 1400 منطق و فلسفه پایه کنکور مشاوران داشته باشید قطعا نیاز به کتاب درسی نخواهید داشت. همینطور جامعه شناسی.

   لینک مشاهده و دانلود کتاب فلسفه منطق 1400: منطق و فلسفه مشاوران آموزش

 2. سلام
  من دارم میرم دوازدهم و میخوایم از همین تابستون شروع کنم برای کنکور ولی کتاب های تستی که تو بازار هست مال سال 98 یا 99 هست .
  من که میخوام کنکور 1400 رو بدم میتونم از کتاب های تست سال 99 یا 98 استفاده کنم ؟
  کتاب های 1400 کی چاپ میشن؟

 3. سلام خسته نباشید…
  ببخشید من پایه یازدهم هستم میخوام کتاب بگیرم و از همین تابستون شروع کنم ولی هنوز کتاب تست های۱۴۰۰چاپ نشده میخواستم ببینم ک باید صبر کنم تا کتاب های۱۴۰۰چاپ شه یا که نه میتونم از همون کتاب تست های ۹۹هم استفاده کنم؟

  1. سلام دوست عزیز.
   نه میتونین تعدادی از کتابهای کنکور 99 را از الان داشته باشید.
   شماره تماس که ارسال کنید در همین کامنت با شما تماس گرفته میشه برای مشاوره خرید
   یا با این شماره تماس بگیرین: 02166962745

 4. سلام من در سال98 کنکور دادم و دانشگاه دولتی قبول شدم و رفتم حالا میخوام انصراف بدم و برای کنکور1400دوباره کنکور بدم و فرهنگیان قبول بشم. ایا میتونم از همون منابع کنکور98 که خوندم دوباره استفاده کنم یا ن؟ ایا تغییرات کتب درسی نسبت به کنکور98 زیاده بوده یا همون منابع کافیه؟

 5. ستاره پارسا

  استاد من ۱۱ انسانی هستم شبانه میخونم ۲۲ سالمه سال ۱۴۰۰ کنکور میدم چون شبانه جهشی میخونن باید از الان درس بخونم چه کتابای رو مطالعه کنم میخام حتما دانشگاه دولتی قبول بشم

  1. خانم پارسا سلام.
   قبل از هر چیز تبیک میگم بخاطر پشتکار و تلاشتون. و موضوع دوم اینکه اگر هدفتون دانشگاه فرهنگیان هست و کنکور 1400 هم میخواین شرکت کنید در اون صورت سنّ شما نزدیک به 24 سال خواهید داشت که بیشتر از حدّ مجاز است.
   در این مورد میتونین مطالب صفحه ویژه دانشگاه فرهنگیان را بخونین: دانشگاه فرهنگیان

   موفق باشید و بمانید.

  1. سلام آقا حسین.
   همونطور که توی مطلب به طور کامل توضیح داده شده: کتاب منطق کنکور 1400 در مبحث «تعریف» از درس سوم تغییرات جدی داشته و در سایر بخش ها ظاهرا تغییراتی نداشته است.

   موفق باشید و بمانید. رستم جو

   1. علیرضا امساکپور

    سلام من در سال98 کنکور دادم و دانشگاه دولتی قبول شدم و رفتم حالا میخوام انصراف بدم و برای کنکور1400دوباره کنکور بدم و فرهنگیان قبول بشم. ایا میتونم از همون منابع کنکور98 که خوندم دوباره استفاده کنم یا ن؟ ایا تغییرات کتب درسی نسبت به کنکور98 زیاده بوده یا همون منابع کافیه؟

    1. سلام اقای امساکپور.
     البته که کتابهای کنکور 98 نسبت به 1400 خیلی تغییرات داشتند.نوصیه میکنم کتاب های درسی و کمک درسی خودتون را بروزرسانی کنید.
     اما نکته مهم تر قبل از اینکه انصراف بدین یا کتابی بخرین: باید شرایط دانشجویان انصرافی در دانشگاه فرهنگیان را بدونین. مهم تر اینکه شرط سنی. یا اینکه اگر یکبار سهمیه روزانه انصراف بدین میتونین دانشگاه فرهنگیان شرکت کنین یا خیر.
     این مطلب کاملا توضیح داده شده براتون تمام موارد. اگر هم متناسب با شرایط شما در اون توضیح داده نشده بود؛ کامنت همون مطلب ارسال کنید که راهنمایی بشین.

     لینک مطلب جزئیات کامل شرایط فرهنگیان:
     شرایط دانشگاه فرهنگیان

     و البته در همین مطلب دفترچه راهنما و شرایط دانشگاه فرهنگیان هم قرار داره. حتما دانلود کنید و بخونین با دقت.

     موفق باشید و بمانید. رستم جو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن