تاثیر ریاضی در کنکور انسانی

تاثیر ریاضی در کنکور انسانی

در این مطلب به موضوع بسیار مهمی می پردازیم که متاسفانه به غلط در بین دانش اموزان علوم انسانی و دبیرها و حتی مشاورها رایج است: تاثیر ریاضی در کنکور انسانی

تصورت رایج این است که دانش اموزان علوم انسانی به دلیل ضعیف بودن در درس ریاضی، به نفع دیگران رفتار می کنند که این درس را درصد بسیار بالا می زنند.

من هرگز منکر تاثیر درصد بالا زدن در هیچ درسی نیستم. اما باید موضوع دیگری را در نظر داشت: استراتژی کنکور انسانی به صورت درست.

یعنی اینکه: شما در چه درسی درصد بالا می زنید؟ درسی که دیگران ضعیف هستند؟ به چه قیمتی؟ با چه مقدار زمان مطالعه برای یادگیری و تسلط عالی پیدا کردن؟ و به قیمت چند دقیقه زمان گذاشتن برای آن سر جلسه کنکور انسانی ؟

دقیق تر و مشخص بگویم

شما برای اینکه بتوانید درصد خیلی خوب در ریاضی بزنید، باید زمان مطالعه زیادی در برنامه مطالعاتی خود داشته باشید؛ وگرنه نمی توانید به درصد 40% به بالا برسید.

از سوی دیگر سرجلسه کنکور، وقتی می خواهید به این درصد برسید، باید چند دقیقه بیشتر از زمان استاندارد برای آن وقت بگذارید که بتوانید آموخته هایتان را تبدیل به درصد کنید.

تاثیر ریاضی در کنکور انسانی
تاثیر ریاضی در کنکور انسانی
چیزی که از دست می دهید

یک قدم جلوتر می روم. شما در زمان مطالعه و سر جلسه کنکور، ریاضی را به قیمت از دست دادن درس دیگری، بدست می آورید.

می دانید که بعد از ریاضی درس اقتصاد قرار دارد. سوالات درس اقتصاد که طولانی ترین سوالات کنکور انسانی هستند را نگاه کنید. بیشتر از 6 صفحه برای 15 سوال. اما ریاضی با 20 سوال و حداکثر در 3 صفحه!

پس شما در اقتصاد نیاز دارید که چند دقیقه بیشتر از آن 10دقیقه زمان سازمان سنجش برای اقتصاد وقت بگذارید که بتوانید به درصد عالی برسید.

بیشتر بخوانید: سوالات پرتکرار ریاضی کنکور انسانی 

گفتم درصد عالی در اقتصاد. بله درست است. شما در درس اقتصاد نیاز دارید که درصد عالی بزنید. اما چرا؟

پاسخ روشن است. چون اکثر داوطلبان در این درس خوب می درخشند. چون این درس همواره میانگین چندبرابر کشوری بیشتر از ریاضی دارد. چون می شود این درس را بالا زد بخاطر یک کتاب بودنش و . . .

حالا خودتان بگویید

میخواهید در ریاضی بدرخشید که عده کمی با میانگین پایین کشوری خودنمایی می کنند؛ به قیمت از دست دادن اقتصاد که درس پررقابت است؟

درصد عالی زدن در کدام یک لازم است؟ ریاضی که میانگین کشوری ضعیف دارد یا اقتصاد با درصد بالای کشوری؟

درصد بالا زدن در کدام یک رتبه شما را تقویت می کند؟ اقتصاد که سال 98 از مجموع 260هزار داوطلبش رکورد شکست و 649نفر درصد 100 زدند؟ با میانگین کشوری نزدیک به 15% یا ریاضی با میانگین 5%

مقایسه کنید

نگاهی به درصدهای اقتصاد و ریاضی در کنکور 98 بیاندازید بهتر دستتان می آید:

تاثیر ریاضی در کنکور انسانی
تاثیر ریاضی در کنکور انسانی

درصدهای اقتصاد در کنکور 98:

تاثیر ریاضی در کنکور انسانی
تاثیر ریاضی در کنکور انسانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن