اقتصاد کنکور انسانی نظام جدید

تحلیل سوالات اقتصاد کنکور انسانی ۹۸ نظام جدید

در این نوشته ? تحلیل سوالات درس اقتصاد کنکور سراسری ۹۸ نظام جدید را می خوانید که توسط آقای جعفر داداشی از مولفان و مدرسان کنکور اقتصاد هستند، می خوانید.

38 سوال در 15 تست

هر چند که تعداد سوالات 15 می باشد ولی چون بعضی از سوالات چند قسمتی هستند هر قسمت رو یه سوال در نظر گرفتم مثلا سوال 121 پنج قسمتی هست به همین خاطر ؛ اینجانب این سوال رو 5 سوال جداگانه حساب کردم با این حساب در مجموع 38 سوال داریم :

?? از هر بخش کتاب چند سوال طرح شده است؟

1- بخش اول کتاب (24 سوال) 63%

2-بخش دوم (4سوال) حدودا 11%

3- بخش سوم (3سوال) حدودا. 8%

4- بخش چهارم (0 سوال) 0%!!!!!

5-بخش پنجم (7سوال) 18%

? ? از نوبت اول و نوبت دوم چند سوال طرح شده است؟

نوبت اول : 28 سوال …….حدودا 74%

نوبت دوم : 10 سوال …..حدودا 26%

?? از هر فصل کتاب چند سوال طرح شده است؟

فصل اقتصاد چیست؟ 3 سوال …8%

فصل تولید …6 سوال…16%

فصل بازار کالا…2 سوال …5%

فصل آشنایی با شاخصها…13 سوال…34%

فصل پول …3سوال …8%

فصل بانک …1سوال …2.5%

فصل بازار سرمایه…0 سوال

فصل رشد و توسعه…0سوال

فصل توزیع فقر و درآمد…3 سوال …8%

فصل دولت و اقتصاد…0 سوال

فصل بودجه و امور مالی…0 سوال !!!!

فصل اقتصاد بین الملل…1 سوال …2.5%

فصل اقتصاد ایران….0 سوال

فصل ایران در مسیر پیشرفت…6 سوال ….16%

تشابه سوالات کنکور با کتاب اقتصاد مشاوران آموزش

اقتصاد جامع کنکور مشاوران
اقتصاد جامع کنکور مشاوران

تشابه سوالات اقتصاد کنکور انسانی نظام جدید با این کتاب را حتما ببینید.جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید: اقتصاد جامع کنکور مشاوران آموزش

?? سوالات مربوط به چه. فصلها و چه صفحاتی هستند؟

سوال 121 هر 5 قسمتش …فصل اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت…صفحه 117 تا 123

سوال 122…..فصل تولید…ص29

سوال 123….فصل آشنایی با شاخصهای اقتصادی..ص40 تا 41

سوال 124…آشنایی با شاخص های اقتصادی…ص42 تا 44

سوال 125….فصل تولید…ص24

سوال 126…آشنایی با شاخصهای اقتصادی…ص42

سوال 127…فصل بازار کالا…ص32

سوال 128…آشنایی با شاخصها…ص44

سوال 129…قسمت الف از فصل اقتصاد چیست؟…ص9
قسمت ب از فصل بازار کالا…ص34

سوال 130…آشنایی با شاخصهای اقتصادی

سوال 131…قسمت الف از فصل اقتصاد چیست؟…ص12
قسمت ب از فصل اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت…ص143

سوال 132…فصل پول…ص60

سوال 133…قسمت الف از فصل اقتصاد چیست؟ …ص14
قسمت ب از فصل اقتصاد بین الملل…ص 131

سوال 134….فصل فقر و توزیع درآمد…ص 87

سوال 135…قسمت الف از فصل تولید…ص 26
قسمت ب از فصل بانک …ص 64

بودجه بندی سوالات

?? چند درصد سوالات اقتصاد کنکور انسانی نظام جدید از قسمتهای محاسباتی و چند درصد. سوالات از قسمتهای غیر محاسباتی طرح شده است؟

اگر مبنا رو 15 سوال در نظر بگیریم
سوالات محاسباتی : 7سوال …46.5%
سوالات غیر محاسباتی :8 سوال…53.5%

اگر کل سوالات رو 38 در نظر بگیریم :
سوالات محاسباتی: 12 سوال …31.5%
سوالات غیر محاسباتی: 26 سوال …68.5%

ناگفته نماند که سوال 127. رو جزء سوالات نموداری در نظر گرفتم.

❗️نکات مهم:

1- بیشترین تعداد سوال اقتصاد کنکور انسانی نظام جدید از فصل آشنایی با شاخص های اقتصادی طرح شده با 13 سوال

2- از 5 فصل کتاب هیچ سوالی طرح نشده است: فصل بازار سرمایه،رشد و توسعه، دولت و اقتصاد، بودجه ، اقتصاد ایران…جالب اینجاست که از یکی از مهمترین فصل کتاب(بودجه و امور مالی دولت) متاسفانه سوالی طرح نشده. است !!!!!!

با تشکر از تحلیلگر سوالات اقتصاد کنکور انسانی ۹۸ : جعفر داداشی…سرگروه اقتصاد و علوم اجتماعی شهرستان جویبار مازندران ?

اقتصاد جامع کنکور مشاوران آموزش
اقتصاد جامع کنکور مشاوران نظام جدید

پیش بینی سوالات کنکور 98

کتاب اقتصاد جامع کنکور از مجموعه کتاب های انتشارات مشاوران آموزش که بنابر اعلام این انتشارات، توانسته بود 100% تست های کنکور 98 نظام جدید را در کتاب خود داشته باشد.

جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید: اقتصاد جامع کنکور مشاوران آموزش

منبع: کانال تلگرام اقتصاد دهم

انتشارات مشاوران آموزش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن