بودجه بندی کنکور انسانی نظام جدید

بودجه بندی کنکور انسانی نظام جدید

آزمون سراسری رشته علوم انسانی بصورت دو دفترچه عمومی و اختصاصی تنظیم و برگزار می شود. معمولا (نه همیشه) سهم هر موضوع در هر درس بصورت تقریبی و حدودی مشخص است. اما این بودجه بندی همیشه ثابت نیست؛ یعنی سازمان سنجش هیچگونه تعهد و الزامی برای رعایت کردن این تعداد سوالات در هر بخش ندارد. این امر نه تنها برای کنکور انسانی است بلکه برای تمام رشته هاست.اما در کنکور نظام جدید بنظر میرسد انسانیها تغییرات با شدت کمتری را شاهد باشند و چندسالی طول بکشد که بعد از تثبیت بودجه بندی، به تغییر آن دست بزنند.

در ادامه مطلب، جدول بودجه بندی را می توانید دانلود کنید

بودجه بندی سوالات عمومی

4 درس عمومی شامل فارسی، عربی، دینی و زبان مجموعا 100 تست دارند که در 75 دقیقه باید پاسخ بدهید.

بودجه بندی ادبیات فارسی عمومی

بودجه بندی درس فارسی یا ادبیات عمومی با 25 تست به این صورت است:

تاریخ ادبیات: 1 تست

املای واژگان: 3 تست

معنی واژگان: 3 تست

قلمرو ادبی (آرایه های ادبی): 4- 5 تست

قلمرو زبانی (دستور زبان): 5 تست

قلمرو فکری ( قرابت معنایی): 8-9 تست

بودجه بندی عربی عمومی

عربی عمومی کنکور انسانی نظام جدید شامل 25 سوال است با این بودجه بندی:

ترجمه از فارسی به عربی (تعریب): 1سوال

ترجمه از عربی به فارسی 7-8 سوال در ابتدای سوالات و 2-3 سوال در پایان سوالات لابلای سوالات قواعد که محوریت قواعد بیشتری دارند. مجموعا حدود 10 سوال

قرابت مفهوم یا معادل یابی: 1 سوال

درک متن: 4 سوال

تجزیه و ترکیب (تحلیل صرفی): 3 سوال

ضبط حروف کلمات: 1 سوال

قواعد: 5 سوال

بودجه بندی دین و زندگی

درس دین و زندگی در کنکور انسانی نظام جدید با 25 سوال و 17 دقیقه زمان:

کتاب پایه دهم: 8 تست (4 تست آیه + 4 تست متن)

کتاب پایه یازدهم: 9 تست (7 تست آیه + 2 تست متن)

کتاب پایه دوازدهم: 8 تست ( 6 تست آیه + 2 تست متن)

بودجه بندی زبان انگلیسی

آخرین درس دفترچه سوالات عمومی با 25 تست و 20 دقیقه زمان:

گرامر 3-4 تست

واژگان 7-8 تست

کلوز تست 5 تست

درک متن: دو متن هر کدام 4 تست مجموعا 8 تست

فایل با کیفیت جدول بودجه بندی در  ادامه مطلب قرار دارد.

بودجه بندی کنکور انسانی نظام جدیدبودجه بندی سوالات اختصاصی

دفترچه تخصصی کنکور انسانی با 180 تست و 165 دقیقه زمان پاسخگویی در 8 درس تنظیم شده است.

کنکور انسانی
کنکور انسانی
بودجه بندی سوالات ریاضی و آمار

ریاضی و آمار اولین درس دفترچه سوالات با 20 سوال و 25 دقیقه زمان

کتاب پایه دهم: 6 تست

کتاب پایه یازدهم: 7 تست

کتاب پایه دوازدهم: 7 تست

(بیشتر بدانید: تاثیر ریاضی در کنکور انسانی)

بودجه بندی سوالات اقتصاد

15 سوال اقتصاد در 10 دقیقه زمان:

مفاهیم اقتصاد 7-8 سوال

مسائل اقتصاد 7-8 سوال

بودجه بندی سوالات ادبیات اختصاصی

ادبیات تخصصی یا همان علوم و فنون ادبی دارای 30 سوال در 30 دقیقه زمان این بودجه بندی را در کنکور انسانی نظام جدید دارد:

تاریخ ادبیات و سَبک شناسی: 7 تست

آرایه های ادبی 8 تست

قافیه 2 تست

عروض 8 تست

قلمرو فکری (قرابت معنایی) 4 تست

شاید 1 تست لغت. اگر نیاید، به قرابت یا موضوعات دیگه داده می شود. (سال 97 و 98 طرح شد اما سال  99 مشاهده نشد)

(بیشتر بخوانید: ضرایب دروس کنکور انسانی )

بودجه بندی عربی تخصصی

ترجمه از عربی به فارسی: 7 تست در ابتدای سوالات و 2-3 تست در انتهای سوالات لابلای سوالات قواعد

ترجمه از فارسی به عربی (تعریب):  1 تست

قرابت و تناسب معنایی: 1 تست

ضبط حروف کلمات: 1-2 تست

تجزیه و ترکیب: 3 تست

قواعد 6-7 تست

توجه: عربی تخصصی درک مطلب و متن ندارد!

بودجه بندی سوالات تاریخ و جغرافیا

درس تاریخ و جغرافی با هم 30 سوال و 25 دقیقه زمان دارد.

3 کتاب تاریخ هر کدام 5 سوال مجموعا 15 تست

3 کتاب جغرافی هر کدام 5 سوال مجموعا 15 تست

توجه: جغرافیا استان جزء منابع کنکور نیست.

(بیشتر بخوانید: منابع کنکور انسانی)

بودجه بندی سوالات جامعه شناسی

در کنکور انسانی نظام جدید درس جامعه شناسی 20 تست و 15 دقیقه زمان دارد.

جامعه شناسی دهم 4 تست

جامعه شناسی یازدهم 4 تست

جامعه شناسی دوازدهم 5 تست

سوالات ترکیبی از دو یا سه کتاب: 7 تست

بودجه بندی سوالات منطق و فلسفه

غول مرحله آخر کنکور انسانی دارای 25 سوال و 25 دقیقه زمان است.

کتاب منطق دهم 9 تست

کتاب فلسفه یازدهم 7- 6 تست

کتاب فلسفه دوازدهم 9- 10 تست

جهت دانلود فایل با کیفیت کلیک کنید: بودجه بندی کنکور انسانی نظام جدید

بودجه بندی کنکور انسانی نظام جدید
بودجه بندی کنکور انسانی نظام جدید
بودجه بندی سوالات روانشناسی

درس آخر کنکور انسانی را با 20 سوال و 15 دقیقه زمان اینطور خواهید دید:

فصل اول: 2 تست (تعریف و روش مورد مطالعه)

فصل دوم: 4 تست (رواشناسی رشد)

فصل سوم: 2 تست (احساس، توجه، ادراک)

فصل چهارم: 3 تست (حافظه و علل فراموشی)

فصل پنجم و ششم: 4 تست (تفکر 1 و 2 )

فصل هفتم: 3 تست (انگیزه و نگرش)

فصل هشتم: 2 تست (روانشناسی سلامت)

(بیشتر بخوانید: روانشناسی کنکور انسانی )

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن